Utgiven i Forum nr 2009-12

Det handlar också om moral

av Lars-Erik Öller Forum 2009-12, sida 31, 21.12.2009

Taggar: Teman: ekonomi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2089

Lars-Erik Öller är professor emeritus vid Stockholms universitet.

Att kombinera kortsiktig vinstmaximering och långsiktig hållbarhet är en svår, men viktig, balansgång.

Det handlar också om moral

Vad kan man egentligen göra när landet drabbas av en djup recession? I politiken försöker regeringar slå ifrån sig med att krisen är global, inget vi själva har åstadkommit. Oppositionen tar i sin tur den motsatta ståndpunkten.

Man vill helst glömma det globala perspektivet och skylla allt på regeringen. Erkänner man motvilligt att krisen kommer utifrån så har hur som helst regeringen gjort alltför lite för att skydda landet. En diskussion som har små chanser att leda till något vettigt.

Kortsiktigt kan man försöka med att köpa tid genom olika åtgärder, främst garantier för de värst utsatta bankerna. I bland annat Tyskland har man kunnat bromsa arbetslösheten genom att ge stöd till företag så att de kan hålla kvar arbetskraften, kanske på deltid. Därigenom vill man undvika ökat utanförskap, eftersom de somi ett tidigt stadium av krisen åker ut ur arbetskraften riskerar att stanna där länge och därmed få allt svårare att ta sig in på nytt. Man har enligt The Economist lyckats bättre än USA, som ju ansetts ha den mest flexibla arbetsmarknaden.

Stöd med hjälp av skattebetalarnas pengar är en riskabel hantering det med. Det kan bromsa strukturomvandling och kan på sikt göra olönsam verksamhet permanent, Dessutom kan man ställa sig frågan ifall inte peng under högkonjunkturer, Det fanns ju alltid arbetslösa, Det ledde till stagflation, det vill säga svag tillväxt och inflation samtidigt.

Allt är inte ödets gång. Vissa svenska banker har förvisso förvärrat krisen i Baltikum, men indirekt också hemma genom sitt kortsiktiga beteende, Den utlåningsverksamhet man ägnat sig åt exempelvis i Lettland har med rätta betecknats som fullständigt ansvarslös, för att inte säga omoralisk, Ofantliga belopp har utlånats mer med tanke på nästa kvartalsrapport än på totalresultatet på sikt.

En försvårande omständighet är att de som var föremål för vidlyftigheten var människor som sovjetsystemet berövat känslan för vad pengar är. Hade det varit banker från övriga Europa eller USA hade det varit lättare att förstå. Men svenska banker i vilka åtminstone de äldre cheferna borde ha haft g90-talskrisen i bittert minne! Att göra misstag en gång kan vara förlåtligt, men att upprepa samma misstag?

Man kan fråga sig varför inga finländska banker är insyltade i Baltikum. Kan det vara därför att staten ställde sig så kallsinnig i 90-talskrisen? Ingen av de dåligt skötta bankerna tilläts överleva. I Sverige fick de värsta spelarna lugnt fortsätta.

Detta kunde vara ett praktexempel på vad man inationalekonomi kallar moral hazard, det vill säga att man är beredd att ta större risker ifall man vet att staten alltid kommer att lösa u arna gjort större nytta om de En försvår ande en, Regeringen kanske bara siktar ätstammshossttbetdar. omständighet är — Asim Omstes Omar Nåväl, sänker man dessut- att de som var na upprepar sitt casinospel en tredje onsatenonilerbudgsen. föremålför — — — Bngocnåengideonse med att kunna betala tillbaka vidlyftigheten var ra kortsiktig vinstmaximering med seden närt en Är NESE. människor som — — MnskrMälbsnet ock mo talade dyrt för 70- och 80-ta- sovjetsystemet som Keynes uttryckte det. lens keynesianska ”överbrygg- b erövat kän sl an Men ibland dröjer det inte så läng ning av recessioner; för det var så svårt att inte spä på äve för vad pengar är.

och ibland är långsiktsperspektivet våra barns kortsiktsperspektiv. m

Utgiven i Forum nr 2009-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."