Utgiven i Forum nr 1997-04

Börsöversikt: ökad omsättning har gett djup åt helsingforsbörsen

av Fredrik Nars Forum 1997-04, sida 17, 24.04.1997

Taggar: Teman: börsen

Då FORUMS förra finansnummer ut kom för ett år sedan låg HEX-generalindex på nivån 1 800 och börslistans totalvärde var ca 200 mrd mk.

I dag ligger index på 2 800 och börsens värde är ca 330 mrd mk.

Helsingforsbörsen upplevde en S.g.5. oavbruten stegring under det senaste året. Med ständigt sjunkande räntor har aktiekurserna pumpats upp till nivåer som i snitt är 535 procent högre än i april förra året. Det var först i mars som USA:s centralbank beslöt kyla ned konjunkturen i USA med en räntehöjning som fick börskurserna världen över att falla.

Den som placerat på Helsingforsbörsen har under de senaste åren inte precis haft det tråkigt, eftersom börsen varit bland de mest volatila i Europa under de senaste fem åren. 1993 var året med extrem kursstegring, 1994 hölls nivån på stället, 1995 var det full frås uppåt med påföljande platt fall och 1996 upplevdes en stark och jämn uppgång.

Omsättningen har stigit kraftigt under det gångna året vilket gett djup åt Helsingforsbörsen. Då handelsvolymerna förra året låg på nivån 400 Mmk per dag har de nu stigit till 600 Mmk. Affärerna har blivit snabbare och börsen följer mer ett internationellt handelsmönster.

Vid årsskiftet fick bolagen en ny branschindelning som är mer detaljerad än den gamla. Den gör branschindexen mer intressanta trots att de fortfarande inte representerar hela branscher i Finland. T.ex. representeras telekommunikation och elektronik av enbart tre bolag: Nokia, Vaisala och nykomlingen PK Cables. Dessa är representerar inte branschen som helhet i Finland. Även metallindustrin kunde ytterligare indelas i basmetall och verkstadsindustri.

Våren har fört med sig några nykomlingar till börsen: HK Ruokatalo börslistades på mäklarlistan i februari och PK Cables på börslistan i april.

FORUM NR 4

HEX-INDEX STEG STADIGT UNDER ÅRET

HEXindex 128.12,90 = 100)

Värdet på Merita stiger. Chefdirektör Vainio övertygar utländska

HEX-index når alltime-high 11 mars: 3006

Värdet på skogs bolagen och byggnade stige :s centralbankschef

Alan Greenspan meddelar att räntan i US höjs. Börser över hela världen reagera negativt.

Nokias halvårsresultat 3500 Bavgusti visarae — I Plcerare om att bank: bolaget intriar löftena | en är på rätt väg. Kura Ål fore äs stiger värdet om bättre lönsamhet. en stiger från ca 10 mk skogsakti Börskursen stiger till 14 under oktober. på skogsaktier. 3000 under det kommande = halvåret till det dubbla Spekulationer kring ett 1000 utländskt uppköp av Nokia driver bolagets kurs uppåt från ca 160 mktill över 200. Senare 500 faller kurson tillbaka.

0 mm

BÖRSENS BJÄSSAR

De sex värdefullaste bolagen på Helsingforsbörse mrd 100,- Nokia

FIM 8060- 3 agl UPM-Kymmene $ 205) | Enso Merita Neste kann i HENNE R :

Ytterligare nykomlingar under våren blir Nordic Aluminium och Kyro.

Under det gångna året har Scab:s aktie stigit mest i värde. Aktien har dock dålig likviditet och klassas som ett rent spekulationspapper. Börskometen Raisio har med sitt Benecolmargarin högt ställda framtidsförväntningar vilket också avspeglar sig i en kraftig kursstegring.

Asko har fokuserat sin verksamhet på dotterbolaget Uponor, som gör platsrör åt byggnadsindustrin, och sålt bort det som inte hört till kärnverksamheten.

Byggbranschens uppvaknande syns i att Polars aktie stigit kraftigt. FN

Kursvinnarna på börsen

Förändring i aktiekurs under det gångna åre 10.4.97 = 10.4,96 Föränd. 1. Scab 1,30 mk — 0,23 mk 465 2. Raision Tehtaat 431 mk 134 mk 22194 3. Asko 31 mk 31,40 mk 19096 4. Polar 7,30 mk 2,60 mk 18196 5. Castrum 10,50 mk 4mk 16394 6. Hartwall 240 mk — 97 mk 1474 7, TT Tieto 390 mk — 160 mk — 14424 8, KCI 197 mk — 82 mk 14096 9. Nokian Renkaat 120 mk 54,50 mk — 12096 10.Citycon fö mk 5,50 mk 11896

Källa: FIM Fondkommission Ab

VV VV ———Hr[ rs

Utgiven i Forum nr 1997-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."