Boom för bössor

av Bjarne Nyman Forum 1986-01, sida 27, 23.01.1986

Taggar: Teman: ekonomi

Gatuvåld ”marknadskraft”:

Boom for sjalvförsvarsprodukter

Det amerikanska folket genomför en upprustning av aldrig tidigare skådad omfattning — på det individuella planet. Handvapen, knivar, hagelbössor, gevär, aerosoler (med kemiska irritationsmedel), skyddsutrustning, bedövningsvapen m m går åt som aldrig förr i butikerna. Senaste år uppgick handeln med självförsvarsprodukter till närmare 500 miljone dollar.

et betyder att brottslingarna på gaD tor och i tunnelbanor får det allt svårare. Tidigare kunde de enkelt med vapen i hand övermanna sina hjälplösa offer, men nu går det inte så lätt längre. De tilltänkta offren har börjat försvara sig — eller till och med skjuta först, vilket hände i en New York-tunnelbana för ungefär ett år sedan. Handeldvapen är populärast. Amerikanerna köpte nya revolvrar för hela 330 miljoner dollar senaste år. Starkt på kommande är sk bedövningsvapen, som tidigare var tillgängliga endast för polisen. Allmänt förutspås, att dessa vapen som inte dödar, men som förlamar offren, kommer öka mycket kraftigt under de närmaste åren. Nu försöker både lagstiftarna och polisen som bäst komma underfund med vem som kommer att bli offer för de nya vapnen. Är det polisen själv? Eller oskyldiga människor

FERUN 1/198 på promenad, människor som sakta kvicknar till på trottoaren och märker att de blivit rånade? Om bedövningsvapnen blir tillräckligt allmänna kan det väl hända att de tas i användning av vanliga amerikaner som träter tex om en parkeringsplats. Duell i äkta västernstil, men med bedövande vapen?

Vapnen behöve ingen reklam

I USA fortsätter marknaden för traditionella elavapen, dvs jaktvapen, att dala neråt. Men med den nu pågående boomen på självförsvarssidan behöver varken vapertillverkare eller -försäljare hysa speciellt stora bekymmer för framtiden. De behöver inte ens göra reklam för sig. Det sköter tidningarna om genom sina sensationsrubriker om det senaste mordet eller skottdramat, våldtäkten eller misshandeln.

Men vad kommer myndigheterna att ta sig till sen, när genomsnittsamerikanen är bättre beväpnad än polisem? Lagar som innebär restriktioner mot att ha och bära vapen har inte övertygat brottslingar, och inte heller allmänheten. Bedövningsvapnen är dessutom ett okänt kapitel för lagstiftarna. Det är ju fråga om vapen som sällan dödar. I stora delar av USA finns det överhuvud taget ingen lagstiftning som skulle reglera användningen av sådana vapen.

Att bära ett handeldvapen utan licens är illegalt på de flesta ställen i USA, men det tycks inte bekymra de mest frenetiska självförsvarsentusiasterna. Många annars laglydiga medborgare har finkats på grund av olaga vapeninnehav, Respekten för lagen sviker på denna punkt.

Maskinpisto i fickan?

Vaperntillverkarna följer marknadens krav och har börjat tillverka mindre och lättare vapen, som enkelt kan döljas innanför kläderna, i fickan eller handväskan. De har också börjat tillverka halvautomatiska vapen, som är lätta att sätta ihop till maskinpistoler. Sådana lär redan ha påträffats i gatuhandgemäng,

Dessutom ökar efterfrågan på skottsäkra västar. Det gör lagstiftningsmyndigheterna förtvivlade. Hur skall det gå att göra något åt utvecklingen?

Polisen i USA är redan idag numerärt underlägsen i jämförelse med brottslingarna. Snart kommer de kanske att vara på lägre nivå även Ii fråga om beväpning och skyddsutrustning. Deras reaktion på situationen kan lätt bli att skjuta först och fråga sen, om det finns någon att fråga.

Men vad gör en brottsling som har valt sitt offer, och får för sig att offret eventuellt kan vara bättre beväpnat än han själv? Skall han skjuta genast? Eller skall han försöka avväpna offret?

Om brattslingen väljer att skjuta först, kommer behovet av starkare självförsvar att växa ytterligare. Om brottslingen väljer det senare alternativet kommer kraven på självförsvarshjälpmedlens tekniska kvalitet och egenskaper att skjuta i höjden. Välj sen!

Att myndigheterna sitter med sina pannor i förtvivlade veck är kanske ingenting att förundra sig över.

Bjarne Nyman €

Marknaden för självförsvars- | LUSA år 198 produkter

Produktklass Försäljning — Handeldvapen 330 miljoner & Knivar och blad 40 miljoner $’| Hagetbössor och gevär 27 miljoner $ Aerosoler med kemiska | irrttationsmedel 23 miljoner $ / Skyddsutrustning 22 miljoner $ |

Blandade produkter (Källa: IRD Inc 25 miljoner $«

Utgiven i Forum nr 1986-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."