Utgiven i Forum nr 2007-10

DNA-analys av gamla hårstrån och biskopsbre

av Heidi Backas Forum 2007-10, sida 39, 25.10.2007

Taggar: Personer: Marie Allen Teman: vetenskap

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2007

DNA-analys av gamla hårstrån och biskopsbrev

HEIDI BACKAS

DNA-analys är en mycket populär och tillförlitlig metod ibrottsutredningar - åtminstone i deckarserier på tv. I verkligheten jobbar forskarna med att utveckla metoder för att analysera allt mindre mängder och allt äldre bevismaterial.

I en vanlig DNA-analys i samband med brottsutredning granskas 10-16 markörer i cellkärnans DNA, sådana ställen där olika individers arvsmassa skiljer sig mycket åt. Bevisvärdet är högt om bevismaterialet matchar DNA från en misstänkt person. Men mängden bevismaterialräcker inte alltid till för att göra en rutinanalys.

MARIE ALLEN, forskare vid UPPSALA UNIVERSI I KORTHET > ÄGGSKAL I BRÄNSLEKEDJA som > LJUS FÖRBÄTTRAR KATALYSATOR: Ljus kan använ bilar. En lämpa mpe kla pro r om tre å “I Storbritannien där folk inte kan be om att proven avlägsnas ur databasen, föreslogs nyligen att det bästa sättet att förhindra diskriminering är att in kludera hela befolkningen i DNA-databasen, samt alla som besöker landet” The Economist skriver om övervakningssamhället, 29.9.2007.

TeET leder en forskargrupp som jobbar med DNAanalyser med väldigt små mängder DNA.

“Det gäller analys av DNA i nedbrutna material, till exempel material som legat länge utomhus eller i vatten, blodfläckar som utsatts för solljus, eller material som från början endast innehåller ite DNA, såsom tappade hårstrån. I forskargruppen har vi bland annat tittat på DNA i 21 år gamla hårstrån och i saliv på ett flertal brev som skrevs i samband med ett biskopsval på 1950-talet” Analysmetaden baseras på mitokondrieDNA. Mitokondrier finns i cytoplasman runt cellärnan. I en cell finns cirka tusen kopior av mitoondrie-DNA, medan cellkärnan endast har två opior DNA. Analys av mitokondrie-DNA kan därör göras även då man endast har tillgång till en del av cellen. Bevisvärdet för mitokondrie-DNA

VETENSKAPLIGA FAKT är däremot lägre än för rutinmässig DNA-analys av cellkärnans DNA.

Fingeravtryck har fortfarande ett högre bevisvärde än DNA-analys i en brottsutredning. Förutsatt att det finns 12 unika punkter i fingeravtrycket kan man pålitligt identifiera personen.

“Fingeravtryck är säkrare eftersom de inte bygger på statistik som DNA-analys alltid gör”

Generellt inom molekylärbiologin används en ny metod för att bestämma hela eller stora delar av arvsmassan. Metoden kallas 454-sekvensering efter företaget som utvecklat teknologin.

”Denna nya metod används ännu inte inom brottsutredning, men jag tror den kommer att användas framöver. Den kan också särskilja olika människors DNA, för att i samma analys bättre utvärdera DNA då flera personer varit i ett rum"

Nu ska svavel och sot bort ur lastbils="= avgasern 0 roringsfler askar aka neka Utsläppen av val o Klan Lod orsakar ha lastbilar utsläppen av svavel, orsakar hälsoproblem.

Fek typer

Omvandlarkär 1 Motoravgaser fyllda med svavel och andra förorenande ämnen kommer in i omvandtaren 2 Oxidationakalalysatorn förbrånner bränsleångor, medan oförbrånda sotpartiklar passerar igeno 3 Partikeltiltret fångar upp och förbränner svara sotpartiklar

Ny filterteknologi Vid katalytisk avgasrening (liknande den I personbilar) bryts de mest skadliga föroreningarna, 1. ex. kväveoxider, ne eller långas upp innan de kommer ut i lutten

Fördelar med det nya dieselbränslet

Vid oljebalagens nya raffinarngstör Före avlägsnandet farande avlägsnas 9794 av svavlet — 500 miljondela fb psp Garay Best ris Fra P0 MOT Phalo Seva 18 milondeler

Utgiven i Forum nr 2007-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."