Utgiven i Forum nr 1973-06

Borrningsriggar i serieproduktion

Forum 1973-06, sida 12, 04.04.1973

Rauma-Repola:

Borrningsriggar I serieproduktio $ I och med att Rauma-Repolas nya mekaniska verkstad invigdes i höstas skrevs ett nytt kapitel i boken om vår metallindustris historia. Kapitlet kunde lämpligen heta ”Detta expanderande företag och dess jättelika oljeborrningsplattformar” för att nu delvis travestera en filmtitel. Fabriken i Mäntyluoto gör det möjligt att tillverka vad storleken beträffar imponerande enheter som oljeborrningsplattformar, det är tingestar som är så skrymmande att de hittills inte har kunnat tillverkas i Finland.

När FORUM tittade in i fabriken i samband med invigningen i höstas kunde man samtidigt ta sig en ”tjuvtitt” på den oljeborrningsplattform som RR som bäst tillverkar för amerikanska Schlumbergerkoncernen och som sjösätts i höst för att omedelbart bogseras till stationeringsorten i Nordsjön och oljeletning där. Då, på invigningsdagen, var RR-toppen stolt och optimistisk och hoppades på flera order.

. Nyligen fick RR sin tredje och fjärde plattforms-order. Det engelsk-norska Unuphalt Roads Ltd beställde två plattformar av typ Aker H-3 som RR har börjat tillverka på norsk licens. Fyra order på några månader och då handlar det om beställningar som är värda 60—100 miljoner mark per enhet. Succén är given, Rauma-Repolas satsning i jättefabriken i Mäntyluoto har lyckats och vår tunga metallindustri har nått en milstolpe. För att gå i kronologisk ordning så kommer RR alltså först att sjösätta plattformen som går till amerikanska Schlumberger-koncernen.

Ingenjör Markus Lindholm, Rauma-Repola — Oljeplattformen byggs i form av en reguljär femkant vars sidor blir mellan 80—99 meter. Däcket blir 99 x 103 meter och får tre våningar. Det rymmer också en landningsbana för helikopter.

Plattformen kommer att vila på fem pontoner som ligger 22 meter under vattnet. Under borrningsarbetet fylls pontonerna med barlast för att stå stadigare i sjögången. Räknar man höjden till huvudplattformen från den del som ligger under vattnet kommer man till den imponerande siffran 41 meter! I vart och ett av ”rören” som leder till pontonerna finns hiss.

Själva oljeborren kommer att placeras i.mitten av plattformen. Borren består av flera olika tjocka borrar som fästs vid varandra och blir smalare ju Jängre ned i havsbotten borren når. Teoretiskt kan plattformen utföra arbete på 10 km djup. Men realistiskt kan vi räkna med att 6—8 km kommer att bli maximum, Själva borrningen går, mycket enkelt beskrivet, till så att vi börjar med en tjockare borr. Så snart den fått upp ett hål cementeras hålet och en en ny, något smalare borr förs in, varefter också det hålet cementeras och på så sät 1 fortsätter operationen ned i djupet, Inledningsborren kommer antagligen att ha en dimension på 42 tum och den följande ungefär 36 tum, det ger kanske en viss bild av verktyget, säger Lindholm.

— Pentagone 3, som oljeplattformen heter, blir ett samhälle för sig ute i Nordsjön. Här skall 74 man arbeta två veckor i sträck för att sedan få avlösning. Arbetet på att leta olja sker i två 12 timmars pass.

FORUM: — Tidigare oljeplattformar har haft betydande svårigheter bla att-hållas på plats i svåra stormar. Blir Pentagone stadigare?

LINDHOLM: — Åtminstone någon av de tidigare modellerna har ankrats fast i botten med någon form av rör, vår plattform kommer att ankras med tio ankare och dessutom har pontonerna hjälpmotorer som kan användas för att hålla positionen. För att bestämma positionen kommer synbarligen

Forts sid 15

Forum 6/1973

Utgiven i Forum nr 1973-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."