Utgiven i Forum nr 1987-11

Datorer gör allt hos Volvo

Forum 1987-11, sida 08-09, 18.06.1987

Taggar: Bolag: Volvo Teman: bilar

Xr: H LM 2 i & & Volvo Personvagnar har utvecklat ett elektroniskt mätansikte för krockprovsdockor. Denna mätmetod gör det möjligt att exaktare än hittills klarlägga vad som sker med ett ansikte då det slår mot bilens inredning — vilket i sin tur leder till förbättrade inredningar I allt säkrare bilar. Volvo har sökt patent på det ”belastningskännande ansiktet” — som det också kallas — som även skall kunna användas av konkurrerande bilföretag, myndigheter etc.

et är med tanke på morgondagen bilkund Volvo grundat CAE Applica tion Center. Då kvalitetskraven ständigt ökar räknar man med att informationsteknologin blir en förutsättning för att tillgodose de här kraven på på 1990- och 2000-talen.

Det som gör CAE-centret unikt är att det omfattar hela kedjan från produktutveckling via produktion till marknadsföring. Ett annat unikt drag är att företag som aldrig tidigare samarbetat och som i vissa fall konkurrerar med varandra valt att samarbeta för att nå ett gemensamt mål. Digital Equipment (DEC), IBM Svenska och Televerket deltar nämligen i centret med avancerad utrustning och tekniskt branschkunnande. De har också var sitt filialkontor med fast bemanning på centret.

Bygger broa — Genom att arbeta tillsammans kan vi lösa kommunikationsproblem som ingen annan biltillverkare ännu helt och hållet lyckats med. Vi kan bygga broar mellan öar i vår verksamhet så att datorer och system kan kommunicera med varandra, oavsett leverantör, förklarar Tammo Wellemets, chef för Administrativ Utveckling på Volvo Personvagnar.

I centret har IBM och DEC var sin datorhall, där de har datorer och programvara som motsvarar alla olika datamiljöer på Volvo Personvagnar. Tack vare datorerna kan man utföra projektarbete på centret utan att det stör pågående datordrift i företaget.

Televerket har för sin del skapat möjligheter för centret att kommunicera med övriga avdelningar i företaget och med underleverantörer, marknadsbolag och fabriker runtom i världen.

Största delen av Application Centers personal har sin arbetsplats utanför centret. Den ingår i olika projekt för att utforska eller vidareutveckla idéer, för att utvärdera ny utrustning eller för att sprida kunskap om ny teknologi till olika grupper i företaget.

Avsikten är också att pröva olika stipen Datorer gör allt hos Volv volvo Personvagnar I Göteborg här tagit

I bruk ett unikt centrum för framtida informationsteknologi. Hör I det nya CAE Application Center förenas planeringen, tillverkningen och marknadsföringen I ett och somma datanät. Målet är att sänka tide frå dieformer, där anställda hos Volvo Personvagnar, hos underleverantörer eller tex forskare vid tekniska högskolor. deltar i olika projekt i centret.

Computer Aided Everything

Ursprungligen var CAE ett projekt inom produktutvecklingen på Volvo Personvagnar. Nu har systemet utvecklats till en för hela bilvärlden synnerligen långtgående integrering av informationssystem.

— Vi valde att kalla den här platsen för CAE Application Center därför att vi idag inte ser några gränser för den integrering som på sikt måste ske. Idag kunde CAE på Volvo Personvagnar lika gärna stå för Computer Aided Everything, säger Wellemets.

— Med ett helt integrerat informationsflöde kan vi höja kvaliteten och effektiviteten i hela vår organisation samtidigt som vi förkortar leatiden i produktframtagningen.

— Informationen utifrån marknaden ka idé till serietillverkad bil med 25 procent.

tas tillvara i företaget av dem som konstruerar och bygger bilen. Informationen inifrån företaget kan utnyttjas av underleverantörer, importörer , återförsäljare och kunder, förklarar han.

Miniatyr CAE-anläggningen är en miniatyr av företaget med alla verksamhetsprocesser representerade i fyra sk kvadranter. Här finns allt från den första produktidéen till de otaliga kundkontakterna representerat.

— Genom att samla alla verksamhetsgrenar på en plats får vi en överblick över helheten och kan samordna utvecklings CAE Application Center hos Volvo personvagnar gestaltar hela företaget i ett nötskal. Arbetet är fördelat i fyra avdelningar som kallas kvadranterna.

11/1987 FÖRUN insatserna. Vi kan lättare se sambandet mellan olika områden, bedöma konsekvenser för hela företaget, undvika misstag, säger Wellemets.

Kvadranterna har en synnerligen flexibel utrustning. Merparten av den byts ut och kompletteras allteftersom projekten avlöser varandra. Som helhet motsvarar utrustningen och kommunikationsmöjligheterna i centret alla de nivåer som finns på Volvo Personvagnar.

Utveckling och produktion

Den första kvadranten representerar Volvo Personvagnars produktutvecklingsprocess. Produktutvecklingen förfogar idag över närmare 200 CAD-terminaler för datorstödd konstruktion. Via centrala databaser har många medarbetare redan nu tillgång til aktuell information.

I den här kvadranten ser man bl a över kommunikation mellan utrustningar från olika leverantörer , så att t ex elkonstruktören vid sin Hewlett-Packard-terminal kan hämta data ur databaser i den centrala IBM-miljön.

Den ökade användningen av 3D-terminaler har framkallat ett behov att från ritningen på bildskärmen snabbt få fram en modell i tre dimensioner, utan att man behöver anlita modellverkstaden. Utrustning för sådan tillverkning i kontorsmiljö finns, men behöver anpassas för att kunna kommunicera med övrig utrustning. Den anpassningen kan man göra i den första kvadranten utan att störa pågående datordrift i företaget.

Den andra kvadranten representerar produktionen inklusive underleverantörer, inköpsfunktion och produktionsberedning.

Projekten i den här kvadranten syftar bl a till att förbättra kommunikationen mellan Volvos centrala IBM-miljö, via de lokala fabrikssystemen i DEC-miljö, ner till verkstadsutrustning i form av carriers, automatkranar, streckkodläsare och robotar.

Produktionsberedarna skall tex själva kunna hämta konstruktionsdata ur centrala dalabaser och utnyttja dem för både simuering och programmering. Följden blir högre produktionskvalitet, ökad flexibilitet och ortare ledtid.

Kommersiellt och kreativt

Den tredje kvadranten står för det kommersiella systemet, dv s marknadsföring, disribution och service.

Effektivare marknadsföring och bättre undserice är några av målsättningarna med projekten i denna kvadrant. Här har kommunikationsfrågorna hög prioritet. I centret skall man bl a utveckla kommunikationsvägarna mellan Volvo Personvagnar i Göteborg och Volvo Car BV i Holland, ett 80-tal importörer och ungefär 2 500 återförsäljare över hela världen.

Den kommersiella kvadranten skall också användas för utbildning och demonstrationer, i syfte att öka förståelsen för den nya tekniken och användningen ute I organisationen.

Kvadrant nummer fyra har en mera visionär uppgift. I den skall man fånga upp nya tankar och trender för att ta ställning till om, och i så fall var, den nya tekniken kan användas inom företaget. Här tillåts ocks fortsättning på s 21

FÖRUN, 11/1987

Omegea-serien toppas av 3000-modellen, som förutom de aerodynamiska tilläggen också är utrustad med en sexcylindrig motor på 156 hp.

Konkurrenskraftig

Omega

Opel hor under de senaste åren avancerat på den finländska personbilsmarknaden, och ör Idag fyra möärkesstatistiken båd oetäffande försäljningen av nya bilar och den fotala biloarken. Bakom framgången ligger den målmedvetna förnyelse av modellsorimentet, jälot Opel at som hjö skaka av Imagen av “Torbrorsbil”.

pers tidtabell för moderniseringen av O modellerna har passat den finländs ka marknaden väl. Den inleddes med Corsa och Kadett, vilka till pris och storlek konkurrerat i de volymmässigt största segmenten på marknaden. I de litet högre segmenten har Opel haft välsäljande ”mellangenerationens” — Ascona, medan man i de högre prisklasserna kört fram först Rekordens ersättare Omega, årets bil 1986, och nyligen Senator. Sortimentet täcker därmed effektivt både företags- och privatbilsmarknaden.

Omegan lanserades i Finland efter att Forums Foövwroom-serie med presentationer av företagsbilar avslutats, men ligger så nära modellerna i serien att en senkommen uppföljning är befogad.

Omega är en typisk modern Opel, dä man använt den senaste — men inte banbrytande eller oprövade — tekniken och designen utan att ändå ge avkall på den rejäla normalitet som kännetecknar märket. Resultatet är en balanserad helhet, som befogat tedde till utmärkelsen årets bil.

Välbalanserad helhet

Utseendemässigt är Omegan en utpräglad representant för dagens formgivning, och påminner klart om konkurrenter i samma klass från Ford, Audi, Saab, Renault oc fortsättning på s 3 & Toyota har fått den japanska maskin ingenjörsföreningens — teknologimedalj för utvecklandet av ett CAD-system för bildesign: nu kan konstruktören för första gången sitta och designa vid bildskärm I stället för att arbeta med ritningar och lermodeller. Systemet möjliggör snabbare och effektivare utvecklande av bilmodeller.

Utgiven i Forum nr 1987-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."