Utgiven i Forum nr 1983-01

Drivhus för småföretag

av Odd de Presno Forum 1983-01, sida 16-18, 19.01.1983

Taggar: Teman: ekonomi

F RU

ODD DE PRESNO St Paul/USA

Drivhus fö småföretag

I Skogsindustrin permitterar. Svaga utsikter för metallen, tekoindustrin mfl. Trots vissa ljuspunkter är sysselsättningen fortfarande det stora problemet i den finländska ekonomin,

Vi garanterar inte framgång, men misslyckandena ligger långt under landsgenomsnittet, säger Mike Newman.

Verktygsmaskiner från Ekströms

Som exempel kan vi nämna » DOAIl sågar

Lagan, Edwards och Vingåker plåtbearbetningsmaskine » Solberga borrmaskine » Heid CNC-svarva + Kuraki CNC-bearbetningscentru « Klingelnberg Söhne och Liebherr kugghjulsfräsmaskiner och -verkty » Waldrich valsslipmaskiner och stora bearbetningscentrum

Oerlikon bearbetningscentrum. Ett bra exempel på vårt program av verktygsmaskiner för metallindustrin.

Enligt experternas uppfattning kommer bara 5-10 procent av småföretagen att överleva sitt tionde år. Detta bla för att de inte har tillgång till alla de resurser som större och väletablerade företag har. Vi har besökt St Paul Business and Technology Center i Minnesota, USA, där 57 småföretag har fått storbolagens fördelar. Och de trivs, växer och överlever.

och prognoserna lovar inga förbättringar på kortare sikt - och knappast på längre heller.

Varifrån skall de nya arbetsplatserna komma teknik och know-how

EKSTRÖM

P.Box 41, 02101 Esbo 10 Växel 90-4550011

I “drivhusets” tjänster ingår reception, telefonväxel och annan kontorsservice.

Det behövs mer småföretag, de sysselsätter, är det vanliga svaret. Det är där arbetsplatserna skapas, anser både näringslivet och politikerna. Småföretagsvänligheten har heller inte stannat enbart vid tal, utan en hel del har också gjorts för att stimulera företagsamheten och =:underlätta grundandet av nya företag. Industrihallar och -byar har byggts, finansieringsinstitut och rådgivningsorganisationer har skapats, den allmänna opinionen anser idag företagaren vara riktigt respektabel.

Problemet är emellertid inte blott att grunda nya företag utan också att få dem att överleva. Enligt grova beräkningar blir bara 5-10 procent av småföretagen äldre än fem till tio år.

I USA dör 50 procent av alla nygrundade företag efter det första året, och 80 procent efter fem.

 • Ett drivhus skulle behövas, tänkte Willian C Norris, styrelseordförande för Control Data Corp. Ett affärshus för småföretag, där de har tillgång till alla de resurser som större, etablerade företag har. Det vill säga rådgivare, tillgång till marknadsundersökningar och teknisk information, kopiatorer, sekreterare, datorer, och mekaniska hjälpmedel. Och där hyresgästerna kan få mängdrabatt vid billiga inköp av material, resor och hotell som om de var betydligt större.

Resultatet blev St Paul Business and Technology Center i Minnesota, som idag har 87 småföretag i sina lokaliteter. Företagen täcker allt från datafirmor och grafiska företag till producenter av alarmsystem och uthyrning av tung produktionsutrustning. I en grannbyggnad finns det produktionsutrymmen, som för tillfället utnyttjas av 14 företag.

Och företagen överlever och växer!

Kanske en idé för Finland, en vidareutveckling av industrihus och -byar?

Control Data är ett stort dataföretag med en årsomsättning på över 18 Mrd mark och 60 000 anställda. Det säljer datautrustning, finansieringstjänster och utbildningsservice världen runt. En huvudstrategi är att erbjuda produkter och tjänster so ”löser samhällets grundläggande problem”. Inte som filantroper, utan för att man tror att det på sikt ger det bästa affärsekonomiska resultatet.

Redan i mitten på 70-talet valde man småföretagen som ett intresseområde, och trots mycket skeptiska reaktioner från Wall Street började man experimentera.

 • Då vi startade ”drivshuset” i St Paul 1978 visste vi inte mycket om hur vi skulle angripa frågan, berättar Mike Newman som är chef för centret. Var befann sig dessa potentiella företagare? De kunde vara

RU knutna till skolor och universitet och levde en anonym tillvaro.

Vi satte in annonser i tidningarna och inbjöd till kurser med tema som ”Hur starta ditt eget företag” och “Fem vägar till framgång”, och det kom en mängd människor som tvekade inför att starta eget.

 • Det är en nyckelfråga med ett center som detta. Småföretag har en glupande aptit på information och teknologi, marknadsfrågor, lagar och allt annat som behövs för att driva ett företag. Men de har inte tillsvidare tid att bläddra igenom allt som finns i ett bibliotek. Vi har därför senare utvecklat en informationstjänst på data, som de kan använda efter behov.

Företagen betalar enligt” användning, ==” |

Vad är det första de frågar, när de har hyrt lokaliteter här - Ibland kommer det in en person med en idé, och ber oss hjälpa till med att göra upp en plan för verksamheten. En sådan plan skall omfatta allt av betydelse, som vad det kostar att få produkten tillverkad, var den skall säljas, hur läget kommer att se ut om fem år etc.

Andra gånger har de redan en plan och har börjat. De vill att vi skall hjälpa dem så att de kan gå ut och besöka kunderna. Vi tar hand om leveranserna av produkterna till kunderna, svarar i telefon för dem, skriver brev och svarar för att företaget rullar medan de är ute.

Det är inte ovanligt att nya hyregäster börjar med en kurs i ”Hur man startar ett företag” innan de flyttar in i ett litet enmanskontor för 680 mk i månaden. De använder kopieringsmaskinen tills de är tillräckligt stora att ha en egen, de hyr möbler av oss och annan kontorsutrustning, och kontorstjänster efter behov.

—- Betalar de för allt de använder - En del är inkluderat i hyran, såsom konferensutrymmen upp till åtta timmar per månad, en receptionsdam, en del gratis undervisning, städning och underhåll. Bibliotek och väntrum är också gratis.

 • Vad får de ut av att vara här?

Ett hus fullt av — = = 7 ditektörer.. ===— 2 - De flesta som startar eget ha tidigare arbetat i ett annat företag. — 17

F RUN 1/8 —>

Efter en tid i garaget eller källaren börjar det bli svårt att vara ensam.

 • Ända från början har vi sett hur nya vänskapsband knyts. De olika direktörerna står vid kaffemaskinen och diskuterar gemensamma problem, och snart växer det upp samarbetsavtal av olika slag. Ett grafiskt företag hjälper ett annat företag att göra trycksaker. En bokföringsfirma hjälper de andra med bokföreningen. Några delar annonskostnaderna och går ut med gemensamma helsidor och tidningar.

 • Vad får Control Data ut av det? Är det välgörenhet - Vi är här för att tjäna pengar, fastslår Mike Newman. Vi säljer våra tjänster, och hyresgästerna köper det som de har användning för.

 • Centret har fungerat i snart fyra år. Vilka är resultaten?

Dags att säga farvä - Vi garanterar inte framgång, men vi erbjuder dem som är här allt som behövs för att lyckas. Vi tror att d växer snabbare med oss än utan oss.

Utgående från genomsnittet i landet borde vi ha en misslyckandegrad på 60-65 procent av dem som börjar här. Men det är bara 12 procent som lagts ned. Det tycker vi är bra, men inte tillräckligt. Vi har därför vidtagit åtgärder för att i framtiden snabbare kunna komma till undsättning.

 • Varför gick det på tok för 12 procenten - För litet hjälp. De var rätt och slätt för stolta att komma och be om hjälp då det varit nödvändigt. Men låt oss inte glömma derm som lyckas. När de nått en viss storlek säger vi att de ”utexaminerats”. Han som startat med bara ett litet kontor och en hjälpreda har vuxit till 20 eller 50 anställda och blivit oberoende av många av våra tjänster. Då söker de gärna en egen identitet och flyttar ut i egna utrymmen.

 • Bryter de ”utexaminerade” alla kontakter med centret - Flere av dem kommer tillbaka då och då och utnyttjar våra tjänster. De har kanske blivit så sofistikerade att de börjar använda dator, men tycker inte att de ännu bör köpa egen utrustning.

 • Hur ser ”drivhuset” ut om fe 15-åriga Foru gratuleras hjärtligt.

Ett varmt tac för ett | åängt Användning av och angenämt Räknemaskin/dataterminal samarb ete. Telefonväxelservice

Oy International Business Machines A år?

Hyra av kontor

Kopiering Paketutsänding Tele 18

Vi experimenterar framöve - Större och bättre, vill jag tro, men i stort sett som idag. Vi skapar nya tjänster enligt vad vi lär av hyresgästerna. Nyligen öppnade vi tex en bokhandel, där de kan köpa kontorsmaterial på samma villkor som Control Data. Vad vi kommer att erbjuda 1988 beror på vad småföretagen då finner intressant.

 • Behoven växlar. Nyligen beslöt Reagan-adiministrationen om en ändring i investeringsskatten. Då inbjöd vi en revisionsbyrå att hålla föredrag för företagen här. Nästa månad inbjuder vi till ett seminarium och kontorsautomation.

Vilken väg går Control Data med sina övriga ”drivhus” - Vi prövar på olika lösningar. Vi har satt upp dem i områden med stor arbetslöshet. Andra står vägg i vägg med universitet för att få ny teknologi ut på marknaden. Vi arbetar med ”mini-drivhus” i småstäder, och arbetar med idéer som kan hjälpa bönderna till bättre lönsamhet. Verksamheten är inte begränsad till USA, utan vi har nyligen satt upp ett center i Holland, nära den tyska gränsen. O

INFORUM

Exempel på ”drivhustjänster ca 115 mk/dag eller 600 mk/måna 23 mk/dag eller 4,50 mk/ 6,80 mk/h eller 125 mk/måna 125 mk/måna ritbord

Hyra av bord, stol, skåp 160 mk/måna 0.45 mk/kopia 9 mk/paket 4.50 mk/åtta linjer

Andra tjänster: Varubil, textbehandling, kantin (kaffe/lunch), bokhandel. Uthyrning av skrivmaskiner, projektor, overhead, TV, bandspelare mm. Oo

Utgiven i Forum nr 1983-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."