Utgiven i Forum nr 1973-06

Byggeri för miljarder

Forum 1973-06, sida 22-23, 04.04.1973

Etementuppbyggda STORKÖUKSspisar och -ugnar

Storhushållens nutida, eldrivna köksapparater vilka till alla delar är planerade att betjäna restauranger, skolor, sjukhus och produktionsinrättningar, dvs. storkök med specialbehov. Fri placerings- och kombinationsmöjlighet Effektivt utnyttjande av köksutrymmet

Tekniska speciallösningar underlättar och effektiverar arbetet samt ökar trivseln. Tilläggsuppgifter från våra distriktskontor oy ffrömberg Ab

Björneborg 939/ 12991 Tammerfors 931/ 34 433 Helsingfors 90/550 045 Uleåborg 981/ 21422 Imatra 954/ 31 833 Vasa 961/252 555 Kouvola 951/ 16781 Åbo o21/ 21 266 Kuopio 971/ 1515 22

Byggeri för miljarde « Utställningen ”Byggeri for milliarder” ordnades för femte gången i Bella Centret i Köpenhamn under dagarna 9—18 februari nu på en areal av 30000 m?. BfM är en nordisk byggnadsvaruutställning med starkt internationellt inslag både var producenter och besökare beträffar.

Danskarna har räknat ut att de årliga investeringarna i byggbranschen i Skandinavien är ca 45 miljarder Dkr. Därför anser arrangören Byggcentrum betydelsen att ge byggfackfolk vart annat år en orientering om nyheter samt vidare utveckling av existerande ämnen i det starkt ökande utbudet av material, som de i sitt dagliga arbete har att välja mellan och därför bör känna till för att kunna ge en god service. Utställningen besöktes av närmare 100 000 varav hälften fackfolk. Denna gång hade man valt som ämnen bla det försummade badrummet, inredning, funktion och utrustning demonstrerades med hjälp av nio badrum i olika utförande och utrustningsnivåer, ett med tillhörande bastu. För samtliga hade uträknats totalpris, de rörde sig mellan 8000 och 24 000 Dkr.

En särskilt provocerande avdelning var den som visade de problem som äldre personer och rörelsehämmade har i den moderna stadsmiljön. I Danmark har socialstyrelsen utfärdat bestämmelsen för beaktanden av dessa människogrupper vid all byggnadsplanering, gator, trappuppgångar, hissar, dörröppningar. fir m. Som exempel fick man själv försöka ta sig i en rullstol genom en badrumsdörr i en modern bostad.

Den här problematiken borde ge också våra myndigheter, planerare och byggare någonting att tänka på.

Man visade också intresse för verkligt informativ verksamhet. Aluminiumbranschen hade kommit överens med Korrosionscentralen, Svetsningscentralen, Danmarks Ingeniörsakademi,

Forum 6/1973

Danmarks Tekniske Höjskole och Teknologisk Instituts byggnadstekniska avdelning om att ställa högt kvaliciferade specialister till förfogande två timmar varje dag under teknikertiden för direkta konsultationer om aktuella problem, som de besökande fackmännen skulle vilja få närmare belysta. Det rörde sig om ämnen som ytbehandling, underhåll, svetsning, kondens och fuktproblem, aluminiumtak m m.

Många arbetsbesparande komponenter i synnerhet inom VVSbranschen visades, såsom färdigt isolerade rör för både varmvatten, värmeledningar, kompletta värmecentraler för småhus och ett rikt urval av tilltalande keramiska produkter som kakel och sanitetsporslin.

Produkter av plast blir allt vanligare. Såsom duschskåp, badkar med tillhörande skyddsväggar och badkar, tvättställ och bidé av akryl.

Standardkök fanns också i olika utföranden. Alla hade vad både material och utförande beträffar hög kvalitet.

Ått trä och träytor fortfarande uppskattas högt av danskarna såg man av det breda sortimentet av olika paneler, specialdörrar etc.

Den finländska byggvaruindustrin fanns också bland utställarna, bl a bastuelement och ugnar, sanitetsarmatur och elförnödenheter, men med tanke på de goda kontaktmöjligheterna hade man väntat sig flera företag med expertintresse. Ett finländskt elementbyggnadssystem presenterades med bildmaterial men reklammännen hade lyckats presentera endast finsk bildtext, varken broschyrer eller någon representant fanns på avdelningen.

Revolutionerande nya idéer var svåra att hitta men många intressanta detaljlösningar kan ge goda impulser till nytänkande och därigenom leda till kostnadsbesparingar.

  1. Ett praktiskt norskt svängfönter som är lätt att tvätta och lättare än det traditionella svängfönstret.

  2. Ett komplett ”våtelement” för badrum synnerligen lämpligt t.ex. vid saneringsarbeten.

Forum 6/1973

Vetenskap och teknik i Sovjetunionen presenteras:

Utställnin 6-15.4.197 i A-mässhallen, Helsingfors

För första gången i väst: En enhetlig och omfattande presentation av vetenskap och teknik i Sovjet. Grip chansen och bekanta er med utställningen, som hör samman med de samtidigt arrangerade dagarna för Sovjetunionens vetenskap och teknik.

Utställningsteman:

Rymdforskning

Atomen i människans tjänst

Laser-teknik

Läkarvetenskap och hälsovård

Arkitektur och byggteknik

Studerandes vetenskaplig-tekniska skapande verksamhet

Utställningen är öppen för allmänheten kl 10—20, förutom invigningsdagen, då den öppnas kl 14. Biljettförsäljningen upphör kl 19. Inträde: vardagar 2,—, lör- och söndagar 3,—, studerande, beväringar och barn (7—15 år) 1,—. Barn under 16 år endast i sällskap med vuxna.

Gruppbesök, uppgjorda på förhand, är gratis. Finnair-rabatt i hemlandet 25 9/0, SJ 20/0.

Finnair-rabatt i hemlandet 25 9/0.

Till Mässhallarna går spårvagnarna ST, 4, 7, 8 & 10.

CCC teknik och vetenskap

Dagarnas övriga program är sammansatt av föredrag, symposier och foto-utställningar i ollka unlversitetsstäder.

23

Utgiven i Forum nr 1973-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."