Utgiven i Forum nr 1972-18

AIRBUS 300 ett sameuropeiskt flygindustriprojekt

av Kai Finell Forum 1972-18, sida 38-39, 15.11.1972

Taggar: Teman: flygplan

AIRBUS 300 ett sameuropeiskl flygindustriprojek 9 Nya ändamålsenligare trafikflygplanstyper dyker fortfarande upp efter åratal av forsknings- och utprovningsverksamhet. Ett modernt, ekonomiskt men flygsäkert trafikplan är emellertid inte bara dyrt att tillverka utan också resultatet av så omfattande prov och kalkyler att få enskilda flygplanstillverkare har resurser för sådana uppgifter. Overljudsplanet Concorde är ett exempel på att inte ens två stormakter inom flygindustrin syns vara kapabla att ro företaget i land utan malörer och ekonomiska bekymmer. Den europeiska ”Airbus A300B”, som nyligen inlett provflygningarna visar emellertid att ett breddat inter Av dipl ing Kai Finel + Den 28 september förevisades i Toulouse, den flygande prototypen nr 1 av det, hittills egentligen ganska litet omtalade, sameuropelska trafikflygplansprojektet ”Alrbus A300B”.

  • Premliärvisningen av förstlingsalstret — bärande franska nationalitetsbeteckningen F — WUAB — lär enligt Messerschmitt–Bölkow—Blohm GmbH:s medarbetarblad MBBAktuell, ha skett i strålande solsken inför en publik av 1500 inbjudna gäster. Däribland självfallet talrika representanter för alla i projektet deltagande och intresserade flygindustrier I Frankrike, Holland, Spanien, Storbritannlen, USA och Västtyskland.

  • Bilder och data I detta referat är hämtade ur ovannämnda tidskrift.

Festtalarna från Tyska förbundsrepubliken, Frankrike och Storbritannien — däribland den brittiska luftfartsministern Michael Heseltine och Frankrikes ministerpresident Pierre Messmer — framhöll nödvändigheten av ett allt intimare och fastare samarbete inom den europeiska luft- och rymdfartsindustrin, De komplicerade storprojekten kan inte mera behärskas ens av enskilda stater. Än mindre av privata flygmaskinsfabriker av europeiska mått.

3 nationellt samarbete troligen leder till acceptabla resultat.

Helt enligt tidtabellen

Trots det festliga evenemanget utomhus förlöpte produktionsarbetet i Toulouses ”Airbus”-montagehallar i stort sett oberört med iordningställandet av ytterligare en andra flygande prototyp, som väntas bli klar ännu inom detta år. Fackfolk från samtliga i projektet deltagande länder arbetar här under högtryck i förbluffande god samarbetsatmosfär.

Men så konstaterade också, både press- och luftfartsexperter att Åirbus-programmet än så länge till punkt och pricka fullföljts strikt i enlighet med förhandsberäkningarna. Inte bara ifråga om kvalitet och tidtabell. Också kostnaderna har — tvärt emot alla traditionella erfarenheter — hållits inom den kalkylerade ramen.

Västtyska MBB har över 100 specialister stationerade i Toulouse, men å andra sidan arbetar 2 700 människor från övriga samarbetsländer med ”Airbus A300B” vid MBB:s fabriker i Hamburg, Stade, Augsburg, Donauwörth och Laupheim. Enbart i Västtyskland är — underleverantörerna ej medräknade — cirka 4200 män och kvinnor för närvarande sysselsatta med produktionen av denna, i fackkretsar mycket uppmärksammade nya europeiska transportflygplanstyp.

Efter noggrann avsyning av detta första flygfärdiga provexemplar var också skeptikerna övertygade om att flygplanet efterlämnade ett utomordentligt positivt intryck. Själva maskinen, strålande vit med Airbus-färgerna orange och gult som dekor, är emellertid, liksom den snart kommande prototypen nr 2, enbart avsedd för testflygningar och andra slutkontrollåtgärder. Om knappa två år uppträder skapelsens kommersiella efterkommande redan i flera flygbolägs egen konkurrenskrigsmålning.

Lång tidtabell

Redan 1965 påbörjades — på initiativ av Västtyskland och Frankrike — de förberedande underhandlingarna om samar Forum 18/197 bete mellan de flesta av de nu deltagande flygindustrierna. Överläggningarna ledde förvånansvärt snabbt till en gemensamt noggrant specificerad systemdefinition för hela projektet.

Två år senare fattades på regeringsnivå definitivt beslut om samarbete de medverkande länderna emellan. I maj 1969 påbörjades utvecklingsarbetet och redan i augusti 1971 flögs den första prototypens stjärtparti, klart för montage, ner till Toulouse som stod för slutmontaget av alla från andra länder anlända komponenter. |

I början av 1974 väntas samtliga praktiska undersökningar och prov med de två testprototyperna vara avklarade, inklusive eventuella justeringar, så att de första leveranserna till beställarna kan påbörjas redan samma sommar.

Förlängningsorder redan nu

Ett genomgående drag hos alla nya trafikflygplanstyper är att de, efter en telativt kort tid i kommersiellt bruk, börjar uppträda också i, av olika orsaker, förlängda versioner.

Airbus A300B är inget undantag från regeln. Redan innan ens provflygningarna hade påbörjats lämnade Air France, Iberia och danska storcharterbolaget Sterling Airways, in beställningar på ett antal exemplar med 2,65 m förlängd kabinsektion att passas in strax akterom den drygt 5,5 m (innerdiameter) vida kabinen, just framom fogen till det avsmalnande stjärtpartiet.

Sterling Airways” kalkyler visar nämligen på ett behov av ytterligare tre rader fåtöljer, medan de två andra bolagen närmast siktar på transport av större fraktcontainers.

Det första planet av denna förlängda typ är redan under arbete vid MBB:s fabriker i Hamburg. Operationen sker genom infogning av en tvåspantig extra ”ring” före stjärtpartiet. Eftersom denna version var förutspådd redan i utvecklingsskedet kommer den inte på något sätt att inverka försenande på projekt Airbus” tidtabell som sådan. Oo

Figur 1

Den flygande prototypen av sameuropeiska trafikflygplansprojektet Airbus A300B, förevisades första gången offentligt i Toulouse den 28 september. De första maskinerna skall levereras till beställaren sommaren 1974.

Figur 2 Långt över en manslängd mäter motorns luftintag i diameter.

Figur 3

Air France, Iberia och det välkända danska storcharterbolaget Sterling Airways har beställt några förlängda versioner. Förlängning av kabinen, som har en innerdiameter över 5,5 m, sker genom infogning av en 2,65 m bred tvåspantsförsedd ”ring”, just framom stjärtpartiets början. I passagerarversionen ger förlängningen 3 extra stolrader. I fraktversion möjlighet till större containers.

Forum 18/1972

Figur 3

Utgiven i Forum nr 1972-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."