Utgiven i Forum nr 2013-12

Finland, ett hot för Europa?

av Stefan Törnqvist Forum 2013-12, sida 30, 23.12.2013

Taggar: Orter: Europa

Stefan Törnqvist har 25 års erfarenhet av bankbranschen, som företagare och vid Ålandsbanken.

Finland, ett hot för Europa?

Finlands ekonomiska situation kanbliett nytt hot för Europa, Det glöder nu i våra hemknutar,

Saxo Banks ekonom Steen Jakobsen i Danmark tror att Finland kan sätta Europas ekonomi på spel. Varför?

KONJUNKTUR

Finland ligger Idag cirka 20 procent efter Tyskland, mätt i konkurrenskraft. Avtagande export, stängda fabriker, ökande arbetslöshet, minskande skatteintäkter, ökande statsskuld och låg investeringstakt beror främst på att vi under åren 2007-2008 tillät större kostnadshöjningar än i övriga Europa. Tyskland är den största och mest konkurrenskraftiga ekonomin i Europa. Då alla länder inom Euroområdet har samma valutakurs blir det land som halkar efter Tyskland tvunget att anpassa sig.

Att gammal kapacitet stängs är helt naturligt i och medatt allting slits och världen går framåt. I historien upphörde vi med tjärbränning då fartygen började tillverkas av stål. Nu minskar internet och läsplattorna papperskonsumtionen samtidigt som mobil kommunikation mognar. Det är inte lönt att gråta efter gamla fabriker. Det viktiga är att det uppstår någonting nytt och livskraftigt i stället! Bekymret är att det investeras sålitet i Finland. Också de finländska företagen investerar främst på andra håll i världen. Utomlands byggd kapacitet flyttas sällan hem då den väl är byggd och inkörd. Vi kör småningom ner vår industriella bas, Vad göra?

Finland står nu inför en intern eller extern devalvering gentemot Tyskland, cirka 20 procent. Ju förr desto bättre. Utan god konkurrenskraft är det svårt att tänka sig en kraftig högkonjunktur eller stopp på statens skuldsättning. Är vi för långsamma riskerar vi att marknadeninågot skede tar över befälet också här, varvid vi råkar i samma situation som Sydeuropa, där devalveringen ”sker den hårda vägen” Interndevalvering innebär sänkta löner, pensioner, socialbidrag et cetera. I Lettland sänkte man kostnaderna genomgående med cirka 20 procent under en

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NE12201 mycket kort tidsperiod, varvid smärtan blev intensiv, men övergick i tillväxt ganska omgående. I Finland har man dock aldrig lyckats uppnå sådan konsensus och frågan är om åratal av interndevalvering ens är politiskt möjligt. Regeringspartiernas understöd verkar ju vara på fallrepet redan nu. Mycket låg inflation i övriga Europa gör inte uppgiften lättare. Är det inte politiskt möjligt att genomföra en interndevalvering i Finland? Då borde man erkänna detta fakta, och devalvera externt istället.

Externdevalverling Innebär i praktiken återgång till nationell valuta. Valutabyten har i historien varit ganska smärtfria, framförallt om landet som lösgör sig har sina finanser i skick. Självklart skulle euron bytas till en ny valuta med valutakursen 1:1 för att undvika stora omprogrammeringar i bankernas datasystem. Sedan borde den nya finska valutan, precis som den svenska kronan, vara fritt flytande.

Finlands bank borde påminna möjligast mycket om Sveriges riksbank, och våra arbetsmarknadsparter borde ta modell av Sverige.

Sett från London är Finland nämligen en del av Skandinavien, med Stockholm som huvudstad. Om vi Öppet imiterar Sverige går det inte många dagar förrän mani London börjar handla valutaparet FIM/SEK med god likviditet.

Personligen ser jag ingen skillnad om vi devalverar internt eller externt. Det viktiga är att vi väljer väg och verkställer den omgående, helst imorgon. Varje dag av väntan innebär ytterligare nedkörning av vår ekonomi.

Tyvärr vinner man inte val med interndevalveringar, och att återgå till nationell valuta är också impopulärt bland väljarkåren. Därav följer vår nuvarande poTitiska handlingsförlamning.

Var finns alla riktiga statsmän eller -kvinnor när vi väl behöver dem? Jag tycker att det är oansvarigt att vi kör ner vår industri och skuldsätter staten med 10 miljarder euro per år, på grund av politiskt limbo. Så Finlands Margaret Thatcher, var är du? am

Utgiven i Forum nr 2013-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."