Bilen 100 år

av Christer Ekebom Forum 1986-01, sida 29, 23.01.1986

Taggar: Teman: bilen

arl Benz, född 1844, ingenjör vid 18 ( års ålder, utvecklade redan p 1870-talet principen för tvåtaktsmoorn. År 1882 anställdes han vid företaget Gasmotoren-Fabrik in Mannheim för att fortsätta utvecklingen av denna tvåtaktsmotor. Företaget ställde sig dock tvivlande till projektet och Benz lämnade firman efter bara re månader och grundade tillsammans med herrarna Max Rosen och Friedrich Wik helm Esslinger företaget Firma Benz & Cie. Rheinische Gasmotorenfabrik in Mannheim. Företaget fortsatte att utveckla tvåtaktsmoorn, men resultatet var inte särskilt lyckat. 1884 utvecklade Benz en encylindrig fyraktsmotor med en cylindervolym strax under en liter. Motorn utvecklade en större efekt än man hade vågat vänta sig. Inmatningen av bränsleblandningen reglerades med en ventil och motorn var försedd med ett tändstift, en tändspole och en ackumuator. Motorn var egentligen en utveckling av den motor som kolonialvaruhandlaren Nicholaus August Otto hade utvecklat på 1860-talet och som byggde på fransmannen ienoirs uppfinning.

Motorn stötesten

Fyrtaktsmotorn, även kallad Ottomotorn, gjorde det möjligt att konstruera den första egentliga bilen

Den första kända motordrivna fritt rullande vagnen såg dagens ljus redan 1769 i Frankrike där Joseph Cugnots ångarivna vagn skramlande rullade fram på Paris gator. I själva verket gjordes under 1800talet flera djärva försök att åstadkomma ett brukbart motordrivet ekipage, men försöken misslyckades närmast på grund av svagheter i motorerna som antingen utvecklade för låg effekt, var för tunga och klumpiga eller för besvärliga att använda. Ungefär samtidigt som Benz arbetade fram sin trehjuling, sysslade ingenjör Gottfried Daimler med att utveckla ett liknande fordon, en fyrhjuling. Han beviliades patent på konstruktionen 1885 och ekipaget kallades Reitwagen. I november 1885 körde Daimlers samarbetspartner vagnen den tre kilometer långa sträckan från Cannstadt till Untertörkheim ”utan att vagnen tog någon som helsi skada" som det heter i de samtida dokumenten. Daimler konstruerade således den första användbara fyrhjuliga bilen, men Benz satte sitt ekipage i trafik före Daimler.

Referat i tidningen I dag har vi vant oss vid att tidningarna testar nya bilar. Den 3 juli i år är det faktiskt också 100 år sedan den första bilprovningen relaterades | en tidning. Den 3 juli 1885 testades nämligen Benz fordon av en tysk tidning. Detta skedde ett par månader innan Daimlers fordon första gången sattes i trafik.

Fram till år 1900 uppfanns eller utvecklades bland annat den fyrväxlade växellådan,

FRUN, 1/1986

DAIMLER

BENZ

Bile 100 år

Den 29 januari 1886 beviljades tysken Carl Benz patent för sitt ”trehjuliga gasmotordrivna fordon”, den första praktiskt användbara bilen. Men de allra första stapplande stegen togs faktiskt redan mer ä hundra år tidigare.

två- och fyrcylindriga motorer samt rörkylaren. 1900 konstruerade Daimlers chefsplanerare Wilhelm Maybach den första ”moderna” bilen som fick namnet Mercedes. Fram till 1910 övergick man från kedöverföring till användning av kardanaxel. År 1935 såg världens första dieselmotordrivna personbil dagens ljus, en Mercedes-Benz 260D,

USA bilens hemvist

Bilen kom till i Tyskland, men dess egentliga hemvist blev USA där Henry Ford gjorde bilen till varmans egendom genom serietillverkning på löpande band. T-Forden va också ännu långt efter senaste världskrig världens mest sålda bilmodell. | dag är Volkswagens bubbla världens mest sålda bilmodell. Den har fram till idag tillverkats i över 20 miljoner exemplar och tillverkningen fortsätter ännu bland annat i Brasilien och Mexiko. Bubblan är också den bilmodell som har varit i produktion under den längsta tiden — över 50 år (om man bortser från produktionsavbrottet under senaste krig).

Bilindustrin i Norden fick sin början 1897 då biltabriken Vabis startade i Sverige. I dag är Volvo Nordens största biltillverkare. Volvo inledde fabrikationen på 1920-alet

Christer Ekebom 29

Utgiven i Forum nr 1986-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."