Attitydförändring i ledarskapsutveckling

av Heidi Furu Forum 2017-01, sida 07, 26.01.2017

Taggar: Personer: Christel Tjeder

Attitydförändring i ledarskapsutveck

Christel Tjeder är Chief

Operating Officer på Hanken & SSE Executive Education som erbjuder ledarskapsutveckling. Hon har tidigare varit HR- och kommunikationschef på Whirlpool Nordic.

Hanken & SSE Executive Education är ett samföretag som ägs av Hanken i Helsingfors och Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE). Varför är det viktigt att högskolor i Norden samarbetar inom ledarskapsutveckling?

Samarbetet är en rikedom. Vi utbyter erfarenheter och delar resurser, alltså personer som inte är anställda hos oss men som vi kan plocka in som experter på ett visst område. Vi når professorer från flera olika högskolor eftersom SSE har samarbetsskolor i Moskva, Sankt Petersburg, Riga och Oslo.

Hanken & SSE har som en del av SSEnätverket placerat sig i toppen i Financial Times internationella rankning av ledarskapsutvecklingsprogram. Vilka typer av program ordnar ni för företag?

Allt vi gör ska leda till en business impact. Det finns en orsak till att företag vänder sig till oss, det kan till exempel gälla inplementering av företagets strategi, organisationsförändringar eller organisationsutveckling. Vi har konsortieprogram där deltagare från flera olika företag samlas kring ett speciellt tema. Deltagarna får då sparra med likasinnade från andra företag. Vi gör också skräddarsydda program där vi utvärderar vilka behov ett företag har. Ett alldeles nytt program heter Smash, strategies for market shaping. Deltagare från sex-sju företag träffasi Singapore, Silicon Valley och Helsingfors och vi kommer att ha fallstudier där vi kommer in på det allra nyaste. Fokus i dag är förstås på hur man kan utnyttja digitalisering för att växa, men också hur man kan få organisk tillväxt genom att forma marknaden. Ett annat program fokuserar på hur man kan ta tillvara erfarenheter från hur man säljer lyxprodukter och ut CHRISTEL TJEDER. Operativ chef på Hanken & SSE Executive Education.

nyttja det tänkesättet också när man säljer andra produkter. Det handlar om att göra kunderfarenheten så behaglig och positiv som möjligt. Ett program som fick synlighet 2016 var Business Lead som riktade sig till till akademiskt utbildade asylsökande. Företag var med och sponsorerade programmet och erbjöd praktikplatser för asylsökande. Nästan alla de knappt 40 deltagarna avslutade programmet och 10 av dem fick anställning genast. Programmet var väldigt lyckat och det finns redan beslut på att vi kommer att köra en ny runda i år.

Vilka områden ligger i fokus inom forskningen?

Vi har en stark anknytning till Hanken och SSE inom forskningen och samarbetar med flera doktorer som forskar i strategiskt ledarskap och management, organisationsförändringar, finans och styrning, service och kundrelationer samt implementering av strategi. Det är väldigt viktigt för oss att vi hela tiden följer med det akademiska men också gör empiriska studier av vad som sker.

Vilka trender ser du inom ledarskapsutveckling idag?

N2

I dag när folk talar om att utvecklas så hand lar det inte om att skickas på en kurs, det handlar om att lära sig ett nytt sätt att följa med. Det kan hända att det finns något konkret man behöver lära sig, som att använda sig av nya redskap, men det viktigaste är attitydförändring, öppenheten och flexibilitet. I samband med det här har coaching och mentorskap blivit både viktigare och vanligare.

Hur kan företag lära sig av varandra? Företagsvärlden använder sig av advisory boards mycket mer än tidigare, som ett tillägg till styrelse och ledningsgrupp. Det handlar också omatt dela med sig av erfarenheter mellan företag och mellan länder. I affärslivet har vi mycket att lära oss av Sverige och Tyskland, då det gäller attitydfrågor som att våga och att ha självförtroende, men också mera konkret kunnande gällande internationella avtal och förhandlingar. Man kan också lära sig väldigt mycket om man vågar dela erfarenheter inom ett bolag. Det gäller inte bara att dela med sig av det som har varit bra, utan att också våga dela med sig av någonting som inte har varit så lyckat för att undvika att någon annan gör samma misstag. En annan attitydförändring skulle vara att fokusera mera på det positiva. Det talas mycket om Finlands situation och vi ser många tecken på att det börjar vända och att det finns ljus i tunneln. Jag hoppas att det skulle talas mera om ljusglimtarna för det ger en drive.

Vad finns det som företagen skulle behöva, men inte förstår att fråga efter?

Den stora utmaningen är att vara öppen, att faktiskt försöka se framåt och att samtidigt inse att utvecklingen är så snabb. Vi talar inte längre om10 års strategier, utan företag jobbar på mycket kortare sikt. Det betyder att du måste vara väldigt flexibel, anpassa dig och göra snabba förändringar. Beslutsprocessen i företagen måste också vara tillräckligt snabb och flexibel. Också inom rekrytering i dag talar man om att man rekryterar en attityd och en potential. Det är ett väldigt starkt fokus på utbildning överallt. Och med utbildning menar man inte bara skola och ungdomar, utan utveckling genom hela livet, inom företagen. m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR12017

Utgiven i Forum nr 2017-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."