Utgiven i Forum nr 1970-15

Dokumentsändare knyter storföretag intimt samman

Forum 1970-15, sida 17, 07.10.1970

Taggar: Bolag: Muirhead & Co Ltd Teman: dokumentsändare

Dokument, ritningar, bilder eller vad det i varje enskilt fall kan vara fråga om matas in i apparaten och inom några minuter har mottagare materialet i oförändrat skick klart för omedelbart bruk.

Dokumentsändare knyter storföretag intimt samman

När de som sysslar med det fransk-brittiska Concordeprojektet skall sända över informationer, ritningar, bilder m m till varandra har de ingen anledning att utnyttja de, föralldel ganska flyhänta, men i vår hektiska tid trots allt ohjälpligt långsamma postverken. I projekt av Concordes storleksordning och kostnadsklass får det naturligtvis inte inträffa att långsam kommunikation fördröjer projektets förverkligande.

Då britterna alltså önskar sända en detaljritning från fabrikerna i Filton utanför Bristol ner till sina kolleger i Toulouse — eller vice versa — matar de bara in papperet i en liten apparat som på några få minuter överför ritningen till SudAviations ritkontor — eller vem beställaren är där nere vid Medelhavet. Det kan tänkas att flera andra avdelningar vid den franska fabriken behöver ritningen, då är det för britterna bara att ställa in sändaren så kan samtliga mottagare samtidigt få sin kopia av ritningen.

Detta är naturligtvis ingenting nytt, principen är densamma som i en vanlig teleprinter eller en konventionell telefotoappa Forum 15/7 ratur. Men vid teleprintersändaren sitter den som sänder meddelandet och spelar på vanlig skrivmaskinsklaviatur meddelandet bokstav för bokstav och med de konventionella telefotosystemen får mottagaren endast ett negativ som måste förvandlas till bild före användningen.

Nu har vi här i Finland telefotosystem som mottar färdiga bilder och principerna är på sändarsidan i stort sett desamma som gäller för den tidigare nämnda apparaturen vid Concordeprojektet — samt naturligtvies på många andra håll — Concorde togs endast som exempel.

Intresse även hos oss

Brittiska Muirhead & Co Ltd har presenterat sin version — MUFAX av detta slags apparatur även hos oss helt nyligen och veterligen är intresset här mycket stort även om kostnaderna kan tänkas avskräcka en smula.

Forts. på sid. 20 17

Utgiven i Forum nr 1970-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."