Utgiven i Forum nr 2009-12

Att investera för pensionen

av Nicholas Anderson Forum 2009-12, sida 16, 21.12.2009

Taggar: Teman: investeringar

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2089

ANDERSON

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Finland och chef för SEK:s rådgivningsenhet.

Att investera för pensionen

Regeringen har introducerat en plan som gäller alla typer av långtidssparande. Lagen ger den som placerar pengar i ett konto för långtidssparande rätt till ett skatteavdrag på 28 procent. Avdraget gäl ler placeringar upp till 5 000 euro per år. Placeringen är sedan låst fram till pensioneringen, med några få välgrundade undantag. Vid pensioneringen måste du betala 28 procent i skatt på den summa som betalas ut.

För medel- och höginkomsttagares del ser jag föga orsak till entusiasm över detta placeringsalternativ,

Den vanliga löntagaren borde alltid kunna lita på det pensionssystem som staten slagit fast. Arbetspensionssystemet (APL) och den offentliga sektorns pensionsplan borde alltid trygga en tillräcklig pension för människor att leva komfortabelt på i ålderdomen.

Både i Finland och Sverige är pensionssystemen (APL i Finland och AP i Sverige) svällande varelser som suger upp pengar från pensionssystemet. Förvaltningen kunde vara betydligt effektivare om de pensionsbolag som förvaltar pensionspengarna skulle sammanslås till en enda nationell fond. Denna fond skulle kontrolleras av regeringen och ledas av professionella fondförvaltare som öppet konkurrerar om jobbet.

Detta skulle kapa ner den tunga administrationen, minska maktspelet mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, och fokusera på att få bästa möjliga villkor för pensionärerna — som är de enda faktiska intressenterna i all långtidssparande innebär onödiga risker » Tillgångarna är låsta för flera år.

» Skattefördelarna är mycket små jämfört med vad du behöver för att en tilläggspension verkligen kännbart ska påverka dina inkomster efter pensioneringen » Bankerna kommer antagligen (säkerligen) att höja sina tariffer precis som pensionsförsäkringsbolagen, Bankkonkurrensen domineras av en handfull storbanker.

» Kan du lita på att skattemyndigheterna inte justerar skatteskalorna på tio års sikt, på tjugo års eller trettio års sikt? Självklart inte.

Att spara är roligt om du kan köpa ett trevligt hus eller en sommarstuga och njuta av att ha utrymme och en känsla av stabilitet. Utbildning är den bästa investeringen man kan göra, och det är aldrig för sent.

Själv har jag precis lärt mig läsa och tala svenska sedan jag flyttade till Stockholm, Toppen! Det är också en orsak att inte fastna i långa låsta lösningar, Människor mår bra av att flytta till andra länder och till nya jobb i dagens öppna globala värld. Om dina tillgångar är låsta har du sämre möjligheter att ta ett så viktigt beslut. Att byta jobb är ett ypperligt sätt att öka dina inkomster, speciellt efter att du inhämtat nya kunskaper.

För den mer välsituerade läsaren kan det inte råda några som helst tvivel om att detta nya konto för långtidssparande är totalt tidsslöseri, eftersom skattefördelarna är för små och tiden pengarna ä låsta är för lång. Skatteplanering och en diversifierad placeringsportfölj med till pensionssystem, Glöm inte : räcklig spridning både av tillgångar att regeringarna garante- Den vanliga och över tid är det bästa allmängilrar pensionssystemet i båda Me dborgaren borde tiga rådet jag kan ge. länderna, Den privata sek- a Svaret är detsamma oavsett du torn tar inte på sig denna risk, spara om han vill är herr Medelsvenssoneller fru Rikeoavsett vad den hävdar. köpa ett hu s,en man. Bästa investeringsrådet är att Den vanliga medborga- MPR köpa dig ett eget hus eller en lägenren borde spara om han vill fritidsstuga, het, skaffa god utbildning, investe köpa ett hus, en fritidsstuga, utbildning för sig utbildning för sig själv eller sj älv ell er sina b arn sina barn, eller för sin pensi on. Att spara på ett konto för eller för sin pension.

rai ett eget företag, byta jobb, placerai en diversifierad portfölj, och äta en god middag med familj och vänner. a

Utgiven i Forum nr 2009-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."