Brandsäker ekologisk betong

av Ragnhild Artimo Forum 2009-12, sida 36, 21.12.2009

Taggar: Personer: Pal Mangat Teman: vetenskap

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

VETENSKA “FLYTANDE GRANIT” INNEHÅLLER INDUSTRIAVFALL.

Professor Pal Mangat har utvecklat en metodatt minska andelen cement och ersätta den med pulveriserat industriavfall. Det nya materialet har god brandsäkerhet och innebär mindre miljöbelastning.

NR 12 2069 = z & > CEMENT ÄR EN MILJÖ- OCH KLIMATBOV Bm Cement är ett hydrauliskt bindemedel: genom reaktion med vatten hårdnar de tillen icke-vattenlöslig produkt. Cement används i bland annat betong och murbruk.

Bm Betong har lång livscykel och kan med rätt blandning teoretiskt hålla 50 000 år.

Bm Vid framställning av standardcement (Portlandcement) upphettas kalksten och lera till1500 grader Celsius i en roterande ugn och mals efter nerkylning till pulver. Framställning av ett ton cement avger o,4 ton koldioxid. Dessutom emitteras andra gaser och partiklar både vid brytningen av kalksten och vid de mekaniska processerna. Bm Liquid Granite, ett materialutveckla av Pal Mangat, innehåller under 5 procent cement och utnyttjar återvinningsmaterial från industrin, vilket ger ett klimatvänligare alternativ till konventionell cement.

Bm Liquid Granite används på samma sätt som vanlig betong, främst för förgjutna och förspända betongprodukter. Materialets höga brandsäkerhet gör det lämpligt för krävande objekt med höga säkerhetskrav.

RAGNHILD ARTIMO Cement står för 5 procent av världens sammanlagda kolspår - mer än hela flygindustrin. Den totala årsförbrukningen av cement är i dag cirka två miljarder ton, och efterfrågan beräknas öka med 50 procent fram till år 2020. Miljökraven skärps, och det finns en tydlig samhällsbeställning på - och en megamarknad för - cement och betong med mindre kolspår. PAL MANGAT, professor vid SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY, har utvecklat ett nytt material i vilket en stor del av cementpulvret har ersatts med återvinningsmaterial. Detta ger två fördelar: dels krävs mindre volym cementpulver per volym färdig betong, vilket krymper kolspåret, dels utnyttjas avfall som annars kräver lagring och hantering, vilket ytterligare minskar materialets totala klimatbelastning. Brandsäkerhet är en viktig egenskap hos Liquid Granite, det nya materialet. Konventionell betong kan ’explodera’ redan vid 500 grader Celsius (en vanlig husbrand utvecklar runt goo grader) medan Liquid Granite tack vare sin avvikan Srandsäker ekologisk beton de kemiska sammansättning uppges klara 1100 grader vilket ger längre evakueringstid från byggnader.

Hemlig formel. Pal Mangat är förtegen då det gäller Liquid Granites beståndsdelar. Materiale innehåller över 50 procent oorganiskt pulveriserat cementersättande avfall som kontinuerligt uppstår inom industrin, och mindre än 5 procent cement. Det ger en klart ekologisk varudeklaration utan avkall på tekniska fördelar: Liquid Granites tryckhållfasthet är go kN.

Tillsätter man dessutom krossad betong i betongblandningen, kan andelen återanvändningsmaterial totalt överstiga 70 procent.

Ingen granit. Varunamnet till trots innehåller Liquid Granite inte granit, namnet valdes för associationer till durabilitet, säger BOB RICHARDS Vid LiQUID GRANITE LTD SOM grundats för att kommersialisera Mangats innovation. Företagets hemort är Barnsley i Yorkshire och de första leveranserna brandsäkra betongbalkar - gjordes i somras. ”Materialets brandsäkerhetsegenskaper gör att vi kommer att fokusera på krävande tilllämpningar, typ tunnelbyggen, behållare för kärnavfall, och brandisolerade konstruktioner för den petrokemiska industrin’, säger Richards.

Utgiven i Forum nr 2009-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."