Utgiven i Forum nr 2007-02

borgåbon Johan Karlstedt frontar företagar paradiset Singapore

av Johan Svenlin Forum 2007-02, sida 10, 28.02.2007

Taggar: Personer: Johan Karlstedt Orter: Singapore Teman: ekonomi

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2087

Borgabon Johan Karlstedt fronta företagarparadiset Singapore

JOHAN SVENLIN orgåbördige IT-företagaren JOHAN M KARLSTEDT har blivit ett affischnamn för den skattereform som ska göra Singapore till ett asiatiskt företagar paradis. När landets finansminister THARMAN

SHANMUGARATNAM höll sitt budgettal inför par lamentet i mitten av februari, tog han upp Karl stedt som ett modellexempel på vad utländska företagare kan tillföra Singapore.

“Jag har jobbat mycket nära med de lokala myndigheterna sedan jag kom hit hösten 2005. Regeringen och statligt anställda har en professionell syn på hur deras land ska styras och därför tar de nya innovativa idéer som våra på allvar’, förklarar Johan Karlstedt sin mediala hype.

“Människor här ser att vårt företag oxsvsTEMS har potential att bli nästa GooGLE eller MICROSOFT och därför vill staten Singapore se till att vi stannar här och bidrar till att göra landet till ett centrum för kunskapsbaserade organisationer”; tillägger han.

Johan Karlstedt, nu 44 år, sålde sitt företag inom kylanläggningar, cooLEx, år 1998 och flyttade med frun usa och barnen från Finland till Florida. Där startade han QXSystems, ett företag som erbjuder mjukvara som underlättar distansarbete i små och medelstora företag.

Trygghet och låga skatter. Efter sju år i USA hade familjen fått nog av kriminalitet och våld och bestämde sig för att flytta till Singapore, ett beslut som både politiker och medier i Singapore lyft fram. Landet bygger nu upp en image som både familje- och företagarvänligt. Utländska företagare lockas med bland annat låga skatter, högteknologisk stadsmiljö och trygghet för familjen. “Både företags- och personbeskattningen är låg här. Tryggheten är i världsklass. Levnadskostnaderna gick ner för oss till hälften jämfört medi Florida. Singapore är Asiens huvudstad mitt emellan Kina och Indien, så tillväxten är tryggad. Nackdelar finns ju alltid, men de är marginella jämfört med fördelarna ”Folk har börjat fatta att industriellt tänkande faktiskt är orsaken till det ökande antalet problem på det personliga planet, i familjer, i samhället och för miljön.”

Singapores skattesänkning och företagarkampanj har fått medieuppmärksamhet i flera länder i Asien. Även Johan Karlstedts affärer får en puff framåt.

“Visser mycket positivt på vår framtid just nu. Efter många år av hårt pionjärarbete har vi börjat få global uppmärksamhet “Nu har vi kunder med över 2 miljoner användare som frågar efter offerter på WorkACE. Med Singapores regering som vår partner är det lättare för kunderna att förstå att storleken på företaget inte är det viktiga, utan det vi gör”

Mobilt kontor. Distansarbete är ett fenomen som blir allt vanligare i hela världen, även om Singaporebor ännu blir överraskade av att höra att man kan arbeta hemma.

“Vårt virtuella affärs- och arbetssystem gör det möjligt för folk att bosätta sig där de vill, jobba där de vill och spendera största delen av sin tid med de människor som är viktigast för dem, till exempel familjen?

Han lever som han lär. Han leder sina 30 anställda på distans och jobbar hemma, på någo kafé eller inågon av stadens parker. Hans fyra barn går virtuellt i skola på distans till Vermont i USA.

“Engelska är deras huvudspråk numera. De två äldsta, JUULIA och iiDA talar ännu ganska bra finska och förstår svenska men de två yngsta, JAN-AXEL OCh OSKAR, har svårt att förstå varför de ska gå en dag i veckan i Suomi-koulu?

Familjen Karlstedt fick nyligen avslag på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd, men de hoppas att Singapore ska bli deras nya hemland.

“Singapore är platsen där vi vill bo. Hela världen är vår marknad och vi tillbringar i snitt 8-10 timmar per dag tillsammans med våra barn. När vi jämför detta med hur ‘offline’ människor lever är skillnaden som natt och dag”

Han medger att saknaden till hemlandet ibland slår till, men inte till den grad att familjen skulle flytta tillbaka permanent.

“När jobbet blir virtuellt öppnar sig en helt ny värld som man inte trodde fanns förut ochi den försvinner också eventuell hemlängtan”, säger Johan Karlstedt. m

Utgiven i Forum nr 2007-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."