Danmark bygger ut infrastrukturen

av Henric Borgström Forum 2009-12, sida 20-21, 21.12.2009

Taggar: Teman: infrastruktur

LÖNSAM INVESTERING.

Tunneln och bron som förenar Malmö och Köpenhamn har varit en större framgång än väntat.

Danmark bygger ut infrastrukturen

EH Norden, Danmark satsar stora pengar på att bygga ut broar och övrig infrastruktur, i hopp om att investeringarna ska stärka tillväxten.

HENRIC BORGSTRÖM BH ÖRESUND

X Den nya bron över sundet Fehmarn mellan Rödby i södra Danmark och Puttgarden i nordligaste Tyskland blir med sina 19 kilometer Europas längsta bro. Den väntas stå klar 2018 med byggstart om drygt två år.

Sträckan är cirka 350 kilometer från Hamburg via Själland i Danmark och bron över till Malmö, där bil- och tågtrafiken tidigare varit mycket tidsödandemedtvåfärje linjer. Järnvägen på den tyska sidan väntas dock få dubbelspår först sju år efter brons öppnande.

Danskarna har varit så angelägna om bron till Tyskland att de själva bekostar den plus alla danska landanslutningar, cirka 4,5 miljarder euro. Därför kommer betalstationerna att hamna på den danska sidan. En stor majoritet i det danska parlamentet Folketinget ställde sig bakom beslutet i vintras. Nästa hela oppositionen slöt upp bakom den borgerliga regeringen.

Tyskarna har inte varit särskilt entusiastiska med en opposition som är kritisk till att de många jobben på färjelinjerna försvinner. Tyskarna behöver endast betala de egna landanslutningarna på något hundratal miljoner euro. Danskarna hoppas att EU bidrar med 20 procent av kostnaden för bron och 10 procent av de danska anslutningarna.

Öresund framgång. Den 16 kilometer långa Öresundsförbindelsen mellan Köpenhamn och Malmö, därav en tunnel på 4 kilometer på den danska sidan under båttrafiken i ett av världens mest trafikerade sund, har blivit en succé sedan den invigdes 1 juli 2000. Lånen på över 3 miljarder euro som garanterades solidariskt av svenska och danska reger ingarna ska vara betalda senast år 2040. Som det nu ser ut kanske det sker några år tidigare eftersom räntorna varit lägre än beräknat och trafikökningen de senaste åren större.

Normalpriset för en personbil är cirka 40 euro, för en lastbil på över 20 meter närmare 200 euro.

Med pendlarkortet Brobiz som också ger hotellrabatter på andra sidan bron kan bilisten komma ned till cirka 18 euro vardagar och knappt 14 euro under helger.

Framför allt har antalet tågpassagerare överträffat alla förväntningar med persontåg normalt tre gånger i timmen i vardera riktningen. I år väntas närmare 12 miljoner bilpassagerare resa över bron och 8 miljoner tågbiljetter säljas. Det innebär mer än 18 000 bilar per dag, 1 000 lastbilar och något hundratal bussar.

OYYYDONB NILS

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2089

Några enstaka dagar om året har trafiken tillfälligt stoppats av hård vind, trafikolyckor och nyligen när president BARACK OBAMA överraskande dök upp för att på Olympiska kommitténs möte i Köpenhamn stöda USA:s ansökan om att arrangera sommarolympiaden 2016 (det blev dock Rio de Janeiro). Då stängdes bron av säkerhetsskäl eftersom inflygningen till Kastrups flygplats sker nära den plats där bron övergår i tunnel på danska sidan.

Danmark kommer starkt att gynnas inte bara av den planerade bron till Tyskland över Fehmarn. Ett pågående järnvägsprojekt är sträckan Oslo-Göteborg-Helsingborg/Malmö där ett starkt försenat tunnelarbete sker under Hallandsåsen på gränsen mellan Skåne och Halland. Dessutom invigs om ett år en ny Citytunnel under Malmö för en miljard euro, som snabbar upp passagerartrafiken för tåg i tunneln och frigör kapacitet ovan jord för godstågen.

Vidare diskuteras höghastighetståg från Stockholm ner till Skåne som ytterligare förkortar färdtiden från cirka 4 till 3 timmar. Den nya banan, om den verkligen blir av, underlättar framkomligheten betydligt för godstågen på dagens spår, där de i dag får trängas med både snabb- och lokaltåg.

Två andra projekt är en fast förbindelse mellan nordvästra spetsen av ön Själland till norra Jylland vilket kraftigt skulle förkorta restiden mellan storstäderna Köpenhamn och Århus. Det andra är en tunnel från Helsingborg i Skåne till danska kusten mellan Helsingör och Köpenhamn eftersom kapacitetstaket på Öresundsbron särskilt för järnvägen troligen nås en bit in på 2020-talet. Om beslut fattas blir byggena rimligen klara att tas i bruk först fram emot 2030-talet. Danskarna byggde redan före Öresundsbron en bro över Stora Bält, vilken bidragit starkt till en bättre sammanhållning mellan landets västra och östra del.

Stärker regionen. Den stora effekten hittills är integrationen mellan Danmark och Sverige. Danskarna har avsevärt högre löner, men också högre priser och boendekostnader. Under de nästan tio år som Öresundsförbindelsen varit öppen har därför drygt

INF ERSTELETURFEGIEET I DANMARK OCH

SÖDRA SVERIGE J

Bro från nordvästra Själland till Århus

I ‘SSÅrhus

Bron över Å Stora Bält

SJÄLLAND &

Tunnel genom Hallandsåse : boore SVERIGE Helsingör,

Tunnel från Helsingborg till söder om Helsingö (TE Öresundsbron Citytunneln

DANMARK

Bron mellan Fehmarn och Rödby

Rödby

Fehmar 14 000 danskar bosatt sig på den svenska sidan, de flesta arbetar dock i Danmark. Därmed blir den ekonomiska levnadsstandarden minst 20 procent högre.

Samtidigt har ett fåtal tusen svenskar bosatt sig i Köpenhamnsområdet sedan bron öppnade, många studenter vid Köpenhamns universitet.

Desto fler svenskar arbetar dock i Köpenhamn och bor kvar i Sverige.

Antalet dagliga arbetspendlare beräknas till cirka 19 000 och väntas också fort sättningsvis öka med något tusental årligen, dock med en mindre nedgång under finanskrisens 2009. Enligt en undersökning är 94 procent av dagspendlarna svenskar som arbetar i Danmark, de flesta välutbildade och arbetande inom telekom, IT och vård i åldrarna 30-39 År.

Innan brons tillkomst pendlade mindre än 2 000 personer dagligen.

Tillgången till arbete är betydligt större under Malmö fram till Öresundsbron

Förbindelser som redan finns Projekt som redan byggs Beslutade byggprojekt Projekt som diskuteras

Köpenhamnsområdet på grund av en åldrande befolkning, eftersom huvudstaden efterrågar mängder med kvalificerade tjänster.

Nytt samarbete. Många gränsöverskridande organisationer har dragits igång inom utbildningochforskning,tillexempelÖresundsuniversitetet, ett nätverk med tolv universitet och högskolor på båda sidor sundet.

Öresund Science Region är en gränsöverskridande verksamhet med flera nätverk inom regionens spetskompetenser life science, ICT information och kommunikation, livsmedel, miljö, logistik med allt intensivare samarbete mellan både forskningsinstitutioner och kvalificerade tillverkningsföretag (se vidare www.oresund.org).

Det är uppenbart att danska Själland och svenska Skåne med sitt nära samarbete och om tio år en ny bro blir en stark samarbetspartner till Hamburg som tillhör Europas mest expansiva områden.

Utgiven i Forum nr 2009-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."