Utgiven i Forum nr 2011-11

Coachen ställer rätt frågor

av Henry Clay Ericsson Forum 2011-11, sida 49, 24.11.2011

Taggar: Teman: coaching

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2011

Skicka dina kommentarer till adressen: feedback&forum.A

Coachen ställer rätt frågor

HENRY CLAY ERICSSON

FORUMS Det bästa råd jag har fått var ÄFFÄRS- att anlita en coach. Så sade NÄTVERK

GOOGLES Vd ERIC SCHMIDT i en videointervju. Den observationen var startskottettillen serie entusiastiska inlägg om coaching inom Forums grupp på det sociala nätverket Linked In. Här följer ett referat av diskussionen.

Vad är coaching? En coach är en mentor, en handledare, ett bollplank. Det finns både enskild coaching, självcoaching och life coaching" i vägvalsfrågor, samt gruppcoaching. Till begreppet coaching räknas inte management konsultering, såsom strategisk rådgivning och affärsledning. Inte heller psykoterapi.

Vad gör en bra coach? Han/hon ställer tydliga och öppna frågor. Han har förmågan att lyssna in dig utan förutfattade meningar. Han trycker inte in sina egna värderingar eller tillvägagångssätt i samtalen. Han kan konsten att ge enk la svar utan att vara 100 procent insatt i företagets verksamhet. Han hjälper sin klient att växa av egen kraft.

Vilken personlig nytta ger coaching? Ett bra samtal ger svar på frågorna: Var är jag? Vart vill jag? Varför? Vad hindrar mig? Hur kan jag nå mitt mål? Vad ska jag göra, och hur? Man får hjälp att bli bättre: fokuserad, effektiv och målinriktad, tycker en lättad coachad.

Vilken nytta ger coaching åt organisationen? Coaching är ett tecken på moget ledarskap. Vi tror så lätt att vi måste klara allting själv. Det är inte en skam att be om hjälp för att få råd och stöd. Klarsynta och insiktsfulla och målmedvetna personer gör ett bättre jobb. Det blir en otrolig sprängkraft när processen väl sätter igång, sägs det.

Passar coaching bättre för kvinnor? Några ovetenskapliga iakttagelser i debatten: I en kurs för utvecklande av arbetsklimat deltog två män och aderton kvinnor. I Finlands Coachingförbunds styrelse sitter sex kvinnor och två män. Uppen barligen verkar kvinnor engagera sig mera när det gäller personlig coaching. Kanske det är så att männen tror sig kunna allt redan? De intresserar sig klart mer för teamcoaching än personlig sådan.

Är coaching ett modefenomen? Eller har det kommit för att stanna? Just nu finns det en hel del kurser och tjänster att välja bland. Utövarna äristark organisatorisk tillväxt. I debatten vågade ingen svara på frågan om coaching är en dagslända eller en stannfågel.

Engagerar redan invigda, Diskussionen i gruppen drevs främst av de redan invigda. Folk som fungerade som Life Coachar, ofta medlemmar av Finlands Coachingförbund. Samt deras adep a = Oo ad I I 2 ter som hade positiva erfarenheter av fenomenet. Det hade varit intressant att höra av folk som var ‘sig selv nok| som inte hade intresse av att bli coachade. För att inte tala om någon som hade blivit coachad utan att få något ut av det hela…

Sociala medier redan passé? Facebook lär redan ha minskat i omfång. Där finns många grupper som är nedläggningshotade eller redan stendöda. Kan det vara så, att fenomenet sociala medier har passerat sin kulmen? Följ debatten iForumgruppen på Linked-In!

Forum - det finlandssvenska affärsnätverket på LinkedIn. En länk till gruppen finns på Forums webbplats www.forummag. ft

Utgiven i Forum nr 2011-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."