Utgiven i Forum nr 2010-04

Diplomingenjörer kan påverka miljön

av Isa Hudd Forum 2010-04, sida 40, 29.04.2010

Taggar: Teman: miljön

EE FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2018

ISA HUDD TEXT emiteknik är mer än bara papper och plankor. Träförädling är mer än arbete framför en pappersmaskin. MIKKO HUPA, professor i oorganisk kemi och

STEFAN WILLFÖR, prefekt för Institutionen fö kemiteknik gav glasklara budskap på Tekniska

Föreningen i Finland, TFiF:s, 130-årsjubileums föreläsning Den teknikinriktade utbildninge vid ÅBO AKADEMI i dag".

Dagens diplomingenjörer har en avgörande rolli strävan efter hållbar utveckling. Alla söker en lösning på hur man kan producera miljövänliga produkter på ett ekonomiskt konkurrenskraftigt och energieffektivt sätt.

“Miljöexperterna och biologerna sätter upp målen och politikerna lagfäster dem, men resultaten kan aldrig förverkligas i praktiken utan kunniga ingenjörer” säger Hupa.

Mikko Hupa är ett internationellt erkänt och uppskattat namn inom förbränningsforskning. Som ledare för processkemin vid ÅA, en av Finlands Akademis 23 utvalda spetsenheter, vet han vad han talar om. Enheten fokuserar bland annat på alternativa sätt att utnyttja biomassa och trä som energikälla genom förbränning, pyrolys eller förgasning. För att få energi av biobränsle på renaste och mest effektiva sätt behövs kunskap om biomassornas förbränningsprocess, men också om hur de olika biomassorna påverkar konstruktionsmaterialen i kraftverken. Många typer av biomassa innehåller be ståndsdelar som ger upphov till korrosion på förbränningsapparaturens rör.

“Forskningen kring biomassa och nya former att utnyttja den är full av spännande visioner och utmaningar. Det är en karamellkiosk för kemitekniker som är intresserade av att bidra till hållbar utveckling och energi”. säger Hupa.

Institutionens kontakter till näringslivet är naturliga eftersom de flesta forskningsprojekten drivs i samarbete med industrin. Åbo Akademis diplomingenjörer får snabbt jobb efter utexamineringen. Arbetsgivarna är både privata och offentliga och studiernas internationella kopplingar leder ofta till arbete utomlands.

Trots detta har Åbo Akademi, precis som

UJiplomingenjörer kan påverka miljö resten av universiteten i Europa, problem med ett minskande antal studerande inom det tekniska området. Teknik och kemi intresserar inte dagens unga. Kemitekniken tar därför nu till krafttag för att förbättra studentrekryteringen.

“Vi har tillsatt särskilda arbetsgrupper som ska ta fram en helhetsstrategi för hur vi ska locka studenter till oss. Den omfattar allt från alumnverksamhet till internationellt utbyte. En viktig del är också att se över vårt utbildningsprogram och innehåll. Just nu utreder vi möjligheten till en ny utbildningslinje i energi- och miljöteknik i Vasa i samarbete med Yrkeshögskolan Novia och Vasa universitet” säger Willför.

En viktig del av marknadsföringssatsningen är också studentrepresentanterna som gör skolbesök i gymnasierna. Studerande berättar utgående från sina egna erfarenheter om studierna, svarar på frågor och delar ut material. ÅA satsar också på tvärvetenskapliga studier. Numera kan man till exempel läsa industriell ekonomi som biämne till något av huvudämnena processkemi, process- och systemteknik eller träförädling.

“Det är viktigt för oss att göra våra studier attraktiva för unga studerande. Vi skapar ny kunskap och utbildar toppexperter för krävande uppgifter på ett brett område för både den privata och den offentliga sektorn”, säger Ste : tFf fb Tekniska Föreningen i Finland Banvaktsgatan2A 3-5.9 Seniorernas höstresa till Österbotten. Anm. senast 15.6, se ovan.

20107 19.5 Rundvandring på Skatudden 25.5 Niord Golf Cup på Nevas 8.6 Diva Toikka utställnin 9.6 Niord Sail Cup på NI 00520 Helsingfors Ekonomföreningen Niord r.f. nov. SEFE-program: EkonomChef tfn: (09) 47677 331, Banvaktsgatan 2, Program i Vas fax: (09) 47677 333 00520 Helsingfors Se TFiFs och DIFFs programi e-post: kanslietfif.f, Organisationssekreterare: Österbotten.

www.tekniska.fi CatiLilja

Driftingenjörsförbundet i Finland tfn 0201 299 275

Banvaktsgatan 2 A, Läs om programmen i Niordbladet —EKELnn 00520 Helsingfors och på www.niord.fi. Elomsniktundärtitrmdagen c1. tfn: (09) 47677 345 5.5 Hjärnträning Ekonomiekandidatföreninge fax: (09) 47677 347 e-post: kansliQdiff.fi, www.tekniska.f 11.5 Onerva - stadens kvinnor utställning 18.5 Bokning av Tahko/Himos vintern

Kontaktperson: Eva von Alfthan tfn:050-62426 e-post: alftaekolumbus.f www.ekonkand.fi 3.6 kl. 10. Vårutflykt till Ingå. Vi besöker skärgårdsmuseet på Gås fan Willför. och semesterparadiset på Strömsö. Intressant Start från Ingå småbåtshamn kl. program 10.00 med taxibåten Mirella. Max också hos antal 30 deltagare. Avgift 20 euro/ grannen? person. Anmälningar senast 27.5. Kontakta Preliminärt om höstens program: arrangörens Föreningens 70-årsjubileum firas kansli och N kolla om d lördag13.n. med supé och dans. Avec.

får plats!

Boka in datumet i kalendern redan nu!

Baraviföreningen rf Kontaktperson: Torvald Lindberg tfn: 040-902 294 e-post: torvald.lindbergvink.fi

Utgiven i Forum nr 2010-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."