Utgiven i Forum nr 2010-04

Att oroa sig för fel saker

av Nicholas Andersson Forum 2010-04, sida 12, 29.04.2010

Hl FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

ANDERSON

NR 4 2018

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Finland och

Att oroa sig för

Jag hoppas läsaren inte förlorat många nätters sömn av att läsa alla artiklar om problemen kring den grekiska regeringens finanssituation, En del dagstidningar pläderar för att Tyskland och resten av euroområdet måste rädda Grekland med billiga lån. Andra spekulerar i om det här är dödsstöten för euron. Några journalister har lyft fram att våra pensionsfonder sitter på farligt stora innehav av obligationer i Grekland, Spanien och Italien.

Du har verklig orsak att vara bekymrad om du åker på semester till Thailand — inte på grund av de ändlösa men fredliga demonstrationerna, utan över avsaknaden av effektiv avfallshantering. Precis före påsken tillbringade jag en vecka i Bangkok där jag bekantade mig med ett avloppsvattenreningsprojekt tillsammans med några stora svenska företag.

Visste du att Thailand har bara 100 avloppsreningsverk, och bara tio av dem är i drift, för att det är för dyrt att ha dem i gång? Politikerna vill inte ta beslut om realistiska tariffer, för det skulle vara impopulärt och skrämma väljare i nästa val. Det betyder att du exponeras för alla slag av fientligt sinnade bakterier då du reser i landet. Det är tur för de thailändska politikerna att turisterna inte har rösträtt — och inte är medvetna om dessa problem,

Jag var i Buenos Aires några dagar senare, Argentina har, i likhet med Grekland, varit en stygg gosse genom att deklarera att man inte kan betala tillbaka lån inom utsatt tid. Argentinarna har i själva verket negligerat ett antallåneamorteringar, och vill nu förhandla om nya villkor för ytterligare lån,

Min hustru och jag vandrade omkring i staden som vilka turister som helst, och slogs av häpnad: vi hade mycket svårt att förstå varför argentinarna inte betalar i tid. De har pengar, De har en jättelik väl kostnads korruption.

Vad ”problemländerna i Europa behöver är en rejäl dos gammaldag nedskärningar och utrensning a chef för SEK:s rådgivningsenhet.

fel sake mående huvudstad med oräkneliga vackra och välskötta höghus och villor. Tusentals bönder driver världens största sojaodlingar och föder upp enorma boskapshjordar. Landet har olja, mineraler, industrier, skogar, turism och en stor och driftig befolkning, och är granne till några av världens rikaste länder. Buenos Aires är ett underbart turistmål med ett outtömligt utbud förtjusande invånare och fängslande vyer.

Detsamma gäller Grekland, Italien, Spanien, Portugal och nästan alla andra ”problemländer”? i Europa. De har alla pengar och naturtillgångar, och inget av dem har reellt behov av att räddas med billiga lån och avskrivna skulder. Vad de behöver är helt enkelt en rejäl dos gammaldags kostnadsnedskärningar och utrensning av korruption. De lider alla av skandalös misshushållning som svaga politiker och tjänstemän står bakom. Det är de som borde se till att floder och hav inte förorenats av obehandlat avfall.

Det extraordinära är att Björn Wahlroos har rätt (denna enda gång) då han säger att bistånd borde stoppas. Välgörare (biståndsbeviljare) har överöst Thailand med pengar för byggandet av avfallshanteringsanläggningar. Dessa har visserligen byggts av thailändarna själva med svett och blod - men de har inte tagits i bruk!

Det är likadant med Grekland. Tyskland gör rätt iatt inte låna dem en cent om de inte betalar marknadsränta, och bara förutsatt att de slutar sitt oansvariga slösande och tar itu med allehanda fiskala oegentligheter. Europeiska unionen borde lära sig att göra likadant och reda upp sina egna finanser.

Hur många läsare vet att Storbritannien upptog nödlån från IMF år 1976? Frankrike gjorde samma sak några år senare. Båda länderna led av samma misshushållning som Grekland och några andra länder i dag. Det kräver bara lite disciplin att få rätsida på saker och ting utan gratis allmosor från länder med större självdisciplin, m

Utgiven i Forum nr 2010-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."