Utgiven i Forum nr 2010-07-08

Asientrafiken viktigare än inrikesflygen för finnair

av Janne Salonen Forum 2010-07-08, sida 11, 26.08.2010

Taggar: Bolag: Finnair Orter: Asien

FORUM FÖR EKOMOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2018

RR Asientrafiken viktigare än inrikesflygen för Finnair

JANNE SALONEN inlands inrikesflyg är statt i förändring, seF- FINNAIRS samarbetspartner FINNCOM, ett flygbolag med rötter i Seinäjoki och som skött en stor del av matartrafiken till Finnair från de mindre flygfälten, meddelade om sin avsikt att inleda ett samarbete med lettiska Ar BALTIC,

I samma veva meddelade Finncom om sin avsikt att upphöra med flygningar från Seinäjoki och Björneborg, även om bolaget senare meddelade att flygtrafiken från Seinäjoki återupptas.

Flera flygbolag meddelade om avsikt att ersätta Finncom på Björneborgslinjen, och åtminstone virtualbolaget wINGo, som flyger med inhyrda plan, har redan hunnit flyga några turer. Det återstår att se hur hållbar Wingos trafik blir. Också sas-dotterbolaget Blue 1 var intresserat av att öka inrikesflygningarna, även om bolaget tills vidare inte har specificerat vilka rutter det gäller.

Finncom blir mera av en konkurrent än sam arbetspartner till Finnair, efter att man börjar flyga bland annat till Uleåborg och Rovaniemi i samarbete med Air Baltic, även om samarbetet med Finnair ännu fortsätter på några rutter. Men Finnair har avtalat om att inleda ett samarbete med brittiska FLyBE som nu ska inleda matartrafik inom Finland för Finnairs räkning,

Det kommer att ta en tid innan det klarnar vilka bolag som i slutändan flyger vilka rutter. Men konkurrensen inom inrikesflyget verkar hårdna. För Finnairs del spelar dock inrikesflyget en underordnad roll, i storleksordning endast några procent av Finnairs hela trafik mätt enligt sålda passagerarkilometer.

lövrigt ljusnar bilden för Finnairs del: andra kvartalets delårsrapport visade ett litet minus, 14 miljoner euro, men resultatet hade varit på plus om det inte varit för kostnaderna kring askmolnsutsläppet i april. Tredje kvartalet kan uppvisa ett

Annon klart plus. Det är viktigt att Finnair börjar gå med vinst för att bolaget ska kunna förbättra sin soliditet, som hann sjunka med en alarmerande fart under recessionsåren 2008-09. Skuldsättningen är dock ännu inte på alarmerande nivå.

I synnerhet Asientrafiken går nu väl, Persontrafiken har ökat med över 12 procent ijanuari-juli jämfört med förra året, och frakttrafiken på Asien med över 34 procent. Frakten på Asien står för två tredjedelar av Finnairs hela fraktvolym.

Asientrafikens utveckling spelar för Finnair en betydligt större roll än inrikesflyget. Det är därför av långt större betydelse vilken effekt de snabbt växande flygbolagen i Persiska viken EMIRATES, ETIHAD och QATAR AIRLINES, Som också siktar på trafiken mellan Europa och Asien - på sikt kan ha för Finnairs position. Men tillsvidare har Finnair väl lyckats hålla och även öka på sin marknadsandel i Asientrafiken. m

Schröder

Utgiven i Forum nr 2010-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."