Utgiven i Forum nr 2007-01

En aktivist medrätt att bestämma

av Patrik Lindfors Forum 2007-01, sida 07, 31.01.2007

Taggar: Teman: ekonomi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2007

LEDAREN

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

I morgon kan en företagsaktivist bänka sig i styrelserummet i nästa vilket storbolag som helst.

En aktivist med rätt att bestämma

Korsar man en aktivist och mm en kapitalist får man en företagsaktivist. För de mörk kostymerna i näringslivets finrum är detta en betydligt farligare bråkstake än dem som gormar om bristande miljö- och samhällsansvar.

Skillnaden är att företagsaktivisten inte dras med samma begränsning som miljöaktivisten, bristen på makt. Företagsaktivisten spelar enligt kapitalismens egna regler, och utnyttjar dem till fullo.

I morgon kan en företagsaktivist bänka sig i styrelserummet i nästan vilket storbolag som helst. Och då handlar det inte om att snacka miljö och klimat. Diskussionen går rakt in på själva kärnan, hur företaget kan göras lönsammare och konkurrenskraftigare. Då sitter både den operativa ledningen och styrelsemedlemmarna löst.

Företagsaktivisterna och deras aktivistfonder är ett nytt fenomen i Finland, och personifieras av den svenske placeraren Christer Gardell. Hans placeringsfond Cevian Capital hör till de största ägarna i Metso och har siktet inställt på att köpa in sig i fler bolag i Finland,

De flesta finska börsbolag ligger vidöppna eftersom de saknar stora och starka ägare, Undantaget är några få bolag som ägs av gamla industrisläkter, till exempel Kone.

En aktivistfond köper stora aktieposter i företag som den bedömer vara undervärderade på börsen. Efter det ställer fonden krav på en plats i styrelsen för att driva igenom förändringar i bolagets verksamhet och struktur. Målsättningen är att stanna kvar som ägare i cirka fem år och under den tiden göra bolaget lönsammare och konkurrenskraftigare. Efter det är det dags att sälja aktierna och ta hem vinsten i form av en högre värderad aktie.

Kritikerna, och dem finns det många av, hävdar att det handlar om kortsiktiga klipp som i praktiken går ut på att stycka bolaget och dela ut kassan till aktieägarna. Företagsaktivisterna själva anser att de tar ett större ansvar än de flesta övriga aktieägare, helt enkelt genom att vara aktiva och arbeta för att utveckla bolaget. Institutionella placerare som pensionsbolag och placeringsfonder är passiva ägare som inte engagerar sig i bolagets verksamhet. Dessa har i sin tur kritiserats för att sakna en identitet och vara ansiktslösa ägare.

Är företagsaktivister som Christer Gardell alltså svaret på frågan för dem som efterlyser ägare med identitet och engagemang?

Det är dags att ta reda på vad Christer Gardell och den företagsaktivism som han representerar egentligen går ut på. Forum träffade Gardell under ett av hans besök i Helsingfors och frågade honom vad han har för ambitioner med sin placeringsverksamhet, vilka värderingar han står för, hur han arbetar och vad han anser om näringslivet i Finland och Sverige. Läs artikeln på sidorna 26-29 och avgör själv.

I det här numret skriver vi också om utsikterna att få verklig konkurrens på våra järnvägar, Är det någon som vågar utmana VR? Vi lyfter även fram en yrkesroll som får en allt större betydelse inom industrin och den offentliga sektorn, nämligen projekt ledaren. m

Fömyade Foru lår fyller Forum för ekonomi och teknik 40 år, och det firar vi med att förnya magasinet och hemsi dan i sin helhet. Kommentera gärna förnyade Forum, e-postadressen är: feedbackQforum.fi. Våra telefonnummer finns i spalten till höger.

www.forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNI 13607

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A, 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00, Fax: (09) 549 555 77 Prenumeration: (09) 549 555 11.

Postgiro: 800013-390532. Bank: Nordea (H:fors-Forum) 240438-4485

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindforseaforum.fi Johan Svenlin, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 66, johan.svenlineforum.fi Heidi Backas, reporte (09)549 555 55, heidi.backasforum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, kacopperdesign.fi,

Tuukka Rantala, johtajaeminu.fi

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA), leifbergstromGyahoo.com

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle), janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Esko Antola (kolumnist, EU-hörnan) Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Maj-Len Lundgren: (09) 549 55511 (fakturering, prenumerationer, kassa) maj-len.lundgrenforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 Nettoupplaga: 11 200 ex. (upplagekontroll 17.22006)

Prenumerationer:

Helårsprenumeration inom Norden: 82 euro Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2007

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Novatech gloss 150 g/m2 och Bianca JO g/m2 uma Medlemi Tidskrifternas Förbund rf .

Utgiven i Forum nr 2007-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."