Utgiven i Forum nr 1980-19-20

Börsåret som gick

Forum 1980-19-20, sida 28, 17.12.1980

Taggar: Teman: börsen

28

Börsåret som gic Ö Efter julhelgen återstår av detta år endast två börsdagar. Något all beakta för den som ännu har ogjorda aktieaffärer. Eftersom det inte heller är många dagar mera kvar till julafton torde man redan utan större risk för överraskningar kunna kasta en återblick på börsåret 1980. Huruvida förväntningarna i fråga om kursutvecklingen har förverkligats måste väl främst bedömas personligt.

Uppåt, rakt tram och nedåt

Efter atl ha konstaterat alt det nya decenniet inletts oroväckande lugnt frågade sig Stock-Man redan i mars om det skulle bära av uppåt, nedåt eller rakt fram. Så här i efterskott kan vi slå fast alt vi blev sannspådda — till alla delar.

Kursuppgången, som med undantag för ett litet hack neråt, hållit i sig sedan hösten 1978, pågick ännu under detta års fyra första månader. Aktickurserna steg under januari-april enligt Unitas generalindex med i genomsnitt 7 procent. Den gynnsamma utvecklingen berodde främst på den positiva konjunkturutvecklingen och dividendförhöjningarna med anledning av de nästan över lag förbättrade boksluten. Dividendinkomsternas nyvunna totala skallefrihet upp till I 500 mk bidrog likaså.

Den ökade emissionsaktiviteten på aktiemarknaden förorsakade i maj årets första kursfall på börsen. Vid halvårsskiftet återstod knappa 4 procent av kursuppgängen. Sommaren förflöt någolsånä lugnt, trots all ckonomisk tillstramning ställdes i utsikt. Som en varningssignal kunde tas att den säsongmässiga kursuppgången mill i högsommaren uteblev. Tillika med åtstramad tillgång på pengar har den fortsatta emissionsverksamheten speciellt nu på hösten sugil åt sig pengar från börsmarknaden. Ställvis till och med kraftiga kursfall har därför inte kunnat undvikas.

när

Motsägelsefullt

Sammanfallningsvis kan man säga att vi såtillvida befinner oss i en mots: situation, alt aktiekurserna samti börsbolagens lönsamhets förbättrats enligt Unitas generalindex står ca fyra procent under senaste årsskiftes nivå.

Chansen till att man har kursvinnare i sin portfölj är dock goda, eftersom i skrivande stund 33 noteringar av 64 står — med beaktande av eventuella emissioner — högre än 31 december 1979, Bäst har de ”udda” bolagen Teräs s.l, ÅAB och SMK stam vilkas kurser stigit med över trettio procent klarat sig. I kategorin över 20 procent finns Farmos, Lohja s. A, Medica s. K, Otava preferens, Rosenlew s. A. Bedrövligast har det varit med Ford, vars kurs trols dubblerad utdelning senaste vår har sjunkit med inemoat en tredjedel.

Della, liksom erfarenheterna från recessionsåren, visar alt man kan göra affärer även på en sjunkande marknad. Detta ställer dock naturligtvis större krav bl a på aktivitet från investerarens sida, En av reglerna kunde vara: sälj förlustaktierna genast. Köp inte aktier där emission är att vänta! Köp hellre billiga leckningsrätter.

Rekordartad omsättning

Tredje året i följd slår börsen i är nytt omsättningsrekord. Fjolårets 557 miljoner mark passerades i november. Årets siffra kommer att vara dryga hundra miljoner större. I omsättningens struktur sker däremot inga större förändringar. Drygt hälften är aktier och 1teckningsrätter, medan obligationerna och debenturerna svarar för resten.

Förberedelser för jul och inför nyår Med tanke på skattedeklarationen i det nu hög tid all gå igenom årets börsaffärer. Har vi eventuellt sålt med vinst aktier, som vi ägt mindre än fem såfall kan det vara på sin plats att ännu i år att realisera en förlustaktie, som vi givetvis även har ägt en kortare tid än fem år. I eu dylikt fall kvittas en skattepliktig vinst med en dito förlust. Utan att vilja förorsaka panik vill vi framhålla, att det med tanke på en eventuellt förnyad vinstbeskatining kan vara klokt alt se över sin aktieportfölj. Rcaliserua en skattefri vinst och återköp därefter aktien, så får du et högre anskaffningsvärde. Du måste naturligtvis räkna med dubbla börskostnader, vilket dock är värt nyttan. Angenämare är det förvisso att ge vänner eller ovänner — hu man nu tar det — aktier som julpresent. Av de olika börsmäktarna står Föreningsbanken dessutom till tjänst med eu behändigt akticgåvokort.

Skattefria aktier — bättre än bank- och obligationssparande

Mcellanrubriken här ovan är provocerande — och nogräknat inte helt sann. Men å andra sidan är ju dividendinkomsterna upp till I 500 mk (1981: 1700 mk) helt skattefria. En del aktiers dividendavkastningärt o mi klass med obligationsräntan. Då detta dessutom i vissa fall kan kombineras med låg kurs, måste man tillstå att det finns fog för påståendet. Vi antar att småspararen, som vi närmast syftar på, inte berörs av förmögenhetsbeskattiningen, och att vinstbeskattningen inte beskär själva kapitalet. Ett nyttigt nyårsbeslut: börja småspara i aktier! Alla börsmäklare står till tjänst — eller fråga på närmaste bank.

Många rutor i Aktiespararnas julkalender oöppnade

Tre av de fyra centrala figurerna i den revolt som senaste sensommar genomfördes inom Aktiespararna rf har nu (ånyo) entledigats. Samtidigt som ett centralförbund bildats, har för Helsingforsnejden grundats en ny lokalförening, varigenom man avser alt avskära den av de nu avsatta behärskade gamla lokalavdelningen. För aktiespararverksamhet har de agerande knappast någon tid.

Två aktieportföljer

Till slut har Stock-Man sammanställt två portföljer, en ”vanlig” och en ”spekulativ”. Vi kommer i fortsättningen att följa med portföljaktiernas utveckling och vi behov genom att sälja och köpa hälla urvalet ajour. I detta skede presenteras portföljerna. Vi återkommer med kommentarerna senare. ”Vanliga portföljen” upplar: HAB, Kesko, Instrumentarium, Kaukas B och Nokia stam. 1 den spekulativa portföljen ingår; Amer, Kaukas B, Otava preferens, Wärtsilä II, Tampella och Yhtyneet.

FORUM 19— 20/80

Utgiven i Forum nr 1980-19-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."