Utgiven i Forum nr 1980-08

Dataflygets spilltid födde Cargo Express

av Kai Finell Forum 1980-08, sida 15-16, 07.05.1980

Dataflygets spilltid födde Cargo Express

För tio år sedan klev våra banker in i dataåldern. Dagsfärska sifferdata och likviditetsöversikter skulle ge färmare kundtjänst och precisa snabbkalkyler inom nästan hela den finansiella verksamhetssektorn. En förutsättning var dock ett punktligt allvädersflygsystem för de längsta ADB-transporterna. Lösningen blev en för ändamålet specifikt samordnad bil- och flygorganisation — Data Transport. Dagarna var emellertid spilltid i detta slags dyra flygtid. Sedan en månad har Data Transport enligt amerikansk förebild fått ett spilltidsabsorberande dotterbolag — Cargo Express.

Ö Från och med I april i år utnyttjas äntligen datatransportflygets improduktiva tid alla dagar av en för våra förhållanden unik singelpris- och tidtabellsbunden iltransport av småpaket vägande högst 10 kg och inte större än 30 cm x 40 cm.

Till dataflygtransporternas särdrag hör nämligen att frakten anländer från bankfilialerna till Helsingfors sent på kvällen, för att datorköras i huvudstaden under natten. Tidigt i morgonottan flygs det behandlade datamaterialet tillbaka till avsändarorten så att regionens penninginrättningar får sitt färska datamaterial i god tid innan bankdörrarna öppnas.

FORUM 8/80

Tidigare var både flygplan och piloter därefter lediga för eventuella — men oftast alltför tunnsådda — affärs-, turist- eller taxiflygningar. Men väl att märka aldrig för längre tid än att dagens bankdata mot kvällskvisten skulle hinna återflygas för nybehandling i huvudstadens datacentraler.

Det gällde således att finna på någon tidsmässigt mer regelbunden flygaktivitet längs datatransportens fyra huvudrutter också under dagens improduktiva timmar.

Ett litet frö till lösningen grodde kanske i att man redan i ett tidigt skede på prov hade utnyttjat datatransportens överkapacitet för annan närbesläktad fraktforsling mellan huvudstaden olika centrallager och filialerna runt om 1 landet. Men tiden för ilpaketsidén mognade inte förrän efter nära 7 års trafik.

Egna allväders-Cessnor

Från augusti 1973 har datatransporternas kombinerade biltrafik och allvädersflyg opererat i en mång- och ömsesidig samarbetskomposition underställd billransporternas storföretag Kuljetusliike (sv Transport Ab) P Lumiaho Oy. Det nyorganiserade Cargo Express verkar nu under samma moderorganisation. Nu med flygande materiel som genom köp — inkluderande namn och blåvitt ”Fw”-emblem — övertagits från Wihuri-koncernens forna Finnwingseskader. Utom moderföretagets fem egna maskiner — av vilka två stycken bortåt 4 tons Cessna 404 Titan Ambassador — står efter behov ytterligare 3— 5 hyrda likvärdigt utrustade och instrumenterade 2-motoriga maskiner till Data Transports och Cargo Express förfogande.

Den krävande flyg- och trafiktekniska ledningen för maskinernas drift och användning har anförtrotts Oy Siimes Aviation Ab, opererande med gemensam maskinpark för datatransport och expressfrakt. Men med Cargo Expressturerna strikt tidtabellsbundna. Enligt turlistor där avgångs- och ankomsttiderna ligger inom ramen för datatransporternas dödtid på för- och eftermiddagen.

Dubbelriktad pakettransport

När det i Helsingfors datorkörda materialet avlastats exempelvis i Joensuu ett par timmar innan bankerna öppnar, övertas flygplanet av Cargo Express, för avgång med paketfrakt kl 08.50 (se skissen). Med första landning i Nyslott, därefter Villmanstrand, varifrån planet avgår kl 10.00 med ankomst till Helsingfors kl 10.50. Exakt då är inlämningstiden ute för helsingforsarnas ilpaket till Villmanstrand (inklusive Imatra), Nyslott och Joensuu, ifall paketen är avsedda att nå adressaten ännu samma dag. Cargo Express-planet an Cargo Express ena Cessna 404 Titan Ambassador med fd Finnwings-emblemet kvar från Wihuri-tiden.

1 träder nämligen kl 11.30 — igen via Villmanstrand och Nyslott — återfärden till Joensuu som nås kl 13.30. Först då är flygplanet ledigt ända tills dagens skörd av nya penningrörelsedata mot kvällssidan anländer per bil för illastning och direkt transport till Helsingfors.

Liknande tidtabellsmönster följer de tre övriga rutterna: Vasa—Björneborg (med Kiitolinja till Raumo) —Åbo— Helsingfors och vice versa. Samt tur och retur — Jyväskylä—Tammerfors—Helsingfors, jämte Kuopio—Varkaus -— Helsingfors fram och tillbaka. Även Tavastehus och Lahtis har tack vare Kiitolinja-samarbetet infogats i det reguljära Cargo Express-nätet.

Siimes Aviation försäkrar att organisationens kapacitet för eventuella affärsflygningar däremellan inte stryps av flygplanens dubbelengagemang. Ifall de ordinarie maskinerna är upptagna, har man samarbetsavtal med andra affärsflygbolag att falla tillbaka på.

Format och vikt enda limiter

För standardavgiften 50 mk når ett småpaket vilken som helst av de ovannämnda Cargo Express-regionerna samma dag som det avsänts. Enda begränsningen är maximivikten 10 kg och största formatet 30 cm x 40 cm. Om leveransen kan anstå till följande dag är avgiften bara 35 mk.

Ännu är Cargo Express-systemet inte inkört i det allmänna medvetandet. Efter tre veckors verksamhet var totala transportvolymen inte mer än ca 300 paket per dag, men för varje dag som går noteras anmärkningsvärt intresse från allt flere håll. Först efter tre månaders provdrift räknar man i juli med klara besked om aktivitetens verkliga lönsamhet och behovets omfattning. Medan Data Transport-systemets kunder mestadels är banker, syns Cargo Express verksamheten främst intressera elektronikfirmor och centrala huvudföretag som snabbt måste kunna leverera reservdelar till sina återförsäljare.

Cargo Express är en finländsk variant av amerikanska pionjärföretaget Federal Express, som för sju år sedan startade ilpaketservice med bara två affärsjetplan. I dag sysselsätter man 80 maskiner, varav en DC-10 i ren fraktversion. Om Cargo Express ännu efter de tre månadernas provdrift motsvara de optimistiska förväntningarna utsträcks trafiken måhända även till utlandet. Förberedande underhandlingar om samarbete lär redan ha förts både med det stora modellföretaget Federal Express och Picko Trobergs transportbolag i Sverige.

I vilket fall som helst räknar transportfirman Lumiaho med att flygsektionens verkningsgrad — med oförändrat antal flygplan men tio nya expedi BALTIC BOREN SERVIC

KRTOLINJA 08.15 JOENSUU sas 1220 5

IATRA KITOLNSA 09.15

KUTOLINJA 09.30

HELSINGFORS CARGO EXPRES 11.20]

Schemat visar hut Cargo Express utnyttjar spilltiden från dataflygningarna för expresspaketleveranser tidtabellsenligt.

tionsanställda och fyra extra piloter hos Siimes Aviation -— redan nu har stigit med 80—90 procent. Antalet flygfraktstimmar per dag har i stort sett fördubblats noterar Siimes Aviation.

Bortåt 60 000 småpaket beräknas cirkulera i Finland per dag så Cargo Express-paketens andel är än så länge kanske bara 1/2 procent.

Betryggande tillväxtmån finns således.

Kai Finel 0 Snabba, säkra transporter Nopeat, varmat merikuljetukset

Nu bättre tidtabell Nyt paremmat aikataulu € Större lastkapacitet Suuremmat lastitilat

Göteborg lastfärjetrafik Halmstad-Finland 2ggr/vecka Helsingborg

Göteborg lastilaivoliikenne Halmstad—Suomi 2 kertaa viikossa Helsingborg

BORE RO-RO

För lastbokning och vidare information:

Lastitilavaraukset ja informaatio:

Oy BORE LINE A 1 Åbo (Turku)

Tel. (Puh) (921) 336 444 Telex 62230, 62287 Telex 123503 Brunkman & C:o AB

Tel. (Puh.) 042-12 60 90 Telex 72536

Lindblom & C

Telex 38074

Helsingfors (Helsinki) Tel. (Puh) (90) 651 839

Tel. (Puh.) 035-10 00 90

Gätehorg Tel. (Puh.) 031-12 44 00 Telex 20627

Stockholm (Tukholma)

Bores Lines AB Tel. (Puh.) 08-24 09 70

Ageni (Agentti) Helsingborg Agent (Agentti) Halmstad Agent (Agentti) Drammen Telex 1104 oAR Erik Bache jr AS Tel. (Puh.) 02-81 92 B0 Telex 11470

FORUM 8/80

Utgiven i Forum nr 1980-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."