Utgiven i Forum nr 2010-03

Dåligt ledarskap raserar

av Henry Ericsson Forum 2010-03, sida 40, 25.03.2010

Taggar: Teman: ledarskap

EE] FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 3 2018

Skicka dina kommentarer till adressen: feedbackÖforum.fi

Dåligt ledarskap raserar

HENRY ERICSSON

FORUMS Debatten om ledarskap har AFFÄRS- på kort tid genererat tio värNÄTVER defulla inlägg från direktörer, konsulter och personalproffs. Bidragen är elegant turnerade, med modern terminologi. Olyckskorparna som kraxar över det svenska språkets död i Finland kunde gärna bekanta sig med denna debatt.

Vad menas med dåligt ledarskap? Dagens chefer saknar folkvett och empati. De har brist på tid att samtala med sina anställda. De saknar tid att förmedla företagets centrala värderingar. Det klassiska lärlingssystemet har tynat bort. Egocentriska chefer vill säkra sitt överlevande genom att hålla kvar sina expertroller och panta på information om företaget.

Hur syns det dåliga ledarskapet? Influenser från TV-såpor som Big Brother och Robinson gör att personalen inte vågar sticka upp. Om det igruppen finns en för stark eller för svag individ är man snabb att rösta ut dem ur gruppen. Man låter bli att komma med förslag, för att inte bli hånad och sågad. Organisationen ägnar sig allt mera åt politik, med många nickedockor på mötena, utan egentlig förstahandskunskap. Medarbetarna känner sig oengagerade och tappar lusten att lära sig nytt. Initiativrika personer börjar söka sig bort från företaget.

Vad beror det dåliga ledarskapet på? Jakten på maximalt resultat har plattat till organisationspyramiden så att cheferna nuförtiden kan ha 25-30 underlydande. Att då ge önskvärda10 procent av sin tid åt varje medarbetare blir omöjligt. Kvartalskapitalismen med tonvikt på snabba resultat minskar intresset att på längre sikt bygga upp personalens kunskap.

Medias personfixering attraherar narcissistertill företagsmiljön. Goda mjuka ledarkandidater undviker att välja tuffa, utsatta roller. Den progressiva beskattningen gör att goda ledarämnen väljer bort en ledarkarriär. I stället kommer en skara lycksökare på jakt efter prestige och feta bonuspaket.

Nya IT-verktyg som intranät, SMS och videokonferenser har minskat på den mänskliga em patin iledningsarbetet. Opersonligt ledarskap genom e-postbombardemang skapar frustration bland personalen.

Vad menas med gott ledarskap? En god ledare bör kunna motivera en grupp självständiga kompetenta individer. Ledaren bör undanröja hinder och skapa förutsättningar för sitt team att göra ett bra jobb. Han bör vara en ’trädgårdsmästare’ som ser till att goda frön växer upp medan ogräs resolut gallras bort.

Det är viktigare att teamet blir hjältar och företaget lyckas, än att chefen blir kändis och syns i media. Chefen bör lägga ner mer tid på sina underhuggares karriärutveckling, mindre på sin egen. Han bör få dem att växa i sina egna uppgifter. En ledare bör visa respekt, rättvisa och pålitlighet. Han bör motivera andra genom sitt eget exempel.

Dagens unga arbetstagare är väl informera a g = S 3 hej Zz S = [= de och orädda att ta till kritik mot arbetsgivaren. En god chef bör ge sig tid att lyssna på medarbetarnas åsikter och ge tydliga svar på deras frågor. Det ska vara möjligt för osäkra att be andra om råd. Det bör vara tillåtet att misslyckas.

Hur inverkar det goda ledarskapet på organisationen? Nya idéer kommer självmant fram och debatteras öppet och glatt i företaget. Företaget som helhet blir mer dynamiskt och initiativrikt. Företagets totala kunnande ökar dramatiskt. Nya ledarämnen tas fram, tillåts blomstra, och sprida sig i företaget. Den interna chefsförsörjningen fungerar. Företaget blir en attraktiv arbetsplats. Unga förmågor från andra företag och högskolor börjar söka sig dit för att få utmanande och lärorika uppdrag.

Forum - det finlandssvenska affärsnätverket: www.linkedin.com/groups?gid=1841943. En länk till sidan finns också på www.forum.ft.

Utgiven i Forum nr 2010-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."