Utgiven i Forum nr 1975-03

Börsexperter oeniga: fingret på avtryckaren eller köp på långsikt

Forum 1975-03, sida 10-11, 19.02.1975

Taggar: Teman: investeringar

10

FORUM 3 : 75 FORUM 3 »« 75

Börsexperter oeniga: fingret på avtryckaren eller köp på långsikt

Bankmannen:

Köp i dag på lång sikt, råder bankmannen i sitt börstips. Också om kurserna sjunker är det ändå billigt nu, och då ska man ju köpa! Bättre en fågel i handen osv. Fortfarande anser jag att har man pengar, ska man investera i aktier.

— Men på kort sikt kan det bli minus, liksom för många investerare under 1974. Alltsomallt föll kurserna 24—25 procent senaste år, och endast sex aktier hade högre beskattningsvärde 1974 än 1973.

— Därför måste placeringarna vara långsiktiga, på minst fem, kanske tio års sikt. De aktier som köps idag försvinner nog i strumpskaftet för minst tio år. Den spekulativa tendens, som redan är så tydlig i Sverige, finns int alls hos oss, utom hos en handfull personer. Beskattning och materialbrist är som vanligt orsakerna.

— Omsättningen på börsen minskade senaste år. Det som räddade marknaden var de många emissionerna. Med en viss trötthet som följd, ernissionerna tenderar att gå allt långsammare, och kurserna blir inflammerade. Emissionerna är och förblir dock marknadens salt. Hela fondbörsidén är ju byggd kring tanken att företagen ska kunna få allmänhetens hjälp med finansieringen.

— Facit för år 1974 blir ändå: tur att utbudet inte ökade mera än det gjorde! Redan 1973 kände man av kreditrestriktionerna, och de är ruskiga. De kan ju leda till att folk som behöver pengar

Diamanter är ett fint investeringsobjekt, läste vi på föregående uppslag. Men kanske en alltför stor munsbit.

Aktiesparandet är fortfarande ett överkomligare alternativ för många småsparare. Forum har åter frågat sin investeringspanel, som denna gång består av bankmannen, börsmäklaren och privatinvesteraren, om dagens aktiekurser. Vilken är dagens situation, och vad kan aktiespararen vänta sig av framtiden? Konjunkturen är klart nedgående. Alla tror på kursfal i slutet av året. Men de möter kursförändringarna p lite olika sätt. Kommande oroligheter på arbetsmarknaden ligger i luften, tror. man. Handelsbalansen och företagens lönsamhet inger bekymmer. Allvarliga vore också ur aktiespararens synvinkel konsekvenserna av vissa beskatiningsfunderingar. Det måste löna sig att spara, också aktiespara. Vänsterut har man förstås sina ideer, me det gavs en känga också åt vissa borgerliga partier som inte alltid tycks ha tänkt igenom det här riktigt ordentligt. Det politiska tänkandet och handlandet skull må bra av en sanering.

säljer ut stort — med stora kursfall som följd.

— Mina tio-i-topp papper är: Kymmene, Nokia, Kaukas, Serlachius, Rosenlew, Wärtsilä, Pargas, Lojo, och nykomlingen Kone, som kan ha alla möjligheter att kalva av sig. Idiotsäkra placeringar är det emellertid svårt att tala om i dagens marknadsläge.

— För att gå till de enskilda bolagen: Wärtsilä har enligt min mening sjunkit mer än de borde, och torde därför vara ett gott köp just nu. Jag tror fortfarande på nyemission, men bolaget har visat sig ha en fruktansvärt försiktig politik. Inte alls som på Wilhelm Wahlforss tid. Han trampade visserligen iväg ibland, men lyckades ofta. Med VikkeläWille vid rodret hade Wärtsiläs emis BANKMANNEN: — Köp i dag på lång sikt

BÖRSMÄKLAREN: — Många minuspapper i fjol.

PRIVATINVESTERAREN — Börsen fortfarande ett intressant instrument.

sion kommit för länge sedan. Tidigare hette det att man väntade på ett vinstbringande bökslut, nu tar man sig igen en funderare med anledning av KOPs jätteemission. Mitt önskemål vore att man spelade med lite öppnare kort, och redan nu bokade in emissionstidpunkt till exempel till nästa höst. Då uppstår inga falska spekulationer.

— Rosenlew tror jag starkt på och har en hög uppfattning om. Har förhoppningar om emission där, och av allt att döma kommer inte endast detta, utan en uppsplittning av aktierna i’ mindre enheter, — Kymmene har just haft sin emission, likaså Nokia, så de är knappast aktuella i en nära framtid. Nokia är kanske det främsta papper börsen har just nu, med kurser mer än fyra gånger det nominella värdet (en viss tumregel, också om den inte alltid ger full rättvisa), — Rauma-Repola har haft emission varje år. Det skulle inte direkt förvåna om de gör något i höst också, men det vore kanske inte helt lyckat. — Pargas och Lojo är i det här avseendet inte aktuella, Lojo hade ju nyligen emission, och de yttre omständigheterna för dessa två är inte de bästa för tillfället.

Börsmäklaren — Det kan inte hjälpas att aktieägarna haft många minuspapper senaste år, | L synnerhet de som köptes på hösten, säger också börsmäklaren i sin översikt. De som blev rädda för banksparandet då och köpte aktier, hamnade nog ur askan i elden. Han anser. att om man verkligen behöver kontanter ska man vara kolossalt försiktig med att göra aktieköp nu. De måste göras på lång sikt (3—535 år).

— Waärtsiläs mångomtalade emission verkar inte att vara aktuell nu, tidpunkten förefaller väl inte lämplig. Kursen måste anses billig. Jag tvekar lite inför Rauma-Repola på den nivå där papperen befinner sig nu. 1974 var ett bra år för bolaget, nu är situationen lite vanskligare, deras många sågar går inte så bra. — Serlachius är ett bra papper som jag tror på, — -Schaumans ursprungligen få men mycket stora aktieägare orkade inte nyteckna vid emissionen, utan sålde en del av teckningsrätten med begränsad rösträtt. Många aktiejobbare köpte då, men också stiftelser tog lyra. Nu har nästan inga affärer gjorts med de papperen. I och för sig är de intressanta. — Kymmene teckningsrätt ger en aktie som är några mark billigare än de gamla. Och som regel lönar sig köp av teckningsrätter. — Kone vågar jag inte uttala mig om, Familjen Herlin sitter och bestämmer, och där omsätts aldrig A-aktier med full rösträtt, endast B-aktier med begränsad rösträtt. — Pargas och Lojo har fallit

LEG OVrekumpy

Cd FINSKA 4 Bs INSKA kraftigt, byggandet går ju tillbaka. Trots allt kan de köpas när de är billiga. — Rosenlew är ganska ormmsatt och bra. — Kaukas har gjort en enorm investering med sin nya pappersmaskin. Man vet inte om de kommer med emission, men gissningsvis kan deras bank kräva att också aktieägarna ska gå i elden. — — Enso-Gutzeit — det var en riktigt dålig affär senaste år. Men nu kan man ju. på basen av statsbudgeten vänta emission. Kanske ger de för en gångs skull lite gratis — om man bara tar in pengar till överkurs och inte ger någonting, så blir det föga attraktivt.

— Bankaktier rekommenderar jag som vanligt inte. KOPs emission måste väl ändå beröras, eftersom den var så enorm för våra förhållanden, 234 miljoner, då den totala årsomsättningen på börsen är 209 miljoner. Att en massa ledande bolag dessutom hade emissioner efter KOP var för börsen som salt i surt öga. Det sög ut allt för mycket köpkraft.

— Vill man sälja större paket kan det faktiskt vara svårt.

— Debenturer, som jag senast rekotumenderade som ”änskans sista skärv” för personer som inte har skatteproblem har fortfarande varit billiga. Räntan är också den högsta man kan få, hela 14 procent — Staten emitterar ju obligationer, på Forts på sid 33

Utgiven i Forum nr 1975-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."