Utgiven i Forum nr 2015-05

Bon voyage mot 5G

av Janne Salonen Forum 2015-05, sida 11, 21.05.2015

Taggar: Teman: 5G

Son voyage mot St

Fusioner inom nätverksbranschen brukar ge trauman åt berörda parter, men Nokia är hoppfullt inför den gemensamma långresan med Alcatel-Lucent.

JANNE SALONEN TEXT X Fusion eller förvärv? Uppfattningarna går isär beroende på om man frågar Finland eller Frankrike. Hursomhelst har stora fusioner inom högteknologisektorn haft blandad framgång och dåligt rykte. Det förklarar de övervägande avvaktande eller negativa reaktionerna till Nokias beslut att förvärva Alcatel-Lucent genom aktiebyte.

Bolaget är produkten av en sammangång mellan franska Alcatel och amerikanska Lucent 2006, med rötter i telejätten AT&T. Alcatel-Lucent har dragits med stora problem, inte minst till följd av fransk-amerikanska kulturskillnader, och först på senare år har bolaget återfått sin lönsamhet. Likväl finns det en stark logik bakom Nokias beslut att införliva bolaget. Efter aktiebytet kommer Alcatel-Lucents ägare att inneha ungefär en tredjedel av det nya Nokia och får nominera tre personer till styrelsen.

Nokia stärker sin tidigare svaga marknadsposition i Nordamerika, medan Alcatel-Lucent tillför spetsteknologi inom routrar och IP, det vill säga bredband. Det nya Nokia kan därmed erbjuda integrerade totallösningar för storkunder som teleoperatörer. Bolagets robusta kassa kan ytterligare förstärkas om man avyttrar kart- och positioneringsrörelsen Here, för vilken tysk bilindustri, kinesiska Baidu, Facebook samt den alternativa taxitjänsten Uber har utpekats som potentiella köpare.

Definiera framtiden. Förvärvet drivs av kapplöpningen inför ultrasnabba 5G-nätverk (10 Gbps och uppåt) som väntas komma ut på marknaden kring 2020-2025. Detta blir de närmaste decenniernas kärnteknologi inom telekom och IT då mängden uppkopplade prylar som kommunicerar med varandra väntas explodera. Framgången inom 5G kommer avgör vem som blir morgondagens marknads ledare. Samtidigt gör kinesiska konkurrenten Huawei de nordiska telekomjättarna rangen stridig.

Det fusionerade bolaget har en proforma koncernomsättning kring 26 miljarder euro samt 114 000 anställda, vilket motsvarar marknadsledande Ericsson. Sannolikt minskar totalantalet anställda efter hand.

Förvärvet utgör en ansenlig ljusglimt i det rådande dystra stämningsläget i Finland: ett finländskt och överlag två europeiska bolag får tillsammans en framträdande global position inom en kärnteknologi som väntas utforma de närmaste årtiondena.

Utmaningen för Nokiachefen Rajeev Suri är att ta hem fusionens fördelar och potential utan att bolaget dras ner av de organisatoriska problem som lätt följer i spåren av en stor fusion och distraherar från fokuseringen på själva teknologin. Bolaget är fullt medvetet om dessa risker och ger sig nu på att smälta samman amerikansk, tysk, finsk, fransk och indisk verksamhet.

karriä lorum

Forum har öppnat ett Karriärforum med syfte att samla finlandssvenskar samt svensksinnade i yrkeslivet, en saj där du kan lämna in utnämningsnyheter.

Delta här: http:www.forummag.fi/karriarforum

Har du gjort ett karriärsp ditt yrkesliv tagit en ny riktning Vill du få professionell publicitet? Vill du öka ditt marknadsvärde?

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2015

Utgiven i Forum nr 2015-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."