Utgiven i Forum nr 2017-01

Cirkus Finans

av Stefan Haglund Forum 2017-01, sida 15, 26.01.2017

DEBATT

Odin Fonder Finland skriver en seri debattinlägg under år 201 i Affärsmagasinet Forum

Cirkus Finans

Xx Inom Cirkus Finans finns många artister. Det är svårt att avgöra vem man ska se på och vem man ska lyssnatill. I denna föreställning uppmanas alla att hålla fokus, försöka se den stora bilden, behålla det långa tidsperspektivet och lita på sina investeringsval.

Hos Cirkus Finans finns det som sagt många olika artister. I maneger hittar du analytiker, mäklare, fondförvaltare, -rådgivare och -säljare. Under den här föreställningen berättar vi om aktiva fondförvaltare som ska leverera god avkastning på både kort och lång sikt — helst båda på samma gång. Konsekvenserna av att fokusera på kortsiktig avkastning är många och tyvärr är det oftast kunderna somi slutändan förlorar på det.

När du investerar i aktivt förvaltade fonder förväntar du dig att förvaltaren slår jämförelseindex, eller den marknad fonden mäts mot. Investerar du i indexfonder behöver du allt som oftast inte bry dig om hur fonden går mot sitt jämförelseindex. Den svåra frågan vid jämförelser är förstås vilken tidsram du bör ha när du bedömer fondförvaltare?

Ett experiment. Låt oss lyfta fram ett av de problem som uppstår när fondrådgivning kopplas till kort siktiga mätningar av aktiva förvaltares över- och underavkastning. Vi väljer ut ett antal mycket duktiga fondförvaltare som har haft en årlig överavkastning på 3 procent och en indexavvikelse på 6 procent — en så kallad aktiv risk eller ”tracking error” I teorin ska de alltså alla överträffa marknaden med 3 procent varje år. Men variationen inom avkastningen är stor och därför kommer den årliga överavkastningen sällan att vara lika med eller nära 3 procent.

Kom ihåg att enligt experimentet är dessa förvaltare bland de 25 procent bästa i världen, granskade över en tidsperiod på 50 år. Vad kan vi läsa ur denna grupp?

Att skilja agnarna från vetet. En kalkyl med dessa parametrar (3 procent, 6 procent TE) visar över en 50-årsperiod hur underavkastningen fördelas i antal år hos dessa ”stjärnförvaltare” Låt oss skåda ett typiskt antal år i följd där denna grupp av ”stjärnförvaltare” uppvisar underavkastning i förhållandet till index. Att praktiskt taget alla under den gällande 50-årsperioden genererar underavkastning under minst ett år (utav femtio) är knappast förvånande. 92 procent av förvaltarna kommer att generera underavkastning två år i rad. Förr eller senare kommer 51 procent av de bästa förvaltarna att generera underavkastning tre år i rad.

Troligtvis har dessa förvaltare redan då tvingats lämna flera av de fondplattformar som kräver årlig överavkastning från sina produkter. Att en förvaltare med ”fördefinierad” årlig överavkastning på 3 procent genererar underavkastning fyra år i följd är ovanligt, men händer ändå i 19 procent av fallen. Få kunder har tålamod med en sådan förvaltare.

Hur många sitter overksamma kvar och tittar på en förvaltare som underpresterar i förhållande till sitt index åtta år i rad? Den förvaltaren har nog för länge sedan blivit ombedd att söka sig annanstans. Ingen kommer någonsin att minnas eller få reda på att ”the Unlucky” tillhörde yrkesfältets bästa fjärdedel. Denna statistik kan vara bra att ha i minnet nästa gång din förvaltare skryter om sin överavkastning eller beklagar sig för kvartalets eller årets underavkastning. När tidsperspektivet är kort präglar tillfälligheter bilden.

Finansmarknadscirkusen, På samma sätt som fondförvaltare bombarderas med köp- och säljtips från analytiker överöses fondsparare med köp- och säljtips från fonddistributörer, rådgivare och andra mellanhänder. Dessa aktörer vill oftast skapa transaktioner för att berättiga sin plats i värdekedjan. Det är oftast bäst - men tyvärr också svårt — för fondinvesteraren att ta det lugnt och sitta still.

Det är inte ovanligt att möta ”rådgivare” som mäter förvaltares avkastning per månad eller kvartal. Fondförvaltaren är inte dock den som lider mest av kortsiktiga avkastningsförväntningar, det är snarare kunderna som förvirras av rådgivning om produkter som just för ögonblicket är förhållandevis svaga eller starka på marknaden.

Vad bör man då göra? Som kund bör man bredda sin tidsram och inte låta sig påverkas av en förvaltare eller rådgivare som antyder att det är möjligt att månadsvis, kvartalsvis, eller ens årsvis bemästra kortsiktiga över- och underavkastningar. När du väl valt att satsa på en förvaltare eller en förvaltningsfilosofi måste du förbereda dig på perioder av både över- och underavkastning.

Hitta därför en förvaltare med en filosofi du tror på och observera huruvida förvaltaren följer filosofini vått och torrt. Håll dig lugn tills du har nått målet med ditt sparande, eller tills förvaltarens förändrar sin metod eller slutar följa den ursprungliga filosofin. Då kan du bestämma vad som bör göras härnäst. Låt inte Cirkus Finans artister handla kortsiktigt på ett sätt som inte gagnar dig. m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR12017

Stefan Haglund är vd för Odin Fonder Finland.

”Hitta en förvaltare med en filosoffi du tror på och observera huruvida förvaltaren följer fulosofini vått och torrt.”

Utgiven i Forum nr 2017-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."