Utgiven i Forum nr 1981-15

British Aerospace motser ökat internationellt samarbete

av Thor Forsskåhl Forum 1981-15, sida 16, 07.10.1981

(Fonsätter från sid 13 hålla öga på utan också skadorna, säger kapten Björn Grönholm på m/s Bore Sky.

" o— Det gäller att se till att stuveriet surrar lasten väl och sedan ta hänsyn till väderleksförhållandena under = själva överfarten. Felaktiga manövrar kan leda till att fartyget kommer i en ogynnsam position i sjön och då kan lasten lossna och stora skador inträffa. I dag kan en sjökapten jämföras med en företagsledare. Han ställs jämt inför viktiga ekonomiska beslutssituationer.

— I regel, framförallt på snabba korta rutter, blir han tvungen att fatta besluten under press och lita på erfarenhet och omdöme.

— Han måste också vara en bra ledare för att kunna motivera och jobba effektivt ihop med maskin och däck för att allt skall klaffa. Det är mycket frågan om ett lagarbete.

Förutom m.s, Bore XI trafikerar också Bore Sky England. På detta sätt finns det två avgångar att välja med i Finland och England. XI:n anlöper Cuxhaven i Tyskland på vägen och Sky Hälsingborg, som fungerar som matarort till kontinenten.

Bore Line satsar på högutvecklad service i trafiken vilket bla innebär snabbhet och regelbundenhet, Det är en stor fördel för kunderna eftersom de kan anpassa både produktion och marknads föring till detta.

Genom riktigt utnyttjande av den här trafikförbindelsen kan man försäkra sig om fasta snabba varuströmmar, vilket innebär låga lagerkostnader och hög omsättning.

VD Ralf Sundman anser dock att fraktkriget eller dramat på Nordsjön borde bli sundare. Speciellt de rederier som har höga kapitalkostnader borde tänka sig för. Bore Line tänker än så länge stanna kvar, men det är klart att man också studerar alternativa möjligheter och en ökad internationlisering är i vilket fall som helst ofrånkomlig.

Thor Forsskåhl 0

British Aerospace motser ökat internationellt samarbete

British Aerospace, i Finland mest känt genom Hawkaffären, är ett stort konglomerat med 77 000 anställda och en omsättning på 1,4 miljarder pund 1980. Hälften a €e Affären med Finland, som undertecknades 1977 och med den första planleveransen år 1980, var reciprok. Med andra ord byggde den på principen om mot- eller kompensationsköp.

Kompensationsköpen administrerades av en speciell avdelning inom British Aerospace eller Hawker Siddle Aviation som företaget ännu hette 1977.

Den enda som finns kvar av det ursprungliga motköpsteamet på sju personer, nu när affären är slutförd, är ingenjör G. Grouch. Enligt honom löpte samarbetet med Finland bra och när man väl kom i gång var det inte så jobbigt.

De viktigaste produkterna man lyckades sälja var en Rauma-Repola-rigg åt Shell samt ett ro/ro-fartyg åt UnitedBaltic. Men man förmedlade också TV-apparater, vodka och lakrits.

Alltjämt ringer det folk upp och ber Crouch om hjälp. De i tiden mest lovande produkterna som = pappersmaskiner, transportutrusning och miljö-teknisk utrustning gick det däremot sämre för.

Enligt Crouch’s bedömning kommer dylika kompensationsaffärer att öka i samband med planköp. De kommer att ingå som en integrerad del i marknadsföringen av flygplan, vilken normalt beräknas ta ca fem år innan en affär är slutförd.

Internationellt samarbete ökar

En annan form av verksamhet som kommer att öka är det internationell 1 försäljningen går på export.

British Aerospace bygger bl a Sea Harrier som kan lyfta vertikalt, Harrier-programmet omfattar för närvarande 170 beställningar i hemlandet och 110 plan beställda av de amerikanska marinstyrkorna. Spaniens och Indiens flottenheter har också beställt ett tiotal var.

samarbetet i utvecklandet och produktionen av flygplan. Kostnaderna för ett modernt flygplan är så höga att flygplansindustrier i olika länder måste gå samman för att överhuvudtaget kunna existera.

British-Aerospace bygger tillsammans med Västtyskland och Italien ett allvädersjaktplan, Tornado, som är det mest omfattande industriella samarbetet av sitt slag i Europa. Harrier V/STOL för vertikal eller mycket kort start och landning bygger man tillsammans med

McDonnell-Douglas i en avancerad version, AV8B, för både den engelska och amerikanska flottan. Förutom med Finland har man också samarbete på den militära sidan med bla Spanien, Indien och Oman.

På den civila sektorn är man med i produktionen av Airbus — Europas ”wide-bodied-jet” för korta och medellånga distanser samt av det nya BAe 146 Feederjet. Planet skall produceras tillsammans med USA och Sverige och skall flyga på korta, trafikintensiva distanser.

Feederjet kommer i produktion 1982 och flög första gången i början av september. Det är möjligt att Valmet kommer att kunna få underleveranser till Feederjet. Frågan diskuteras för närvarande.

British Aerospace, som är resultatet av en fusion av de viktigaste flygplanstillverkarna i England, har en förnäm tradition att förvalta allt från Biggles Sopwith Camel till Spitfire och Concorde.

Vid sidan av Aircraft Group som svarar för plantillverkning och utgör ca 70 procent av omsättningen finns det också en annan sektor inom Aerospace som går under benämningen Dynamics Group. Inom Dynamics sysslar man huvudsakligen med olika former av vapensystem (tex raketer) samt inom rymdindustrin, och har bl a byggt kommunikationssatelliter.

Thor Forsskåhl 0

FORUM 15/81

Utgiven i Forum nr 1981-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."