Christer Gardell – ennybliven Finlandsvän

av Patrik Lindfors Forum 2007-01, sida 26-29, 31.01.2007

Taggar: Personer: Christer Gardell Teman: investeringar

INTERVJU

Christer Gardell Född:1960 i Stockholm Aktuell: Ledande partner i det svenska investeringsbolaget Cevian Capital, som är storägare i Metso, Volvo och Telia Sonera. Gardell sitter i Metsos styrelse. Cevian planerar att köpain sig i fler finländska börsbolag.

CHRISTER GARDELL och hans investeringsfond Cevian Capital köper stora aktieposter i börsbolag för att ta makt och driva fram förändringar.

Han är den för tillfället mest omdiskuterade affärsmannen i Sverige. På några år har han samlat ihop kapital för att gå in som storägare i företag som TELIA SONERA och VOLVO. Hans bolag CEVIAN CAPITAL hör till de största ägarna i METSO och tänker köpa in sig i ytterligare några börsbolag i Finland.

CHRISTER GARDELL är tillsammans med LARS FÖRBERG chef för ett företag med endast 13 anställda, och väcker både rädsla och beundran. Även hos dem som sitter på makten.

Gardell är företagsaktivist och representerar ett nytt fenomen i Norden. Han är den första som mobiliserar verkligt stora pengar för att köpa in sig och utöva makt i de största börsbolagen.

Cevian Capital är ett placeringsbolag som samlar in kapital från övriga placerare. Pengarna investeras i stora bolag där möjligheterna att driva upp aktiekursen är stora. Efter att Cevian köpt upp tillräckligt många aktier kräver Gardell och hans team en platsistyrelsen för att aktivt kunna påverka utvecklingen i bolaget.

Cevian har samlat in mer än 1,5 miljarder euro, och några hundra miljoner återstår ännu att investeras.

Den företagsaktivism som Christer Gardell representerar bygger på attidentifiera bolag vars värde inte är optimerat. Det gäller till exempel Cevians första investering, den svenska klädkedjan Lindex. Det var enligt Gardell ett bra bolag som var dåligt skött. Cevian bytte ut sju av ni styrelsemedlemmar och avskedade hela företagsledningen. När Cevian gick in i Lindex för fyra år sedan var rörelsemarginalen 4 procent och nu ligger den på över 12 procent. Cevian sålde nyligen merparten av ägandet i Lindex och gjorde en vinst på cirka 100 miljoner euro.

Aktiv ägare. I media beskrivs Cevians strategi i förenklad form så här: Cevian köper in sig i bolag med stor kassa och möjligheter att spjälka upp verksamheten i skilda bolag. Det ger möjligheter att driva upp aktiekursen och kamma hem snabba vinster.

Brutala metoder som väcker hård kritik. Själv väljer Christer Gardellett annat resonemang när han beskriver Cevians affärsidé. Framför allt hand FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 200 lar det om att ta en aktiv ägarroll.

”Det vi gör är att identifiera undervärderade bolag med stor förbättringspotential. Vi är aktiva ägare och jobbar därför med de bolag vi investerar i, vanligtvis genom att ta en platsistyrelsen. Vi köper mycket aktieriett fåtal bolag, som vi engagerar oss aktivt i. De övriga investerarna på börsen köper ett mindre antal aktier i massvis med bolag, men är passiva som ägare”

Cevian stannar kvar som ägare i bolagen i tre-fem år. Under den perioden arbetar Cevian intensivt med att driva igenom förändringar.

”Efter det går vi vidare och bolaget fortsätter i en mer stabil fas”

Cevian investerar i större globala företag med världsledande posi FLER FINLÄNDARE.

Christer Gardell vill ha finländare i styrelserna för svenska bolag.

tioner i den så kallade old economykategorin. Den typen av bolag finns det många av i Finland och Sverige, och därför är dessa länder klart högst prioriterade. Gardell bedömer att flera finländska bolag är attraktivt värderade på börsen. Det somytterligare ökar intresset är att bolagen har starka globala positioner och fungerande ledning och styrelsearbete.

Christer Gardell avslöjar ingenting om hur många bolag Cevian håller på att granska i Finland. Men han säger att det är sannolikt att Metso kommer att få en efterföljare inom en snar framtid.

Gardell anser att det finns en bra affärsmässig kultur i Finland - det är raka rör som gäller.

”Vi gillar finsk management, och vi ser gärna fler finländare i svenska styrelser. Beslutsfattandet är affärsmässigt och faktabaserat, utan krusiduller”, säger Gardell.

I dag sitter få finländare i svenska bolags styrelser.

”Vi kommer att tänka mycket Finland när vi ska sätta samman styrelserna i de svenska bolag där vi är ägare?

Kontakter i Finland. Christer Gardell känner flera näringslivstoppar i Finland. Till dem hör sampo-chefen BJÖRN WAHLROOS. De lärde känna varandra under första halvan av 1990-talet då Gardell jobbade på konsultbolaget McKINsey och hade en del uppdrag i Finland. Efter det har båda gjort var sitt ytterst lukrativa aktieklipp i det svenska försäkringsbolaget SKANDIA, som var krisdrabbat under början av 2000-talet. Till de finländare som Gardell känner hör även styrelsetungviktaren CHRISTOFFER TAXELL.

När Cevian Capital år 2005 köpte nästan 5 procent av aktierna i Met50, och Gardell tog en plats i styrelsen, väckte han stor uppmärksamhet genom att tala för en uppspjälk ning av bolaget. Metso tillverkar dels pappersmaskiner för skogsindustrin och dels utrustning för gruvindustrin. Han kommenterar inte om han fortfarande arbetar för en uppdelning, utan betonar att Cevian gått in med ett långsiktigt ägarengagemang i Metso.

Gardell sitter inte med i nomineringskommittén som utser medlemmarna i Metsos nästa styrelse.

”Det betyder inte att jag inte skulle aspirera på att vara medi styrelsen. Medlemmarna väljs av bolagsstämman?

Söker felbedömningar. Cevians affärsidé är att leta efter situationer där marknaden har fel. Metso är ett typexempel på ett bolag där analytiker och placerare inte insåg att läget höll på att förändras.

”När Cevian gick in som ägare i Metso låg kursen på 13 euro och alla analytiker hade säljrekommendation på bolaget. I dag är Metsoaktien värd mer än 35 euro och de flesta analytiker har köprekommendation”, säger Christer Gardell.

Marknaden har enligt Gardell alltid svårt att se stora förändringar. Det beror delvis på att få analytiker vågar sticka ut hakan; går det fel är man ute i kylan. En annan brist gäller metoderna att hantera information.

”Alla som drar slutsatser enbart utgående från historiska data drar ofta fel slutsatser”, säger han.

Amerikanskt kapital. Närmare 70 procent av pengarna i Cevians två fonder kommer från USA. Norden står för cirka 10 procent av kapitalet; mest från Norge och aningen mindre från Sverige. Gardell kan inte på rak arm säga om det finns finska pengar i Cevians fonder, eftersom en del av kapitalet kan ta en omväg via utländska fonder.

Att Nordens andel är liten förklarar Gardell med att Cevian inte lagt

Alltin ned mycket tid på marknadsföring i de nordiska länderna. ”Prioriteringen har legat på USA, det är där de stora pengarna finns” En av de största placerarnaiCevians fonder är CARL ICAHN, vän till Gardell och en av de mest framgångsrika företagsaktivisterna i USA.

Egen analys, Cevian har en lista på 25 potentiella bolag att investera i. Av dessa är 3-4 på den heta listan, och dem gräver Cevians analytiker djupt i. Allt arbete görs internt, eftersom Cevian vill ha full kontroll.

”Vi pratar med kunder, ledning, tidigare anställda, leverantörer, konkurrenter, styrelsen. Ibland gör vi egna marknadsundersökningar. Vi bildar oss en egen uppfattning om vilken potential bolaget har ”Det är vi som investerar pengarna och därför vill vi vara helt säkra på att den information som vi använder är sann. Vi litar inte lika mycket på information från någon extern part. En konsult kan ha en annan agenda och därför vinkla informationen på ett visst sätt”

Gardell och bolagets andra grundare, Lars Förberg, förutsätter att alla analytiker på Cevian uttrycker sin åsikt innan ett beslut fattas.

”De övriga måste våga argumentera mot mig och Lars. Och om det visar sig att någon inte kom fram med information som de kände till får de en hard-time”, säger han.

Christer Gardell har stor nytta av att tidigare ha jobbat på McKinsey, ett av världens ledande konsultbolag inom företagsledning. När Gardell behöver information om ett visst bolag kollar han registret över tidigare McKinsey-anställda för att se om någon jobbar på bolaget i fråga.

”Det är lättare att ta kontakt för att få uppgifter då båda har en bakgrund på McKinsey. Det är ett organiserat och väldigt starkt nätverk”, säger han.

CEVIAN CAPITAL

Av Cevians tretton anställda arbetar åtta som investerare. Under 2007 kommer bolaget att etablera ett andra kontor, sannolikt i Zärich.

Det som gör Centraleuropaintressant för Cevian är att där fortfarande finns företagskonglomerat med olika typer av verksamhet. I Norden har nästan alla spjälkts uppi skilda bolag under de senaste tio åren.

Rädd för avlyssning, Christer Gardell har uppnått gurustatus som placerare, och därför är det många som försöker gissa sig fram till vilka bolag Cevian kommer att investera i. I de allra flesta fall har aktiekursen gått upp rejält efter att det blivit känt att Cevian gått in som ägare i ett bolag. Det ger möjligheter till snabbvinster för dem som köper aktier tillräckligt tidigt i samma bolag som Cevian.

Därför är det extremt viktigt för Gardell och hans team att ingen information om kommande investeringar läcker ut i förtid eller att någon lyckas lista ut i vilka bolag Cevian tänker placera.

”Folk försöker gissa sig till vad vi kommer att göra, och därför lägger vi ut dimridåer. Vi går på många andra företagspresentationer än dem som vi är intresserade av”, säger Gardell.

Justörre uppmärksamheten kring Cevianär, desto svårare är det att hålla all väsentlig information hemlig.

”Viärrätträddaför avlyssningoch läckor och måste hela tiden förbättra vår säkerhet. Vi vet att det finns folk som aktivt försöker ta reda på vad vi ska köpa in ossi. Vi kan inte utesluta buggning och att våra mobiltelefoner avlyssnas”, säger Gardell.

”Det är en oerhörd kostnad för oss om någon skulle köpaiin sig stort i ett bolag och driva upp kursen innan vi hunnit köpa aktier”

Därför måste de personer som Cevian samarbetar med externt vara pålitliga till 100 procent. Särskilt noggranna är Cevian med att de mäkla som missköts ska kunna utmanas. Det är en bra princip. Makten i ett bolag ska skyddas endast genom kompetens. re som anlitas för att köpa aktier i nya bolag håller tyst.

Bra med ägarbyten. I Sverige har flera ledande politiker och vissa tungviktare inom näringslivet riktat skarp kritik mot Cevian för att endast vara ute efter snabba klipp på aktiemarknaden genom att stycka stora etablerade bolag. Den kritiken avfärdar Gardell som populism.

”Långsiktighet betyder för oss att när vi är inne i ett bolag ska de beslut som fattas vara långsiktiga”

Att det handlar om en investering på endast tre-fem år anser Christer Gardell att bara gynnar bolaget. Han säger att det är bra med blodcirkulation både i företagsledningen och bland ägarna. Annars är det lätt att stelna i tankeverksamheten och det blir svårt att utmana sig själv och att göra förändringar.

”Vi ser förändring som någonting positivt som utvecklar ett bolags verksamhet. Etablissemanget känner sig alltid utmanat när någon ny kommer in och driver på förändringar”

Christer Gardell anser att Sverige var inneien starkt negativ spiral fram till den borgerliga alliansens seger i riksdagsvalet hösten 2006. Mycket politisk makt hade koncentrerats i händerna på en individ, statsministern GÖRAN PERSSON. Samhället blev politiskt.

”Folk var rädda för Göran Persson. Det speglade av sig även hos de kapitalförvaltare som hade kopplingar till det socialdemokratiska partiet via fackföreningar”, säger Gardell.

Den största positiva förändringen efter regimskiftet i Sverige är enligt Gardell att folk igen vågar säga vad de tycker.

Alla känner alla, Precis som i Finland är de svenska finanskretsarna mycket små. För en omstridd person som Christer Gardell leder det lätt till en uppdelning i för och emot, men han

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 200 säger att den svenska finansvärlden inte längre är lika sluten. Tidigare var det extremt uppdelat. Makten var koncentrerad kring två sfärer: finansfamiljen WALLENBERG Och HANDELSBANKEN. Hörde man inte till någon av dessa var dörrarna ofta stängda.

Nu har situationen förändrats, delvis tack vare att riskkapitalbolag kommit in som ägare i många företag. Wallenbergarnas och Handelsbankssfärens inflytande har minskat rejält under de senaste tio åren. Det syns enligt Gardell i att folk inte längre är så rädda att gå emot de gamla maktsfärerna. Individen har fått en betydligt bättre integritet inom näringslivet under de senaste åren.

Gardell säger att det är hälsosamt att det dyker upp olika aktörer som konkurrerar om makten. Om någon gammal familj missköter ett bolag är det bra att de blir utmanade.

”Allting som missköts ska kunna utmanas. Det är en bra princip”, konstaterar han.

Christer Gardell säger att han tror på ett öppet näringsliv och ett öppe ägande. Makten i ett bolag ska skyddas endast genom kompetens.

Bra styrelsearbete i Finland. Gardell ger ett högt vitsord åt styrelsearbetet i Metso, som tillsvidare är hans enda styrelseuppdrag i Finland. Styrelsemötena i Metso anser han vara väl förberedda. Beslutsfattandet är faktabaserat, pragmatiskt och rationellt. Varje medlem har en högintegritet och vågar föra fram och stå för sina åsikter.

Christer Gardell är kritisk till det konsensustänkande som av tradition förekommer i svenska styrelser. Det tänkandet är en följd av att inflytandet varit koncentrerat till några starka maktsfärer.

”Man vet inte riktigt om folk säger vad de tycker eller om de bara anpassar sig eftersom det är smidigt. Man undrar hur husse tänker, och tänker att så måste jag också tänka. Det är förödande”, säger han.

Gardell har i dag två styrelseuppdrag, i Metso och Lindex. Han säger att han har tid för två till utöver des sa. För tillfället lägger han ner mer tid på att leta efter nya investeringar än på att arbeta med de existerande. Men förhållandet kan ändras efter att Cevian köpt in sig i nya bolag.

Mobiliserar kapital. Gardell säger att Cevian har ett mycket starkt varumärke globalt. De flesta investerare som arbetar med hedgefonder, riskkapital och aktivistfonder känner till Cevian. Ett internationellt nätverk avinvesterare gör det lättare att samla ihop stora mängder kapital.

”Vi känner alla de stora aktörerna över hela världen och åker fort löpande till London och New York för att träffa dem”

Aktivistfonder av Cevians typ har existerat under några decennier i USA, men i Europa är de fortfarande rätt få. En av de större i Europa är New York- och Monacobaserade KNIGHT VINKE, vars största investerare är pensionsfonden cALPERS i Kalifornien.

KOMMENTERA ARTIKELN: feedbackOforum.fi

POLITISKT SAMHÄLLE,

Regimskiftet i Sverige hösten 2006 har gjort att folk igen vågar säga vad de tycker, anser Christer Gardell.

Utgiven i Forum nr 2007-01

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."