Bred bas hjälpte oss över sjöfartskrisen!

av Ragnhild Artimo Forum 1980-08, sida 12-13, 07.05.1980

Taggar: Personer: Arne Wilhelmsen Teman: sjöfart

Rederiet Anders Wilhelmsen & Co:

Bred bas hjälpte os över SJ

O

Norska redarföretaget Anders Wihelmsen & Co tar in nästan halva omsättningen på lyxkryssningar. 1979 var ett rekordår för denna näringsgren — efterfrågan översteg avsevärt utbudet, och sjudagarskryssningarna vågade man överhuvudtaget inte annonsera om… Allt tyder på fortsatt medvind för kryssningarna. Men Anders Wilhelmsen & Co satsar inte allt på ett kort: tankfartyg, bilfraktfartyg, off-shore-verksamhet, en flytande fiskfabrik och kontraktsdatabehandling säkra en bred bas.

e Anders Wilhelmsen & Co, I M Skaugen och UK-registerade Gotaas-Larsen Ltd äger till lika delar Royal Caribbean Cruise Line, som i sin tur äger tre Wärtsilä-byggda kryssningsfartyg, Nordic Prince, Song of Norway och Sun Viking, som med last om amerikansk högre medelklass kryssar i Karibiska havet året runt.

Två avresor från Miami varenda lördag. Paketflyg från 32 städer i USA. Från nio länder i Europa flyger bla British Airways och Lufthansa in ungefär en tiondedel av passagerarna. Royal Caribbeans marknadsandel är 14 procent för sjudagarskryssningarna, och 40 procent på fjortondagarskryssningarna. Senaste år var efterfrågan på de kortare kryssningarna så enorm, att bokningstiden låg på 6—9 månader.

— Det är inte normalt, säger Rune Flesland, Royal Caribbeans marknadsdirektör. — Det är inte bra för vår image om kunderna får köa för att komma med.

Budgetsäker semester

Vad ligger bakom kryssningarnas stora succé – Ett väldigt marknadsunderlag, hela den nordamerikanska kontinenten, säger Arne Wilhelmsen, VD och styrelseordförande för Anders Wilhelmsen & Co. — Det är faktiskt bara 10 procent av USA-semesterfirarna som väljer kryssning, men det ger en enorm marknad. Vi kan bibehålla en jämn och hög standard på kryssningarna genom året-runt-tidtabellen, vi behöver inte tillgripa lågsäsongserbjudanden, och samarbetet med agenter och underleverantörer förlöper också smidigt genom att där inte finns några avbrott.

— En viktig faktor för de ekonomiskt alltmera medvetna amerikanerna är möjligheten att uppgöra en tillförlitlig semesterbudget, poängterar Flesland. — Kryssningspriset inkluderar själva resan, inkvartering, måltider, show, nattklubb, dansskola, och anna fartskrisen — Vi behöver ökad kryssningskapacitet för att möta efterfrågan, säger VD Arne Wilhelmsen, Anders Wilhelmsen & Co.

underhållning, konditionsträning — allt utom exkursioner i land, drinkar och drickspengar. Det är tilltalande att kunna räkna ut på förhand vad semestern belöper sig till.

Kryssningsimagen har också upplevt en renässans — denna semesterform uppfattas inte längre som något för den äldsta generationen — satsning på programsidan har gjort kryssningarna till ett attraktivt alternativ för alla kategorier.

Personalprofile är synnerligen internationell. Däcksoch maskinpersonalen representerar norsk marinkunskap, medan hotellpersonalen är internationell: hovmästarna och kyparna är europeiska och mycket språkkunniga, medan servitörer och

Royal Caribbeans marknadsdirektör Rune Flesland.

Song of Norway, byggt och senare förlängt på Wärtsilä, har god beläggning året runt på de karibiska kryssningarna.

FORUM 8/80

Spel på däck hör till de många konditionsalternativen på kryssningarna.

-triser företer mera blandade nationaliteter, och rumsservicen sköts huvudsakligen av västindier.

— Kryssningsfartygen hör till de produktionsinrättningar där ledningens och de anställdas målsättningar är helt identiska, säger marknadsdirektör Flesland. — Ur varderas synpunkt är full beläggning det idealiska. För personalen betyder en fulltecknad kryssning toppstämning och goda möjligheter till mycket drickspengar, därför gör de också sitt yttersta för att hålla hög nivå på servicen, vilket i sin tur hämtar passagerare också framdeles.

Servicenivån strävar man till att bibehålla också genom bedömningskort som passagerarna kan fylla i förrän de debarkerar. Genom lockbeten som tävlingar och liknande kan man stoltsera med en svarsprocent på över 90! Svarskorten behandlas sedan för att få fram serviceevaluering av varje kryssning — om någon sektor visar sämre siffror, vidtar man genast åtgärder för att rätta till läget.

Fördubblad kapacitet

Den goda efterfrågan på kryssningar har lett till ett trängande behov att öka kapaciteten. 1978 förlängdes Song of Norway vid Wärtsiläs Helsingforsvarv med drygt 25 m, för närvarande är Nordic Prince intagen för motsvarande operation och skall levereras i juli, och förlängning av det tredje fartyget — Sun Viking — kan också bli aktuell.

För någon tid sedan undertecknades kontraktet om ett fjärde kryssningsfartyg på 31 000 brt, som Wärtsilä skall leverera lagom till julkryssningarna 1982.

— Alla förverkligade, påbörjade och planerade om- och nybyggnader inkluderade innebär det en kapacitetsökning på 110 procent, säger VD Arne Wilhelmsen. — Just nu är vi faktiskt i knipa med bara två fartyg i trafik medan Nordic Prince förlängs.

Olja, bilar, spannmål, fisk . ..

Anders Wilhelmsen & Co seglar inte bara i Karibiska havet. Två tankfartyg byggda av Götaverken och japanska Mitsui fraktar olja på världshaven, ett skall ombyggas till specialtankfartyg för frakt av olja från Statfjord-fältet till

Wildrake är bolagets specialfartyg för underhålls- och reparationsarbeten till havs.

FORUM 8/8 dels Norge, dels europeiska hamnar, två supply-fartyg svarar för underhållsverksamhet off-shore, ett specialfartyg för underhålls- och reparationsarbeten till havs, en flytande fiskfabrik fiskar, filear och fryser torsk för Storbritannien, och två japanska Mitsubishi byggda ro-ro-fartyg handhar bil- och hulktransport.

— Dessa ro-ro-fartyg hör till de största i sitt slag i hela världen, säger VD Wilhelmsen. — Vi transporterar Datsun-bilar från Japan till USA, och spannmål från USA till Japan, Kina och Korea. De välgjorda och ekonomiska japanska bilarna har haft god efterfrågan på den amerikanska marknaden, men bilimporten har blivit en brännbar politisk fråga och hotar den amerikanska sysselsättningen, så framtiden är oviss beträffande just denna frakt. Efter 1974 sjönk bil- ovh bulkfraktpriserna kraftigt, men har stigit de senaste åren.

Men — även om raterna har gått upp, har ju också kostnaderna, framför all bränslet, också stigit avsevärt. För att spara bränsle kör man med nedsatt hastighet då man inte har full last, och detta har i någon mån balanserat upp driftsekonomin.

Skeppsredare Wilhelmsen konstaterar, att konkurrensen på alla rederiets sektorer skärpts genom ökat kapacitetsutbud.

— Off-shore-verksamheten är av intresse för oss, men det centrala problemet är svårigheten att operera planmässigt, säger han. — De politiska besluten låter vänta på sig, och vi vågar ju inte skaffa fartyg och utrustning förrän vi har kontrakt som säkrar initialskedet. Och kontrakten kan inte fås förrän politiska beslut om saken finns.

Rederiet har också satsat på elektronisk databehandling i stor skala, och byggt upp en verksamhet som idag är den näststörsta i Norden på denna sektor. A/S Teamco betjänar idag en rad storförbrukare av datatjänster i Norge och Sverige.

Ragnhild Artim 13

Utgiven i Forum nr 1980-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."