Utgiven i Forum nr 2007-11

De tre odygderna i byggandet

av Birger E. Wasenius Forum 2007-11, sida 18, 22.11.2007

Taggar: Teman: ekonomi

EE FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2087

DEBATT

Kommentera texten eller skicka en egen debattartikel till feedbackQforum.fi. Vi välkomnar även kortare texter.

De tre odygderna 1 byggandet

X Avsaknaden av kvalitet i byggandet beror på de tre odygderna: okunskap, likgiltighet och girighet. En koncentration av dessa kombinerad med ett ohederligt sinnelag kulminerar i piratismen, där vårt land är helt självförsörjande. Vem finansierar piratismen?

Piratism är inte endast olagligt kopierad musik från internet, CD-skivor och datorprogram för arkitektur, utan även byggelement och hus som saknar originalets goda egenskaper. De ohederliga piratmakarna och deras medbrottslingar är inte konkurrenter, de är bara simpla knackkorvstjuvar som parasiterar på andras uppfinningar och arbete.

Piratism är stöld. Stöld är ett brott. Brott bör bestraffas. Den som befrämjar piratism eller köper stöldgods är medbrottsling.

Okunskap. När ”kunskapemn’ begränsar sig till tron att ett lågt pris är det enda kvalitetskriteri et som gäller, ska man inte förvåna sig över kollapsande hus, höga uppvärmningskostnader och ökande fukt- och mögelproblem,

Okunskap är den lättaste odygden att undanröja. Om man inte har kunskap, kan man enkelt ta reda på fakta. När dagens internetungdom har tummen på baksidan av handen, så de inte ens kan torka svetten ur pannan, blir det inte så mycket byggresultat. Det räcker med stora bonusar och snabba bilar - tills recessionen plötsligt överraskar.

Utbildning fås på alla områden, men likgiltigheten hindrar den slappa att lära sig och utveckla sig. Om man inte förstår är det värre, intelligens kan nämligen inte påtvingas.

Likgiltighet. Mottot synes vara: ”när huset är sålt, är det inte längre mitt problem! Normalt räcker det att de starka tapeterna håller ihop huset en månad tills bomässan är slut.

Annons Aktia

Birger E. Wasenius är diplomingenjör och Eur.Ing. Han är uppfinnare av bland annat Palikkabyggelementen.

Yrkesstolthet saknas helt i dagens högkonjunktur. Allt duger, garantin gäller så länge bakljusen syns när ”fackmannen” kört runt hörnet. Dålig kvalitet är lönsam och sysselsättande: när byggaren går ut genom entrén kommer hans renoveringsgäng in genom bakdörren och du betalar för arbetet på nytt.

Likgiltigheten för andras hälsa och egendom är djupt rotad: Det är inte min rygg som skadas av att lyfta övertunga “lätta” betongblock - jag anställer en murare från Estland att göra jobbet.

Det är oansvarigt att befrämja trähusbyggande i ett allt fuktigare klimat. Möglande trähus är farliga för din hälsa. Att hugga skogen och elda upp den som ved i ditt trähus innebär en dubbel ökning av växthuseffekten,

Det existerar faktiskt lätta och enkla gör-det-själv-byggmetoder med överlägsna egen skaper redan sedan 1970-talet, som även är ekologiska,

Girighet. Dagens motto är: allt, åt mig och genast! Utan arbete förstås.

När man inte kan är det svårt, och när det är svårt måste man få mera betalt. Det leder till överpris på dåligt arbete.

Material måste sparas. Ju tunnare fasadrappning, desto mera pengar blir det kvar i fickan.

Obhederlighet är inte en dygd, utan en grundläggande beståndsdel i det finländska samhället: dopning, mutor, piratism med mera,

Varför betala för det man kan stjäla? Den ohederlige piratens hela verksamhet baserar sig på stöld och bedrägeri samt en förlitan på att rättsväsendet inte fungerar, I en inkompetent kamratdomstol kan den som har rätt endast förlora. Piraten har inga utvecklingskostnader, risken är liten och brottsverksamhetens beskydd är täckande. Mera etisk ryggrad krävs av alla instanser,

Priset kan alltid diskuteras. Men om de goda egenskaperna saknas i plagiatet är det mycket allvarligare.

Det lönar sig inte att köpa dålig kvalitet, inte ens gratis. Piratkopian fungerar inte och reparationerna är dyra - om de ens är möjliga. Det går inte heller att sälja ett hus som byggts med plagiatelement.

Köper man riktigt billigt har man kanske råd att bygga två gånger. Men att bygga bra är alls inte dyrare, det är bara bättre. Originalet fungerar. m

Utgiven i Forum nr 2007-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."