Utgiven i Forum nr 1994-05

Det intelligenta ögat väljer, vrakar och kombinerar

av Göte Nyman Forum 1994-05, sida 34-35, 14.04.1994

Taggar: Teman: människan

Observerat!

Christer Granskog

Sisu-Auto fick ny VD (genast 9 Oy Sisu-Auto Ab:s förvaltningsråd utnämnde 24 mars diplomingenjör Christer Granskog till VD med omedelbar effekt. Han var VD för Valmet Automation Ab vid tidpunkten för den nya utnämningen.

Koncernens tidigare VD, ingenjör Heikki Luostarinen, utnämndes till koncernens tekniska direktör.

Som ett led i “konstitueringen” efter sammanslagning en av Sisus och Valmets traktoroch fordonsfunktioner spikades också Sisu-koncernens nya styrelse, som nu består av Leif Ekström. = styrelseordförande (Oy Sisu-Auto Ab), Juhani Riutta, viceordförande (Valmet Transmec Ab), Christer Granskog (VD, Oy Sisu-Auto Ab), Juhani Linnoinen (VD. Saab-Valmet Ab). Antti Oksanen (VD. Metsäliitto). Veikko Jääskeläinen (rektor, Helsingfors handelshögskola), och Heikki Luostarinen (teknisk direktör, Oy Sisu-Auto Ab).

Till ny VD för Valmet Automation utnämndes diplomingenjör Markku Kangas.

Staten har majoriteten av Sisus aktier medan Valmet äger 24 procent av aktierna. Granskog — liksom Ekström — har klart flaggat som privatiseringsmän: Sisu skall privatiseras, men tidtabellen har ännu inte diskuterats. RA Hl

NÄST nummer — med PrognosForum och Österboitentema — utkommer 28.4.

32

Pekka Pättiniemi

Haka-Auto får ny VD ligen 0 Pekka Pättiniemi blir HakaAutos nya VD från 1 augusti. Det betyder Haka-Autos andra VD-byte inom ett år.

Nuvarande VD Tim Tozer återvänder under hösten till England för att ansvara för utvecklingsuppdrag inom Haka-Autos ägarbolag Inchcape Motors. Hans mission till Finland var, poängterar man på Haka-Auto, tidsbegränsad, och chefsbytet följer de uppdragna riktlinjerna för bolagets ledningsstrategi. Tozer har utfört sitt uppdarag här: att sanera Haka-Auto att svara mot det finska marknadsläget.

Pekka Pättiniemi är i skrivande stund direktör för Volvo Cars International i Göteborg, där hans uppgift varit att bygga upp Volvos säljorganisationer i öst. Han får nu som en central utmaning ta sig an Mazdas marknadsföring — och naturligtvis även Jaguars, som bola get också representerar. RA II |

Aven britter vill sälja valuta hä € Internationella valutahandlare har plötsligt fått upp ögonen för möjligheterna att göra business på resevalutamarknaden i Finland. Svenska Forex beslöt ta upp kampen med de finländska bankerna redan för ett år sedan, och har redan startat upp sitt andra kontor i Helsingfors. American Express öppnade sitt första valutaväxlingskontor senaste vår i

Areas lokaliteter och nu har även engelskägda The Helsinki Change Oy beslutat öppna två växlingsenheter i Helsingfors absoluta centrum. Bakom projektet står Eurochange Finance Ltd i London som redan en tid verkat också i Köpenhamn. Svenska Forex är redan en gammal räv på området och dominerar med sina 20 enheter klart den svenska marknaden. Forex har växlingsenheter också i Köpenhamn och Travemiände. Bolagets kanske främsta trumfkort är de attraktiva öppethållningstiderna — kl 0821 — under 364 dagar om året. Enligt Forex ägare Rolf Friberg kan han fortsätta köra med dagens fördelaktiga växelkurser förutsatt att kontoren omsätter en volym motsvarande 75 Mmk/ år. Forex har planer på att utöka antalet enheter i Finland till minst sju inom fem år. ChS HM

Aktia får ny automat och eget betalkor & Aktia Bank har i mars tagit i bruk en ny betalautomatsom nu “provkörs” på huvudkontoret. För alla som blir kallsvettiga vid tanken att använda en betalautomat meddelas att den nya automaten, som levererats av NCR, är steget före hittillsvarande automater, och ytterligt samarbetsvillig och lätthanterad. (Tro inte oss, pröva själv.)

Den har sk. touch-screen, som man kan utföra operationerna på genom lätt beröring, och en optisk läsare som läser av vissa data på räkningen vilket betyder mindre inknappningsarbete för användaren. Under initialperioden skall automaten finjusteras för att eliminera ännu fler arbetsskeden.

Den av NCR levererade lättanvända betaloutomaten “provkörs” på Aktias huvudkontor och skall göra det lättare för kunderna fit Själv betala räkningar.

(Foto: ProMedia/H. Victorzon

Aktia skall utvidga nätet nya betalautomater till runt 30 inom detta år och räknar med att totalbehovet är 50. Denna service är helt avgiftsfri för kunden. Aktias kunder kan numera också använda de andra bankernas sammanlagt 1 400 betalautomater.

För att höja den egna profilen lanserar Aktia i sommar ett betalkort ”i eget namn" med den populära tärnlogon i stället för sparbanksgruppens (psykologiskt tilltufsade?) emblem.

Det nya Aktia-bankkortet är till designen så lockande att man på Aktia tror att det kan ge impulser att bli kund… Hur som helst är det ägnat att cementera bankens image och inspirera dess kunder att dra största möjliga nytta av modern betalteknik. Det är SETEC so trycker de nya korten som fås i bruk i sommar. RA RB

Såhär ser Aktias nya betalkort — med egen logo — ut, Det fås i bru i början av sommaren. Kortet görs av SETEC. Invester säkert i utländska fonder 9 Evli-Rahasto Oy har under namnet Evli Global registrerat den första finländska investeringsfonden för verksamhet enbart på den internationella marknaden. Bolagets verksamhet övervakas av fondinspek s tionen vid Finlands Bank vilket | skapar en viss säkerhet för pre sumtiva placerare.

Den schweiziska banken Lombard Odier & Cie med nära 200 års erfarenhet av förmögenhetsförvaltning fungerar som rådgivare i placeringsfrågor. En noggrann forskning och kontinuerlig uppföljning av fluktuationer på världens kapitalmarknader ligger som grund för bedömningarna. Målet för verksamheten är att nå bättre resultat än det av Financial Times skapade världsindexet. Insatsens basvärde är tio CHF och lägsta insats 100 000 FIM.

Evli Global fungerar sida vid sida med den år 1989 grundade fonden för inhemska placeringar, Evli Select. ChS I

Arcanum årets byggnadsprojek 9 Byggnadsstyrelsen har utsett årets byggnadsprojekt, som årligen koras bland nya offentliga byggnader. Till årets byggprojekt 1993 valdes Arcanum, institutionen för biokemi och kemi vid Åbo universitet.

Arcanum — “de vises sten” — är enligt juryn en elegant och personlig fasad för den nya delen av universitetsområdet, och interiören ljus, luftig och samtidigt ändamålsenlig.

Det är arkitektbyrån Nurmela-Raimoranta-Tasa som planerat Arcanum.

Det länder byggnadsstyrelsen till heder att utmärkelsen inte gick till det nya presidentresidenset. RA H

KV yrkar .| å fri vin. He oe örsäljning €e Enligt Konsumentverkets uppfattning beaktar förslaget till ny alkohollag inte i tillräckligt hög grad konsumentens behov. Alltför mycket av gammaldags förmyndarmentalitet, som inte har relevans i dagens mo derna samhälle, präglar beredningen.

Konsumentverket anser att Alkos detaljhandelsmonopol bör slopas. Efter det att EESavtalet trätt i kraft finns det ingenting som motiverar en fortsättning enligt gammalt mönster. Konsumentverket hävdar att åtminstone försäljningen av svaga alkoholdrycker bör få säljas öppet i alla livsmedelsaffärer. Man anser också att kommunernas fullmäktige skall fråntas rätten att själva besluta om fri vin eller ölförsäljning på det egna området. Konsumenten bör oberoende av boningsort ha rätt och möjlighet att inhandla alla sina varor i sin egen dagligvaruhandel.

Konsumentverket anser det heller inte vara motiverat att totalförbjuda reklam för svaga alkoholdrycker. Integrationen breddar utbudet av viner och kravet på vederhäftig information ökar. Överhuvudtaget anser man att Finland i högre grad än hittills bör följa utvecklingen i det övriga Europa. ChS & Kunskap är makt och värd att slå vakt om. Med patent, givetvis. Finlands största och äldsta patentbyrå Oy Kolster Ab (som den heter idag) har slagit vakt om uppnådd kunskap i 120 år. Byrån grundades av tyskfödde Rudolf Kolster och har idag — med den fjärde generationen Kolster i ledningen — 150 anställda.

Ingeniörbyrån Rud. Kolster böner '

Inneh. F.Kolster Insinööritoimisto

Förutom huvudkontoret i huvudstaden har Kolster enheter också i Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Jakobstad. Den internationella verksamheten hanteras genom ett nätverk samarbetspartners världen Över.

Kolster vill påminna om pa Chefen för Finlands Bank är lätt på guldmyntfoten tent skyddar nya uppfinningar -— grundvillkoret för att patent beviljas är att uppfinningen är ny, och väsentligt avviker från tidigare lösningar. Men också “mindre” uppfinningar och idéer kan skyddas enligt lagen gällande nyttighetsmodellrätt. Varumärken och symboler kan skyddas genom varumärkesregistrering.

Betydelsen av detta har de senaste åren aktualiserats genom att marknaden för finska tillverkare blivit internationellare. Merparten av Kolsters verksamhet idag är inriktad på handläggning av ensamrättsfrågor härhemma och utomlands. RA I

Våra representanter: STOR-HELSINGFORS: HELSINGFORS Tel. 90-493 244, Bil 950-2839 90-510 2492, Bil 949 446 036 JÄRVENPÅA Tel. 90-271 2681

Tel. 961-317 0990, Bil 949 560 227, 949 265 562, Tel. 961-317 0303, Eil 949 562 071, ÅBO OM 2 BOENDEKVALITET

Myresjöhus har funnits på den fin> ländska marknaden i närmare 20 år. Traditionerna och kunnandet fortsätter ; vi tillverkar förutom de kända MyresjöAZ husen även lågenergihus.

Fråga våra representanter.

AA Myresjöhu 66800 ORAVAIS, tel. (961) 3851 000, telefax (961) 3851 00 , Bil 949 500 069 ÖSTRA-HELSINGFORS/SIBBO Tel. 90-324 345, Bil 949 443 199 ESBO Tel. 914-432 370 Bil 949 484 506 VANDA Tel. 90-870 1611, Bil 949 707 351 ÖVRIGA FINLAND: BORGÅ Tel. 915-524 9022, 915-523 0991, Bil.949 491 460 JAKOBSTAD Tel. 967-723 7250, Bil 949 562 071 JOENSUU Tel. 973-128 387 JYVÄSKYLA Tel. 941-616 991, Bil 949 643 422 KAIANA Tel 986-131 384 11 949 461 878 KARIS Tel. 911-360 36, Bil 949 485 911, 949 474 493 KOUVOLA Tel. 951-371 0653, Bil 949 652 740 KURIKKA Tel. 964-450 1551, Bil 949 269 378 LAHTIS Tel, 918-780 6105, Bil 949 483 582 SEINAJOKI Tel. 964-423 4284, Bil 949 562 071 SYDÖSTERBOTTEN Tel. 962-581 11, Bil 949 265 751, Hem 962-222 1575 ULEÅBORG Tel, 981-311 6480, VASA

RÅDET Tel. 921-233 1415, Bil 949 324 508 ÅLAND Tel 928-152 12, Bil 949 464 619

Utgiven i Forum nr 1994-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."