Utgiven i Forum nr 1981-13

Dagens kryssningsfartyg är stora och långsamma

av Jan-Erik Jansson Forum 1981-13, sida 15, 09.09.1981

Taggar: Teman: kryssningsfartyg

Dagens kryssningsfartyg är

Tekn.dr JAN-ERIK JANSSON, generaldirektör i sjöfartsstyrelsen, antyder här med några data kryssningsfartygens utveckling under de senaste åren. Han var huvudredaktör för Forum för ekonomi och teknik 1950— 66 och publicerade i tidskriftens föregångare Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingar på 1950-talet bi a artiklar om aktuella passagerarfartyg.

e Det är uppenbart att kryssningsmarknaden för närvarande är lockande både för rederier och passagerare. Tyngdpunkten i denna trafik ligger på ca en veckas kryssningar i Karibiska havet, men massor av andra både längre och kortare alternativ.

Trots ett antal högklassiga nybyggen är de flesta kryssningsfartygen ännu gamla ombyggda passagerarfartyg, som blivit utslagna av flyget och de höga oljepriserna.

Omöjligt åka passagerarfartyg över Nordatlanten Den viktigaste passagerarfartygsrutten

FORUM 13/8 stora och långsamma

Som bekant har vi i Finland under den senaste tioårsperioden utöver ett stort antal passagerarfartyg byggt 11 stora kryssningsfartyg samt förlängt två av dessa (SONG OF NORWAY och NORDIC PRINCE). Vid Wärtsiläs Helsingforsvarv är för närvarande ett kryssningsfartyg på ca 31 000 brt under arbete, vilket kommer att bli det största passagerarfartyg som någonsin byggts i Norden. Även på annat håll i världen byggs just nu ungefär lika stora kryssningsfartyg.

var länge den över Nordatlanten, huvudsakligen till New York. Här trafikerade i årtionden de klassiska systerfartygen QUEEN MARY, 81235 brt och QUEEN ELIZABETH, 83673, som kunde upprätthålla veckoturer i båda riktningarna — mellan - Southampton/ Cherbourg och New York för ca 2 200 passagerare (besättning ca 1 200). Emellertid gick flygtrafikens passagerarsiffror över Nordatlanten redan under senare hälften av 1950-talet förbi fartygstrafikens (omkring 1 miljoner per år) och de stora passagerarfartygen hölls igång med subventioner. Queen Mary och Queen Elizabeth tvingades därför ge up Överst på sidan ser vi den förlängda Nordic Prince och till vänster samma fartyg före förlängningen. Nordic Prince förlängdes i Finland.

på 1960-talet, ca 30 år gamla, Queen Mary är nu musei- och hoteilfartyg i Long Beach medan Queen Elizabeth under omändring till flytande universitet brann och sjönk i Hong Kong.

De båda fartygen fick en efterträdare QUEEN ELIZABETH II, 67 140 brt, som ännu gör enstaka resor Över Nordatlanten i anslutning till kryssningar, och för närvarande är världens näst största kryssningsfartyg.

Hastighetstävlan på Atlanten

Traditionellt anses det fartyg, som är snabbast på den 2906 sjömil långa sträckan mellan Ambroses fyr söder om Long Island och Bishops Rock i Engelska kanalen inneha Atlantens obefintliga ”blå band”.

Queen Mary slog detta rekord 1938 med 30,99 knop i västlig och 31,69 knop 1 östlig riktning (golfströmmen hjälper upp till 1,5 knop!).

r 1952 togs emellertid rekordet — troligen definitivt av UNITED STATES, ca 65 000 brt (ca 2 000 passagerare och ca 1100 personers besättning), som på sin jungfruresa uppnådde 35,59 knop i östli (Fortsätter på sid 20 15

Utgiven i Forum nr 1981-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."