Utgiven i Forum nr 2020-09

Biografkris med positiva effekter

av Klas Fransberg Forum 2020-09, sida 42-43, 20.10.2020

Biograferna i Finland har tappat ungefär hälften av sina besökare under coronapandemin. Inte undra på, eftersom Hollywoodfilmerna lyser med sin frånvaro. Men det innebär samtidigt ett uppsving för finsk film.

Biograferna i Finland brukar omsätta 90–100 miljoner euro årligen. Nu har Finlands filmkammare publicerat statistiken för januari till september, som visar att biografernas biljettintäkter minskat med nästan hälften (-47,24 procent) jämfört med samma tidsperiod i fjol.

I Finland finns 176 biografer med 350 salar på 130 orter. Biografen är alltså den mest spridda kulturinstitutionen i Finland.

Störst på den finska marknaden är Finnkino med 16 biografer på 11 orter och sammanlagt 113 salar. Finnkinos marknadsandel är, beroende lite på hur man räknar, mellan 60 och 70 procent. Som jämförelse kan nämnas att den näst största biografkedjan Bio Rex Cinemas har en marknadsandel på 8,57 procent.

Jätten Finnkino ägs av den amerikansk-kinesiska koncernen AMC, medan Bio Rex Cinemas ägs av det svenska familjeföretaget Svenska Bio Ab.

Majoriteten av biograferna är dock små familjeföretag på landsbygden och på mindre orter. Ofta har ortens biograf drivits av samma familj i flera generationer.

AMC, som alltså äger Finnkino, är världens största biografkedja. För en tid sedan meddelade världens näst största biografägare, Cineworld, att man på grund av coronan stänger sina biografer i USA, Irland och Storbritannien. 5 500 anställda blir permitterade enbart på Irland och i Storbritannien.

AMC hade redan före coronapandemin ekonomiska problem och nu har man sålt sina nio biografer i de baltiska länderna. S&P Global har sänkt AMC:s klassificering till CCCoch skriver i sin rapport i början av oktober att om det fortsätter som förut så är bolagets förmögenhet uppätet om sex månader.

Men det är inte bara coronarestriktionerna som sänkt publikantalet i Finland från 8,4 miljoner (jan–sept 2019) till 3,1 miljoner (jan– sept 2020). Orsaken är också att det på repertoaren saknas amerikanska storfilmer, blockbusters som den stora publiken vill se. Ett vanligt år har cirka 200 filmer biografpremiär och av dem är det enbart ett fåtal som upprätthåller biograferna och ger både biografägarna och distributörerna en ordentlig vinst.

Klas Fransberg text

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2020-09

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."