Utgiven i Forum nr 2020-09

Banbrytande forskning om välmående på arbetsplatsen

av Sören Jonsson Forum 2020-09, sida 35, 20.10.2020

Taggar: Teman: forskning

Peter Kenttä har via intervjuer djupdykt i hur kunskapsintensiva organisationer kommunicerar. I sin doktorsavhandling beskriver han hur osynliga organisatoriska strukturer försinkar välmåendet på arbetsplatsen. Via en jämlik, human växelverkan kan man undvika allt från utbrändhet till arbetsplatsmobbning.

Psykoterapi kan användas till att förstå och förklara kommunikationsproblem på arbetsplatsen. Peter Kenttä, organisationsforskare vid Aalto-universitetet, valde att i sin doktorsavhandling använda sig av ett ramverk från psykoterapin som kallas för transaktionsanalys. Med denna har Kenttä definierat olika relationer i arbetslivet och via dessa försökt hitta metoder för att öka välmåendet på arbetsplatsen.

Grovt förenklat går transaktionsanalys ut på att man kan ha tre olika jagtillstånd. Man kan vara barn, förälder eller vuxen. Det är via mötet mellan människor som dessa tillstånd blir relevanta. I arbetslivet fungerar växelverkan bäst när man möts som två vuxna.

Att ta föräldrarollen i arbetslivet innebär ofta att man tar en maktposition över någon och försätter honom eller henne i barnrollen. Det typiska exemplet är en chef i en hierarkisk organisation.

”Om du är i en barnroll i arbetslivet så går det inte så bra för dig. Du kan inte påverka din situation, du bara gör vad du blir tillsagd. Att ha den här rollen gör dig dessutom mycket sårbar och din kunskapsnivå utvecklas inte.”

Det eftersträvansvärda för en organisation är att hitta växelverkan där arbetstagarna får vara i vuxen-vuxen-förhållande till varandra. Det är ett egalitärt och demokratiskt förhållande. Båda försöker förstå och sparra varandra till att nå lösningar på olika problem. Det krävs ömsesidig respekt och att båda tar ansvar för sitt jobb. Slutresultatet är självstyrande arbetsgemenskaper.

”Jag har velat ge svar på varför vi beter oss på ett visst sätt i olika situationer och hur vi vill behandlas i arbetslivet. Hur man trivs i arbetslivet beror egentligen inte på de enskilda individernas egenskaper, utan på hur växelverkan och organiseringen av arbetet har koordinerats.”

Sören Jonsson text Niklas Tallqvist foto

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2020-09

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."