Databasen

av Patrik Lindfors Forum 2007-02, sida 24-27, 28.02.2007

Taggar: Bolag: MySQL Personer: Mårten Mickos Teman: data

INTERVJU Mårten Mickos Född:1962 i Esbo. Diplomingenjör från Tekniska högskolan. Aktuell: Vd på MySQL, som är en av världens ledande tillverkare av databaser. Företag som Google, Yahoo och Wikipedia använder MySQL:s databaser. Bolaget förbereder en notering på Nasdaqbörsen i USA.

MÅRTEN MICKOS är vd för ett av de hetaste bolagen inom IT. Ett bolag där endast var tusende användare är betalande kund, och där produktutvecklingen delvis sköts av frivilliga entusiaster. MySQL är världens näst mest använda databas.

PATRIK LINDFORS TEXT KARL VILHJÁLMSSON FOTO

I Silicon Valley är han kompis med GOOGLES grundare SERGEI BRIN, enligt den lokala definitionen av begreppet kompis. Det betyder att de hälsar på varandra när de träffas, men inte att de går ut och tar en öltillsammans. Ibland stannar unga IT-entusiaster honom på gatan för att be om hans autograf, speciellt om han råkar vara klädd i en skjorta med företagets logo.

MÅRTEN MICKOS befinner sig i IT-världens absoluta kärna. Han basar för ett av Silicon Valleys mest kända företag, databastillverkaren MYSQL. Den huvudsakliga arkitekten bakom bolagets databas är MICHAEL ‘MONTY" WIDENIUS, som under 1990-talet utvecklade den första versionen av databasen hemma i sin radhuslägenhet i Helsingfors. Mickos och Widenius studerade teknisk fysik samtidigt på TEKNISKA HÖGSKOLAN och har känt varandra sedan dess. En tredje studiekompis jobbar också i bolaget, KAJ ARNÖ. Han har titeln VP Community Relations, och ansvarar för kontakterna till MySQL:s användare.

Widenius grundade MySQL år 1995 tillsammans med svenskarna DAVID AXMARK och ALLAN LARSSON. Bolaget är registrerat i Sverige, men huvudkontoret finns sedan några år tillbaka i Cupertino i Kalifornien.

Mickos tog över som vd år 2001, och efter det har antalet anställda ökat från 12 till 330. Innan han började på MySQL var han vd på sportvadslagningsbolaget MATCHON SPORTS, som gick i konkurs en tid efter att han lämnat företaget. Det var en erfarenhet som Mickos lärde sig mycket av, även om många i hemlandet undrade hur han skulle klara sig efter att bolaget gick omkull.

Massivt informationsflöde, Databaser används för att hantera och sortera stora mängder information. Typiska användare är internetportaler som innehåller massvis med data. Till exempel Google, vaHoo och WIKIPEDIA har alla byggt sina porta ler på databaser från MySQL. När en användare slår in ett sökord ska databasen blixtsnabbt kunna leverera den efterfrågade informationen. MySQL har cirka tio miljoner användare, men endast en av tusen betalar för att använda bolagets produkter. Det kostar ingenting att ladda ned en databas från MySQL:s hemsida, men användaren måste köpa en licens för att kunna använda databa seniegna kommersiella tillämpningar. MySQL:s andra inkomstkälla är årskontrakt, där kunden betalar för att få tillgång till tekniskt stöd från MySQL. I fjol uppgick försäljningen till cirka 40 miljoner euro.

”Antalet användare är enormt, och därför är potentialen stor. Om fler blir betalande kunder ökar våra intäkter rejält”, säger Mickos.

Räknat i antal användare ä ”Det går inte att styra frivilliga produktutvecklar med järnhand.”

MySQL näst störst i världen på databaser, efter MICROSOFT. När mätaren är omsättning ligger MySQL däremot långt efter ORACLE och de övriga storbolagen. Men MySQL växer klart snabbast av alla databastillverkare.

MySQL:s försäljningsargument nummer ett är kostnaderna. Företag som använder MySQL:s databaser kan enligt Mickos spara upp till 90 procent i licensavgifter och 50 procent i administrations- och tekniska kostnader. Konkurrenterna, med Oracle i spetsen, använder sluten källkod i sina produkter och utför all produktutveckling själva.

BASVARA ”MySQL:s databaser ska vara enkla, pålitliga och framför allt billiga, precis som Ikeas möbler” säger Mårten Mickos.

Den stora skillnaden är att MySQL låter användarna bidra till produkt utvecklingen, på samma sätt som miljoner användare lagt ned massvis med tid på att ständigt förbättra operativsystemet Linux. Det är möjligt tack vare att MySQL och Linux bygger på öppen källkod, som ger användarna möjlighet att ’öppna’ programvaran och göra ändringar iden. I MySQL:s fall handlar det om ett globalt talko, där tusentals användare regelbundet föreslår förbättringar av produkten.

”Våra gnälligaste kunder är de bästa. De kunder som klagar tror på förbättring, och är därför lojala.”

MySQL är världens näst störstaföretag inom öppen källkod, efter amerikanska RED HAT, som säljer kommersiella tillämpningar av Linux.

Mickos bedömer att framtiden ser ljus ut för öppen källkod. De stora bjässarna som IBM, HEWLETT-PACKARD, SAP, SUN och Oracle har ändrat attiyd och erbjuder i dag tillämpningar med öppen källkod. Även Microsoft har börjat betrakta den öppna källoden som rumsren.

EU-kommissionen publicerade i januari 2007 en undersökning som visar att användningen av öppen källkod leder till betydande kostnadsinbesparingar inom såväl den privata som den offentliga sektorn. I Finand har nätverket COSS, med uppgift att främja användandet av öppen källkod, nyligen öppnat portalen www.coss.fi.

Måste välja teknologi. MySQL utvecklar kontinuerligt sina databaser utgående från användarnas förbättringsförslag. Den svåraste uppgiften för bolagets ledning är att besluta i vilken riktning produktutvecklingen ska drivas. De parallella utvecklingsalternativen är många, och MySQL måste välja och vraka bland de teknologier som står till buds. Alternativen är mångdubbelt fler än bolaget har kapacitet att beakta i sin produktutveckling. Det handlar om att välja mellan lösningar som XML, full-text search, ostrukturerad data och semantisk web. Eller att helt enkelt göra databasen snabbare. ”Vi har gjort misstag, och vissa av dem har varit grava. Om vi fattar fel beslut löper vi precis samma risk att förlora marknadsandelar som övriga företag. På den punkten är det ingen skillnad mellan öppen och sluten källkod”, säger Mickos.

Kommunikationen med användarna är avgörande för MySQL:s framgång. För att få den feedback som behövs för produktutvecklingen måste bolaget ställa de rätta frågorna. Det kräver en djup insikt i vad som äger rum inom branschen.

Torvalds rätt styrman. Den främsta ikonen inom öppen källkod är LINUS TORVALDS, upphovsmannen till operativsystemet Linux. Mickos konstaterar att Linux framgång inte förklaras av att Linus Torvalds var klok då han utvecklade operativsystemet. Förklaringen är att han är klok fortfarande, och att han i dag fattar ännu bättre beslut än han gjorde i början.

”Det går inte att styra frivilliga produktutvecklare med järnhand. Snarare handlar det om att vara ett slags styrman. Linuxutvecklarna följer Torvalds eftersom han är övertygande. Om han slutar vara det slutar utvecklarna följa honom?”

En av styrkorna med öppen källkodär enligt Mickos att den “inte förlåter, men är självläkande! De kunder som använder produkter med öppen källkod är mycket mer kritiska än kunder hos bolag som använder sluten källkod. Kunderna klagar och gnäller, men den stora fördelen är att kritiken leder till att problem korrigeras snabbt.

”Våra gnälligaste kunde är de bästa. De kunder som klagar tror på förbättring, och är därför lojala”

Problematiska tidszoner. För kommunikationen inom ett företag som MySQL med anställda utspridda över hela världen är tidszonerna ett mycket större problem än de geografiska avstånden och de kulturella skillnaderna.

Mickos koordinerar bolagets verksamhet bland annat med hjälp av telefonkonferenser. Ringer han upp de andra klockan 22 kalifornisk tid är klockan ett på natten på den amerikanska östkusten, medan det är eftermiddag i Malaysien och tidig morgon i Tyskland.

”De som precis stigit upp är gnälliga medan de som har sen kväll vill få ett snabbt slut på mötet. Tidsskillnaderna påverkar dynamiken i mötet”

Mårten Mickos anlitas ofta som talare, bland annat på teknologimässor och -konferenser. Dessutom skriver han regelbundet kommentarer på webbplatser där öppen källkod diskuteras. Mickos tilldelades i fjol NOKIAS stiftelses pris för sitt arbete för att främja öppen källkod. Han har också tilldelats ett antal övriga utmärkelser inom IT-branschen.

”Som chef måste man lägga sig i blöt helt och hållet. Chefen definierar den övre gränsen för blötläggning, de övriga lägger sig bara så mycket i blöt som chefen. Det handlar inte om arbetstid. Det är engagemanget som räknas”, säger Mickos.

Kalifornien fortfarande etta. Mårten Mickos säger att han lika bra skulle kunna styra bolaget från till exempel Finland. Det är externa orsaker som gör att MySQL:s huvudkontor finns i Kalifornien, trots att det inte spelar någon större roll i vilket land de anställda befinner sig. MySQL har inga produktutvecklare i Kalifornien, endast administrationen på cirka 30 personer finns där.

”Ledningsgruppen måste sitta på samma ställe för att fatta gemensamma beslut. Och det stället ska vara där aktiviteterna inom branschen finns.” iseldalen har enligt Mickos enbart stärkt sin ställning som den ledande handelsplatsen inom IT-sektorn, trots att många städer och regioner försöker skapa konkurrerande kunskapsmiljöer. Orsaken är att alla centrala aktörer inom IT är etableradei Silicon Valley.

” Är man inte närvarande i Kiseldalen är det lätt hänt att man blir åsidosatt på marknaden. Alla är där; kunder, konkurrenter, investerare, partners, journalister, opinionsledare och professorer”

En bidragande orsak till att MySQL flyttade huvudkontoret till Kalifornien var behovet att rekrytera bra chefer. Mickos konstaterar att cheferna överlag är lika bra eller bättre i Europa jämfört med USA, men att koncentrationen av bra chefer är mycket större i Kalifornien.

MySQL:s 330 anställda är utspridda i sammanlagt 29 länder. Ungefär 70 procent jobbar hemifrån, och rekryteringarna sköter Mickos över nätet - ibland utan att träffa personen i fråga.

Börsen nästa. MySQL har under en längre tid förberett en introduktion på den amerikanska Nasdaq-börsen. Tidpunkten är ännu inte fastslagen, men Mickos hoppas att det sker under slutet av detta år eller under nästa år.

”För ett börsbolag är expectations management det viktigaste, att leva upp till det man lovar. Vi vill inte gå in på börsen förrän vi vet att vi kan förutspå vår verksamhet tillräckligt noggrant”

Bolaget har vuxit mycket snabbt, men ledningen har aldrig kunnat ge detaljerade prognoser för den framtida tillväxten.

”Vi har alltid sagt att vi kommer att växa, och det har vi också gjort. Men vi vet ännu inte hur mycket vi växer om ett halvår. När man står inför investerare måste man hålla det man lovar”

Lönsamhetenär enligt Mickosinte det avgörande kriteriet då MySQL listas på börsen. Det som investerarna framför allt är intresserade av är kassaflödet och tillväxten.

Mickos använder uttrycket ”download to dollar” för att definiera en av de centrala mätarna för bolagets lönsamhet. Det beskriver hur lång tid det tar innan personen eller företaget som laddar ned en gratisversion av MySQL:s databas övergår tillatt blien betalande kund. MySQL räknar med att det i snitt tar fyra år. Fördelen är att det ger MySQL ett försprång.

”Vi har använt tolv år för att utveckla vår databas och bygga upp en kundbas. Om någon ny konkurrent kommer ut med en bättre produkt tar det i alla fall fyra år innan bolaget börjar förtjäna pengar”, säger Mickos.

Bra och dåligt riskkapital. Riskkapitalet spelar vanligtvis en viktig roll för mindre IT-bolag med tillväxtambitioner. MySQL har samlat in pengar av riskkapitalister i ett antal omgångar. Mickos anser att frågan om det är lätt eller svårt att få finansiering inte är väsentlig. Tror investe rarna på ett bolag går det alltid att få pengar, och vice versa.

Han anser att det finns massor av skräp bland riskkapitalisterna. De sämsta följer blint det som är trendigt för tillfället, och är därför värdelösa som investerare.

”När man håller sig till proffsen finns inga trender. De bästa investerar alltid i duktiga företag”

För en entreprenör är det inte bra att det är lätt att få pengar, snarare tvärtom. Pengarna är metoden för att utväxla värden, men det väsentliga är engagemanget och den erfarenhet som en kunnig finansiär kan bidra med.

Att skapa en produkt och sälja de är de minsta problemen för en entreprenör.

”Ditt största problem är hur du leder och utvecklar dig själv, hur du rekryterar och avskedar personal. För att klara detta behövs visdom, som de bästa finansiärerna kan erbjuda. I idealfallet kombineras kapitalet med erfarenhet och kunskap.”

KRÄVER UTHÅLLIGHET “Vi anställer fiskare, alltså personer som varje morgon är beredda att helt ensamma åka utistormen. Demåste orkajobba ensamma”, säger Mårten Mickos.

Utgiven i Forum nr 2007-02

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."