Utgiven i Forum nr 1975-14

Brobygge mot öst

av I J Forum 1975-14, sida 07, 17.09.1975

Taggar: Teman: förhållanden mellan öst och väst

FORUM 14 - 7 ledaren

Brobygge mot öst

VI KAN NUMERA BERÖMMA OSS med att vi fungerat som konkret förbindelselänk mellan öst och väst i politiskt hänseende. ESSK känner alla.

Men hur är det handelspolitiskt? .

Vi framhåller med stolthet Finlands egen handelspolitiska helhetslösning. Den som innebär att vi lyckats få ett mycket fördelaktigt frihandelsavtal med de europeiska gemenskaperna, och samtidigt, som första marknadsekonomiland, slutit ett avtal med SEV, ett avtal som noga studeras av andra västländer med intresse för ökat handelsutbyte med öststaterna.

Vi har alltså dokumenterat vår förmåga att skapa intressanta förbindelser både österut och västerut och nå ett slags handelspolitisk balans. Men förbindelselänk mellan öst och väst? Det kan man inte påstå att vi varit. Annat än indirekt genom ESSK-avtalet, som ju också berör ekonomiskt och tekniskt samarbete, men som ju inte direkt leder till konkreta resultat.

Vi jagar mest fortfarande som den ensamma vargen på marknaderna, och det här gäller kanske speciellt i de stora projekt som numera är mera regel än undantag i östhandeln.

Vi har kanske ännu ett litet försprång när det gäller know-how. Men det krymper.

Har vi kanske sumpat en möjlighet att bli handelspolitisk brobyggare, likaväl som politisk? Vi vet att vi fortfarande kan stå till tjänst med en del intressant knowhow. Vi försöker konkurrera med kvalitet men vet att vi vore betjänta att samarbeta tex med kapitalstarkare länder i östprojekten. Länge kan vi inte styvnackat följa den travesterade devisen ”det är mitt, sa finn” om östhandeln”.

VARFÖR INTE UPPRÄTTA ett världshandelscentrum för öst-väst-handeln i Finland? Och försöka kanalisera en del av det växande handelsutbytet öst-väst genom detta?

Världshandelscentra håller nu på att växa upp lite här och där i västvärlden. Det mest kända är de två svindlande höga tvillingtornen i New York, som hotar att underminera allt tv-tittande på nedre Manhattan. Också i Sverige och Danmark har sådana centra inrättats. Men de är inte speciellt inriktade just på öst-västhandeln.

Däremot finns i Wien det sk Donaueuropäisches Institu (idag mera känt under namnet IER — Organization for International Economic Relations), som specialiserat sig just på öst-väst-handeln, | nära samarbete med Förenta Nationerna. Institutet har 3100 medlemmar i 61 länder, bland annat Finland. Det har verkat ända sedan 1947. Bland aktiviteterna kan nämnas understödandet av samprojekt, export- och importservice, information om tullbestämmelser och andra importoch exportföreskrifter, utarbetandet av marknadsundersökningar och prognoser, upprätthållandet av en dokumentationscentral över öst-väst-handeln, utgivandet av publikationer, bla den konfidentiella ”Donaueuropäischer Informationsdienst”, samt anordnandet av kongresser, seminarier osv.

MOT DETTA VÄLETABLERADE institut har vi inte så mycket att ställa upp. Det är bara att med ett stänk av avund konstatera att Österrike, vars politiska status så mycket påminner om vår, redan 1947 var moget för att etablera sig som handelspolitisk brobyggare. Men det finns säkert utrymme för mera service I öst-väst-handeln, av den handfasta och praktiska natur som kan ges inom ramen för ett sk världshandelscentrum.

Varför inte öppna ett världshandelscentrum också i Helsingfors, men ett som specialiserar sig på öst-västhandeln? Redan för den inhemska industrin kunde det vara bra med &n centraliserad informationstjänst.

Och IER i Wien har underavdelningar i Geneve och New York. Varför inte i Finland? IJ

S op

Utgiven i Forum nr 1975-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."