Utgiven i Forum nr 1975-15

Brainstorma och slappna av!

Forum 1975-15, sida 22, 01.10.1975

22

FORUM 15 : 75

Brainstorma och slappna av!

Varje år joggar några människor ihjäl sig i Finland. Att luffa’ i skogen har blivit status. Efter en hetsad arbetsdag skall man ännu hetsa ut i skogen. Det ”hör till”, det fullkomnar bilden av framgångsrik, ungdomlig karriärist. ”Jag måste helt enkelt göra det, annars klarar jag inte min fruktansvärda arbetsbörda.”

NW” Nu har det gått så långt att man i TV-snuttar börjat varna så smått för motionsraseriet. Många glömmer bort det viktiga: det skall leda till välbefinnande. Det skall vara roligt. Det har blivit ännu en stressfaktor till alla dom övriga.

Det var därför med en liten gnutta misstro som vi inlät öss på att vara försökskaniner för den ”vitaminspruta” som Haikko hälsobad denna höst erbjuder som paket åt jäktade affärsmän. Nu,”efter vårt livs första organiserade motionslänk, kan vi bara konstatera: det var SKÖNT. Paketet omfattar minst tre dagar och inkluderar förutom inkvartering och hel ning i -havsvattenbassängen (salt och varmt och rena sömnmedicinen!), = bassänggymnastik, gruppgymnastik, avslappningsövningar (härliga!) och träningslänk under ledning.

Utöver paketprogrammet har kunderna tillgång till ett solarium för solbrännan, olika hälsobad och fysioterapier, massage, konditionstester Osv.

För = tredagarspaketet = bli “kostnaden i tvåpersoners ru facila 94 mark i dygnet. Man får stanna längre, och deltagarantalet är inte begränsat — det går att komma och brainstorma/avslappna alldeles för sig själv.

Haikko har tänkt sig att pro pension, daglig bastu, sim- grammet ska kombinera med en lämplig konferens, kurs, brainstorming kring företagspolicy eller dylikt, som företaget/arrangören står för, medan Haikko alltså svarar för den kroppsliga spisen. Konferensrummen är modernt utrustade med internt tv-nät, simultantolkning, 16 mm projektorer, dia- och overheadprojektorer, telex osv.

Vi kan försäkra: man känner sig som en ny människa. Det understryks mycket klokt, att alla ska ta det i sin egen takt, att man ska tycka att det är roligt och glömma prestationsdjävulen. Att motion är viktigt, men att avslappning, medveten avslappning, är minst lika viktigt.

Förstatligad men inte

Vid svenska handelshögskolans inskription riktade nyvalde rektor Lars Wahlbeck skarp kritik mot de centrallserade planerna på reform av handelshögskolornas grundexamina. Han sade bl a — Jag anser att det arbetsgruppsbetänkande som avgivits den 27 januari 1975 i väsentliga avseenden står i strid med statsrådets beslut i december 1974 och att det innehåller synnerligen betydande brister och förkastliga förslag. För dessa svarar arbetsgruppens majoritet. Orsaken till felaktiga slutsatser står vanligen att finna i felaktiga premisser; och det är ju en lycklig orsak, eftersom de felaktiga slutsatserna annars skulle bero på bristande logik! I fyra avseenden är utgångspunkterna felaktiga eller ensidiga. Helt felaktig är tron att handelshögskolornas nuvarande grundexamina skulle brista i vetenskaplighet. Förhållandet är det rakt motsatta. I alla centrala ämnen ställs redan i ett tidigt skede av studierna höga krav på analytiskt kunnande och kreativitet. För det andra tar icke arbetsgruppens majoritet hänsyn till att handelshögskolornas karaktär av specialhögskolor är stadgad i lag och att examina hellre skall jämställas med examina vid ledande handelshögskolor i andra länder än med innehållet i inhemska examina med från ekonomutbildningen helt avvikande målsättningar. För det tredje uppfattar icke arbetsgruppens majoritet att man kan ge stoft utrymme åt språk i examin tämj om språkstudierna inriktas ip

FORUM

Vuorio-yhtiöt har antagligen slagit an en riktig sträng, som i det långa loppet ger utdelning, också om det är klart att de specialpriser man nu erbjuder knappast täcker ens driftskostnaderna. Det är fortfarande Brunnshuset som hämtar pengarna till koncernen. Societetshuset är sålt och enligt uppgift söker man också något annat i stället för Teatergrillen i Helsingfors ännu inom detta år.

Ideer lär det inte vara brist på — Satu Vuoristo-Tiivola sprutar fram dem i samma vesslesnabba takt som hon pratar och fungerar 1 övrigt. De närmaste rådgivarna inom koncernen lär ibland ha riktigt svårt att hänga med. råksociologiskt. Kommunika tionsteoretisk analys finns också inom handelshögskolornas centrala realämnen. Man kan konkretisera detta genom att nämna orden information, PR och reklam. För det fjärde är arbetsgruppens skildring av studiereformarbetets karaktär och tillkomst inom svenska handelshögskolan felaktig.

— Det är som om undervisningsministeriets arbetsgrupp dels skulle tro att examina blir mera vetenskapliga om i dessa ingår flere ämnen och dels ha en mycket säregen uppfattning att vissa enskilda ämnen a priori vore mera vetenskap liga än andra.

Dess betänkande utmynnar åtminstone delvis i ett förslag om i hög grad bundna studiegångar. Av sådana system har handelshögskolan från 1930-40 talet när det förekom bank — försäkring- och industrilinjer med hårt bundna program särskilt dåliga erfarenheter. Bundna studielinjer är ofta instrument för medveten ideologisk indoktrinering.

Rektor Wahlbeck avslutade bombardemanget mot arbetsgruppen med följande bitande kommentar — 1 arbetsgruppens betänkande ingår ordet vetenskaplig på troligen varje sida och rätt så ingående åsikter uttrycks om vilka kuskaper som behövs när det gäller att leda ett företag. Jag överlåter åt medlemmarna i arbetsgruppen att be grunda o de besitter sällsynt stor erfarenhet av å er sidan forskarutbildning och å andra sidan företagsledare utbildning.

Utgiven i Forum nr 1975-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."