Utgiven i Forum nr 2010-03

Det kreativa kvällsskiftet

av Johan Svenlin Forum 2010-03, sida 47, 25.03.2010

Taggar: Teman: arbete

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2018

Johan Svenlin är frilansjournalist.

Det kreativa kvällsskiftet

Hur många ser i dag tillbaka på en arbetsdag uppbyggd av instämpling klockan åtta, tolvminuters kaffepaus klockan 10, halvtimmeslunch klockan 12, tolvminuters kaffepaus igen klockan 14 och utstämpling klockan 16? Förutom strejkbenägna nyckelgrupper och offentliga tjänstemän har ganska få människor numera traditionellt inrutade arbetsdagar. I stället hackas arbetsdagen upp av gymmorgon, långlunch och dagishämtning, för att sedan kompenseras på kvällen när barnen sover, diskmaskinen surrar och halvobligatoriska sociala förpliktelser är avklarade för dagen. Mellan klockan 21 och 24 lyser de europeiska uppkopplingarna grönt på sociala nätverk som en signal för det självvalda eller av nöden påtvingade sena arbetsskiftet.

Sömnforskarna tjatar om att vi inte ska jobba timmarna innan vi går och lägger oss, men vad ska man göra för att få utföra sitt arbete i fred? Sen kväll är som gjord för att jobba. Inga utdragna möten, inga ringande telefoner eller påtvingade kaffepauser som stör. I stället får man själv välja vilka distraktionsmoment man vill jobba till.

Hellre fakturera med ett getöga på Champions Leaguekvartsfinalen eller skriva en rapport inspirerad av doktor House timmen före midnatt, än att ro uppströms med samma projekt i virvlar av möten och spridda skurar av telefonförsäljare. Lite ouppklarat jobb, lite kalenderplanering samtidigt som man bidrar till nätdiskussioner med sina inlägg.

Ta mig inte på orden, s fllckan med T-skjortan.

SVAR: JAG BLIR HÄNGD"

Kvällsjobbet är sällan något som kräver hundraprocentig koncentration, men om man behöver hårdfokusera på uppgiften är det bara att stänga tv och logga ut från Facebook, vilket är mycket lättare än att stänga kontorsdörren och lyfta luren av klykan.

Nattugglor med höga ambitioner. Den traditionella synen på arbete är att uppgifter utförda i tidiga morgontimmar är mera dygdiga än kvällsjobb, men det är en rest från bondesamhället som vi kvällsjobbare ständigt måste kämpa emot. Vi har inga kossor som ska mjölkas i ottan, utan i stället är kvällsjobbare påtagligt ofta folk som gillar det de håller på med och har en ambitionsnivå som överträffar minimiförväntningarna. Jobbet är per definition inte en börda utan något man ändå skulle görai en eller annan form. Resultatet av kvällsjobbet är skoningslöst synligt, i synnerhet följande dag när det presenteras. Trötta ögon och en överstimulerad hjärna kan ställa till med missar som en trekvarts natts sömn lyckligtvis kan korrigera.

Nu är ju mänskligheten traditionellt indelad i två världar som befolkas av nattugglor respektive morgonlärkor. Kanske finns det också ett inofficiellt morgonskift som vi nattugglor inte vet något om, men det måste någon annan skriva om för den världen är fullständigt främmande för mig. Behöver jag säga att denna text är skriven under ett söndagskvällsskift med Parlamentet i bakgrunden och en paprikaskinkmacka bredvid tangentbordet? Gillar. m

Utgiven i Forum nr 2010-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."