Utgiven i Forum nr 1980-19-20

Bukowskis tror på vår antikvitetsmarknad!

av Mats Kockberg Forum 1980-19-20, sida 08-09, 17.12.1980

Taggar: Teman: konsthandel

Bukowskis tror på var antikvitetsmarknad!

Det svenska auktionshuset Bukowskis har traditionellt haft goda kontakter till Finland — antikvitetsföremål har i ansenliga mängder förmedlats såväl till som från vårt land under de 110 år som förflutit sedan Henryk Bukowski grundade företaget. För ca 2 år sedan etablerade sig konsthandeln också i Finland genom att öppna ett dotterföretag i Helsingfors. Erfarenheterna har hittills varit goda.

— Både köpkraften och utbudet är tillfredsställande, säger VD Johan Ehrnrooth, Oy Bukowski Ab.

Ö Efter att från Stockholms horisont redan under en längre tid ha gjort konsthandel med finländska uppdragsgivare blev man på AB H Bukowskis Konsthandel under 1970-talet på allvar intresserad av att få titta på vad som fanns på den finländska antikvitetsmarknaden. Man beslöt därför anordna ett årligt brett upplagt värderingstillfälle på Hotell Marski i Helsingfors. Responsen var genast positiv och antalet visade föremål stort. Då man samtidigt i den finländska riksdagen antog en lag om förbud mot utförsel av vissa antikviteter, drog Bukowskis den slutsatsen att tide =

FA ARN STREEERD var mogen för att grunda ett dotterbolag i Helsingfors.

Johan Ehrnrooth kom in i bilden som VD genast från starten. Han hade gjort sig förtrogen med branschen som bla galleriägare i Helsingfors och Stockholm. Hösten 1978 började han rekognocera terrängen på den finländska marknaden och i början av 1979 öppnades Bukowskis Helsingforskontor där VD jämte assistent, fru Claire Svartström nu håller hus.

18 procents provision Sin första stor kvalitetsauktio anordnade företaget hösten 1979 medan den andra hölls för en dryg månad sedan.

— Vår verksamhet är främst inriktad på det årligen återkommande omfattande auktionsevenemanget, där vi tex ifjol omsatte ca 2,44 miljoner mark. I övrigt värderar vi kontinuerligt antika föremål, men den verksamheten är med undantag för försäkringsvärderingar och dödsbon kostnadsfri för klienterna. Därtill är vi beredda att på projektbasis utauktionera i princip vad som helst, omtalar YD Ehrnrooth.

Vid den årliga kvalitetsauktionen uppbär Oy Bukowski Ab en 18 procents

Claire Svartström, assistent åt VD Johan Ehrnrooth vid

Oy Bukowski Ab, håller upp en gustaviansk kaffekanna stämplad Nits Enberg, Åbo 1785, som såldes hel 19 000 mark över utropet för 44 000 mark vid Bukowskis senaste auktion i Helsingfors.

FORUM 19 -— 20/8 provision på försäljningspriset. För övriga uppdrag debiterar man enligt överenskommelse.

— Resultatet under de knappa två år vi verkat i Finland har i stort sett motsvarat förväntningarna. I fjol var initialkostnaderna stora p g a stor annonsbudget och övriga marknadsföringsbefrämjande utgifter. Uppenbart är emellertid att det finns köpkraft för antika föremål i Finland, och dä utbudet är väsentligt mindre än i Sverige är också vissa priser högre hos oss. Antalet kulturhem är mindre i Finland än i Sverige, och detta återspeglar sig givetvis i antikvitetsfloran.

Enligt Ehrnrooth utgörs hälften av de artiklar som bjuds ut via Bukowskis auktionshus av konst och silver. Resten är möbler, glas, porslin, smycken och mattor.

Intendenter värderar

Föremålen kommer från alla delar av Finland med en viss dominans för de södra landskapen. Vid sidan av kontoret i Helsingfors försiggår värderingsverksamhet också i Åbo, där man årligen arrangerar ett tillfälle för intresserade personer att få sina aktikviteter prissatta. Då det gäller värderingen bistås YD Ehrnrooth och fru Svartström i arbetet av intendenterna vid Bukowskis huvudkontor i Stockholm. Dessa reser regelbundet över till Finland för att värdera både vid hembesök och på öppna tillställningar.

VD Ehrnrooth är missnöjd med utformningen av lagen om utförselförbud för antikviteter. Den är i många stycken alltför kategorisk.

— Jag tycker att det är helt OK med rigorösa bestämmelser då det är fråga om exempelvis allmogeföremål eller (Faris. på sid 42)

Hälften av de artiklar som bjuds ut via Bukowskis auktionshus utgörs av konst och silver. Resten är möbler, mattor, glas, porslin och smycken.

FORUM 19— 20/80

På Bukowskis höstauktion bytte också ett stort antal vackra tennföremål ägare — bla tennstop är begärliga samlarobjekt.

ÅRE SA SAAB 0 JAR RA bong RR fv KR RA på 6 000 mark.

Tavlan ”Pastoral signerad Ballad och daterad 1892 gick för 8000 mark med utrop

Höga priser på höstauktione Ö En talrik publik bevistade vardera dagen av Bukowskis andra auktion in Finland som hölls i Helsingfors i november. Priserna blev genomgående höga och den totala utropssumman överskreds med 65 000 mark trots att de orientaliska mattorna denna gång inte var lika eftersökta som året innan. Totalt klubbades föremål för ca 2.550 000 mark.

Speciellt eftersökt var den inhemska konsten och silvret och bland prisnoteringarna kan nämnas ett kustlandskap av Berndt Lindholm utropat för 80 000 mark och sålt för 86 000 mark, två målningar av Albert Edelfelt sålda för 69 000 och 61 000 mark mot utrop på 35 000 resp 45 000 mark. En målning av allmogeskildraren Juho Rissanen — gick 18000 äve utropet och klubbades bort för 43 000 mark.

Två nya nordiska rekord såg dagens ljus på silversidan. En gustaviansk kaffekanna, stämplad Nils Enberg, Åbo 1785, såldes hela 19 000 över utropet för 44 000 mark och en gustaviansk sockerskål, stämplad Petter Törnqvist dy, Tavastehus 1791, såldes för 18 500 mark vilket var 6 500 över utropet.

Procentuellt högst gick dock ett norskt saltkar i form av ett vikingaskepp i sk guldsmedsemalj, utropat för 500 mark och sålt till ett samma morgon nygift brudpar för 4 100.

Bukowskis tredje auktion skall enligt planerna hållas på våren och omfatta uteslutande finsk konst. OO

Utgiven i Forum nr 1980-19-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."