Utgiven i Forum nr 2015-05

Det chefsfria företaget

av Jennie Krook Forum 2015-05, sida 30-31, 21.05.2015

VILKEN LÖN HAR VI I DAG. På Björn Lundén Information finns all information om redovisning, löner och kalkyler tillgänglig för samtliga medarbetare som på lika villkor deltar i arbetet och får betalt efter vad de gör.

Ett företag utan chefer där personalen gemensamt fattar beslut genom handuppräckning, sätter varandras löner och själva väljer hur mycket de ska jobba hör inte till vanligheterna.

JENNIE KROOK TEXT

BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB BILD

Xx På Björn Lundén Information AB i Näsviken utanför Hudiksvall jobbar personalen precis på det sättet. Bolaget producerar information och praktiska hjälpmedel inom områdena skatt, redovisning, personal och juridik.

Verksamheten och de 90 medarbetarna är spridda på tre olika orter; Näsviken, Ljusdal och Göteborg. De jobbar utan chefer i en platt organisation där alla, enligt dem själva, har lika mycket att säga till om.

”När jag startade företaget ville jag göra något annorlunda. Vi tror på kollektivet och vi arbetar tillsammans, utan chefer och

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 52015

Jet chefsfria föret utan giriga ägare”, berättar grundaren Björn Lundén.

Han hamnade själv i sin nuvarande bransch av en ren slump för 28 år sedan.

”Jag jobbade som getfarmare och musiklärare, bodde i kollektiv och hade väldigt dålig ekonomi när flera personer i bygden började be mig om hjälp med deklarationen. Jag skrev, efter att jag noterat ett visst behov av en sådan, min första bok; Ekonomi för slöjdare”

Fikabeslut. Sedan dess har Lundén skrivit sammanlagt 57 böcker och har nu sällskap av flera skribenter i företagets lokaler i Näsviken som även erbjuder kurser inom bokföring och redovisning.

De första åren tog Björn Lundén och hans kollegor alla företagsbeslut gemensamt runt fikabordet och sedan har de egentligen bara fortsatt med detta i större skala efterhand som företaget växt.

På veckomötet kör de handuppräckning som beslutsprocess och lönerna tas fra ge |

GETFARMARE, MUSIKLÄRARE OCH SKATTEEXPERT. Björn Lundén skrev sin första bok; Ekonomi för slöjdare när han som fattig getfarmare och musiklärare började hjälpa vänner och bekanta rmed deras deklarationer.

genom ett system där alla ger förslag på vilken lön de tycker kollegorna har gjort sig förtjänta av.

”Tag har aldrig förstått varför de som utför själva jobbet ska ha det sämst och minst att säga till om”, säger Lundén och beskriver vad han anser vara en god företagsstruktur.

”I den lyfts det operativa arbetet upp till den status det förtjänar, det vill säga det viktigaste i företaget”

Inga medarbetare jobbar med att enbart leda, och all information om redovisning, löner och kalkyler finns tillgänglig för samtliga medarbetare.

Detta för att alla ska ha bra underlag för att ta beslut och därmed göra organisationen mer flexibel och snabbrörlig.

Platta hierarkier. Detta är något Lundén brukar få förklara om och om igen för utomstående när han berättar om företagsmodellen. Det finns ett stort intresse för den och han gör ungefär tre föreläsningar i månaden på temat.

”Jag har talat med många anställda i flera olika företag och organisationer och ingen har någonsin antytt att de inte villta beslut själva. Däremot har många chefer uttalat sig för sina anställdas räkning och hävdat att de anställda inte vill ta beslut. Att de trivs bäst om de inte behöver fundera så mycket. Detta tycker jag är kränkande?

Hos Björn Lundén Information meddelar personalen varandra om vad som händer på de olika avdelningarna vid vecko- och informationsmöten. Vd Ulf Bokelund Svensson har en viss översyn och vet det mesta, enligt Maria Wallner som jobbar med planeringen och administrationen av företagets kurser.

”Alla har inte stenkoll utan det är upp till var och en att hålla sig informerad”

Mindre är mer. Wallner upplever att personalens möjligheter till eget ansvar inom företaget till stor del är självsanerande.

”Vi som jobbar här tar mycket eget ansvar och utvecklar en god magkänsla, det är en väldig skillnad från företaget där jag jobbade innan, som var toppstyrt och hade stämpelur. Jag gillar friheten men alla gör inte det, de som inte trivs med att ta eget ansvar slutar. Det gör även de som vill göra karriär och är väldigt fokuserade på sina egna prestationer. Detta är enligt mig en väldigt demokratisk arbetsplats.”

Hon tillägger att det under 27 år endast är åtta personer som sagt upp sig.

Trots den fria arbetstiden, där alla får jobba när de vill och hur mycket eller lite de anserlämpligt, hamnar Maria Wallners genom snittliga arbetsvecka på 40 timmar. Hela företaget hamnar på ett genomsnitt på 92 procent av en heltidstjänst.

”Jag jobbar mindre i perioder. Just nu är en sådan period då jag känner att jag behöver ta det lugnare och återhämta mig lite mer, bland annat på grund av jag är mitt uppe i en flytt så då gör jag det och jobbar ungefär åt tio procent?”

Wallner tycker att den fria arbetstiden är det bästa med att arbeta på Björn Lundén Information.

”Det är min personliga reflektion att man jobbar mer effektivt när man själv väljer. Är jag färdig klockan två och inte orkar börja på något nytt projekt, då går jag hem och kommer utvilad tillbaks morgonen därpå”

Enligt henne ger den ökade flexibiliteten mindre dåligt samvete och mindre stress eftersom man inte konstant behöver känna att man måste vara på en viss plats vid en given tidpunkt.

Få bänknötare. En annan fördel som grund aren Björn Lundén lyfter fram är att personalen inte sitter av timmar utan att ha något att göra och därmed undviker att belasta företaget med extra kostnader.

Att sitta av timmar på arbetet är enligt Roland Paulsen som forskar på företagsekonomiska institutionen på Lunds universitet något vi i västvärlden ägnar i genomsnitt två timmar om dagen åt.

Det kan handla om rökpauser, privat internetsurfande eller ärenden som man inte hinner med på fritiden, enligt Paulsen, som gjort en empirisk studie och sammanställt internationell forskningi avhandlingen EmptyLabor: Subjectivity and Idleness at Work.

”Men den flexibla arbetstiden är lite problematisk gentemot Försäkringskassan” berättar Björn Lundén. ”Det är svårt att bevisa hur mycket man skulle ha arbetat den aktuella dagen om man inte hade blivit sjuk eller föräldraledig. Därför ser personalen på den genomsnittliga arbetstiden under de senaste tolv månaderna”

En vanlig fråga personalen på Björn Lundén får är om det inte blir kaos med samordningen i företaget när alla själva bestämmer när och hur mycket de ska jobba.

Enligt Björn Lundén och Maria Wallner är det inte ett problem eftersom större delen av människorna vill jobba när alla andra är på arbetet för att kunna anpassa sig till familjen och följa rytmen i det övriga samhället.

”Vissa har telefontjänster och då är det ju smidigast att vara här när folk ringer. Sen vill jag göraett bra jobb ochjag vill även få någonting ilönekuvertet”

AKTUELLT I FÖRENINGARN tf fö

Tekniska Föreningen Driftingenjörsförbundet i Finland iFinland Banvaktsgatan 2 Å, Banvaktsgatan 2 A 00520 Helsingfors 00520 Helsingfors tfn: 040 585 2586 e-post: kanslietfif.f tfn: 040-585 0972 e-post: kansliadiff. 25.5 Fotboll: FC Inter - IFK Mariehamn, Åb 2,6 Bryggeribesök till Bock’s Corner Brewer 9.6 Besök till Botaniska Trädgården i Åb 39 ISLAND - vulkaner, fisk och dramatisk natu 8.9 Förbättra dina chanser på arbetsmarknaden, Hfors 24.9 Revy ala Ahlfors, Helsingfor 29.9 “Det var bättre förr” - Nostalgikväl 26.10 Musikalen “Fantomen på Operan” på Nationaloperan AN TFF 135 Chalmers -Potpurri 14.n TFiF 135 JubileumsKalas

Se även www.tfif.fi eller www.diff.fi

NIORD

Ekonomföreningen Niordr.f.

Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors

Cati Lilja, 0201 299 275

Läs om programmen i Niordbladet och på www.niord.fi.

3.6 NIK-seglats 18.7 Bussfärd till Pori Jazz

Se även Niordbladet och www.niord.f — KE

Ekonomiekandidatföreningen r.f.

Kontaktperson: Anders Nordlund, 040-1949 492 e-post: arnordlundÖgmailco 9.6 Sommarutfärd till Kolga gård i Estland. Avec är välkommen med. Vi träffas i Västra Hamnens terminal senast kl 7.45 och åker med Eckerö Line. Anmälan till Anders Nordlund e-post: arnordlund(at)gmail.com eller per telefon 040-1949 492 senast fredagen 29.5.

9.10 Föreningens 75års jubileum firas i samband med

Hankendagen.

Baraviföreningen rf

Kontaktperson: Torvald Lindberg, tfn: 0451015 414 e-post: torvald.lindbergeökolumbus f (

FÖRUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2015

Utgiven i Forum nr 2015-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."