Utgiven i Forum nr 2007-02

Bankmarknaden i Norden tar ny form

av Patrik Lindfors Forum 2007-02, sida 07, 28.02.2007

Taggar: Bolag: Sampo Personer: Björn Wahlroos Teman: banker

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2087

LEDAREN

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Det finländska inslaget på den nordiska bankmarknaden ligger i händerna på Sampo och dess chef Björn Wahlroos.

Bankmarknaden i Norden tar ny form

Island är känt för varma mm bad, men kan också bjuda på kallduschar. De isländ ska finansmännen har lyckats överraska sina nordiska kolleger rejält ett antal gånger under de senaste åren.

Islänningarna har köpt flera finansbolag i Norden och kopplat ett starkt grepp om den nordiska bankmarknaden, I februari gick finanskoncernen Exista in som största ägare i Sampo, ett par dagar efter att Glitnir köpt bankirfirman FIM (se sid 11).

Bankerna i Norden är fortfarande små iinternationellt perspektiv, och många av dem vill därför växa genom företagsköp. Svenska staten planerar att sälja ut en del av sitt ägande i Nordens största bank, Nordea, En av de starkaste kandidaterna att bli ny storägare i Nordea är Sampo, som efter försäljningen av sin bankrörelse till Danske Bank har de finansiella muskler som behövs.

Men det gäller också omvänt - med en kassa på omkring 4 miljarder euro är Sampo självt ett attraktivt byte för spekulativa intressen som vill komma åt pengarna.

Sampo har redan börjat köpa in sig i Nordea, och äger i dag cirka 2,5 procent av aktierna, Det är eventuellt en bidragande orsak till isländska Existas storköp i Sampo. Affären ger islänningarna inflytande i Sampo, och den makten kan också utnyttjas i förhållande till Nordea. Det svenska affärsmagasinet Affärsvärlden rapporterade nyligen att även den isländska investmentbanken Straumur-Burdaras köpt Nordeaaktier för närmare 40 miljoner euro. Syftet med de många isländska affärerna kan vara att få kontroll över den nordiska bankmarknaden.

Det nordiska inslaget på den finländska bankmarknaden är stort. Den enda återstående stora inhemska banken, Andelsbanks gruppen, har valt att stanna kvar på hemmaplan och försökt bygga upp en tillräcklig storlek för att kunna bevara sin självständighet, främst genom köpet av finanskoncernen Pohjola.

Det finländska inflytandet i Nordea har redan tidigare runnit iväg till Sverige. Sampoär för tillfället den enda finländska finanskoncernen med kapacitet - och sannolikt också ambitioner — att delta i omstruktureringen av den nordiska bankmarknaden.

Det finländska inslaget på den nordiska bankmarknaden ligger alltså i händerna på Sampo och dess chef Björn Wahlroos. Inom kort torde det stå klart om han lyckas taktikera rätt, eller om någon annan taktikerar ut honom.

Idetta summe » Det finlandssvenska inslaget inom öppen källkodär stort. En annan storhet förutom Linus Torvalds är databasbolaget MySQL. Bolaget leds av Mårten Mickos, som vi intervjuat i detta nummer, MySQL använder sig i likhet med Linux av öppen källkod, och arbetar därför med en helt annan produktutvecklingsmodell än de stora globala konkurrenterna. Den öppna källkoden har blivit rumsren. Ett tecken på detta är att även den offentliga sektorn fått upp ögonen för att öppen källkod ger möjligheter att skära i kostnaderna.

« Det är fortfarande oklart hur globalisering en kommer att påverka industriarbetsplatsernai Finland på lång sikt. En trend som är tydlig är ialla fall att olika regioner påverkas olika. Österbotten hör till de områden där framtidstron är stark och industrins utmaning närmast gäller att hitta ny arbetskraft.

» Ått förmedla professionell arbets- och livserfarenhet mellan generationer är viktigt. När mentorskapet fungerar som bäst ger det nytta och inspiration för både mentor och adept. www.forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNI 13607

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 ÅA, 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00, Fax: (09) 549 555 77 Prenumeration: (09) 549 555 11.

Postgiro: 800013-390532. Bank: Nordea (H:fors-Forum) 240438-4485

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik .lindforseaforum.fi Johan Svenlin, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 66, johan.svenlineforum.fi Heidi Backas, reporte (09)549 555 55, heidi.backasQforum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, kacopperdesign.fi,

Tuukka Rantala, johtajaeminu.fi

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA), leifbergstromGyahoo.com

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle), janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Esko Antola (kolumnist, EU-hörnan) Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 sambjorklundforum.fi

Maj-Len Lundgren: (09) 549 55511 (fakturering, prenumerationer, kassa) maj-len.lundgrenQforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 Nettoupplaga: 11 409 exemplar (januari-december 2006)

Prenumerationer:

Helårsprenumeration inom Norden: 82 euro Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2007

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Novatech gloss 150 g/m2 och Bianca JO g/m2 uma Medlemi Tidskrifternas Förbund rf .

Utgiven i Forum nr 2007-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."