Utgiven i Forum nr 2013-12

Bränsleceller blir industri

av Bo Ingves Forum 2013-12, sida 06-07, 23.12.2013

Teemu Selänne kör på bränsleceller. Eller egentligen inte han själv, utan hans NHL-lag Anaheim Ducks, som leasat ett bränslecellkraftverk till ishallen av Bloom Energy. Det amerikanska företaget har tunga affischnamn som USA:s förra utrikesminister Colin Powell som galjonsfigurer. Företaget visar genom sin imponerande kundlista att bränsleceller väl kan bli en omfattande affärsverksamhet.

Bränsleceller är en gammal teknik som fått spela rollen av den evigt lovande engergikällan men som inte riktigt kommit ur startblocken. ”Det senaste året har det skett mer i branschen än vad man trodde så sent som för ett år sedan”,  konstaterar Kuniaki Honda, professor vid institutionen för koldioxidneutral energi vid Kyushu University i Japan. Han besökte Finland i december i samband med ett seminarium där man summerade Tekes sju år långa bränselcellprogram. Honda berättar att alla kärnkraftverk i Japan står stilla för tillfället. På en helt kärnkraftslös framtid tror han inte för Japans del. Landet är helt beroende av importenergi. ”För att klara av att producera energi med låga eller inga koldioxidutsläpp alls krävs det många olika energikällor som styrs så att de stöder varandra. När det till exempel är överproduktion på vindkraft kunde överskottet sparas i form av vätgas som spjälks ur vatten. Vätgasen kan sedan användas i bränsleceller för att producera både el och värme.”

Finska företag håller sig framme. Bränslecelltekniken visade framfötterna i samband med orkanen Sandy som orsakade svåra översvämningar på USA:s östkust hösten 2012. Då slogs elnätet ut till stora delar, kärnkraftverk stängdes och dieseldrivna reservgeneratorer storknade av vattnet. Men den reservkraft som alstrades med bränsleceller fortsatte utan avbrott, eftersom kraften produceras genom en kemisk reaktion och inte en förbränningsprocess. Det är en bidragande orsak till att intresset för bränsleceller har ökat globalt under det senaste året. Mot den bakgrunden ligger Tekes bränslecellprogram rätt i tiden. Ett konkret resultat av programmet är att flera nya bränslecellföretag har grundats i Finland. Ett av dem är Elcogen, som startade verksamheten för ett år sedan. De gör kompontenter för bränsleceller för den internationella marknaden. ”En bränslecell skapar både el och värme och passar därför bra också som kombinationsernergi”,  säger Matti Noponen, utvecklingschef för Elcogen, en spinoff från Wärtsiläs bränslecelldivision som i början av 2013 bolagiserades och numera heter Convion.

Läs intervjun i sin helhet i papperstidningen eller i tidningens pekplatteversion som kan köpas i den elektroniska tidningsbutiken Ztory!

Bo Ingves text

Utgiven i Forum nr 2013-12

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."