Utgiven i Forum nr 2011-03

Du är överkvalificerad, du trivs nog inte hos oss!

av Henry Clay Ericsson Forum 2011-03, sida 33, 31.03.2011

Taggar: Teman: jobbsökning

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2011

Skicka dina kommentarer till adressen: feedbackÖforum.A

Du är överkvalificerad du trivs nog

HENRY CLAY ERICSSON

Fe Dessa kärva ord till jobb sökande börjar höras allt oftare. Det framgår ur en liv lig debatt med hela 35 inlägg i Forums grupp på

LinkedIn. Det har blivit allt tuffare för beresta språkkunniga och erfarna experter att få ett nyt jobb. Ett’alltför bra’ CV kan bli bortsorterat i et tidigt skede.

Vad är då problemet? Allt fagert tal om ”livslångt lärande” verkar glömmas bort i dagens anställningsprocess. En djup erfarenhet av försäljning tycks inte vara någon merit, snarare kan den leda till ”attitydproblem” och behov av “avskolning” och omskolning. Gedigna språkkunskaper tycks heller inte värdesättas, man tror att finska och engelska räcker överallt, mer än så är ”subversivt tjafs” Kännedom om arbetsmiljöer i storföretag är man skeptisk till. Man misstänker att personen skulle söka sig till större köttgrytor så fort som möjligt.

Vilka fördelar glöms bort? En tidigare stjärnförsäljare kunde bra tänka sig att gå ner i lön för ett lugnare jobb på en mindre firma. Men det kommer han inte åt att förklara, om hans CV blir bortsållad som ”för dyr” Att hans barn är vuxna, så han kan jobba längre och mer flexibla dagar, tänker man inte på. Att han kunde tillföra kollegerna ny kunskap om fiffiga metoder och knepiga fall verkar man se som ett störande moment iarbetet.

Vilka är de verkliga orsakerna? Rädsla för höga lönekostnader inverkar klart. Unga försäljare utan erfarenhet nöjer sig med lägre lön, kan acceptera provisionsvillkor, och kräver inte alltid bilförmån. “Vi köper hellre två mopeder med ett års garanti, än en bil med fem års garanti tycker arbetsgivaren.

I Finland väljs den kunnigaste specialisten ofta till chef, och klamrar sig fast i sin forna roll. Han inser inte att hans uppgift är att leda laget. Han är livrädd att anställa en erfarnare specia list, som kunde utmana honom som flockens ledare. I Sverige tycks detta inte vara fullt så vanligt. Där är chefens roll att skapa konsensus och attrikta in laget på rätt mål.

I ett nötskal: A-chefer vågar anställa A-medarbetare. B-chefer ser tillatt de anställer bara C-medarbetare.

Vilka metoder tycks fungera dåligt? Att ta direkt kontakt med headhunters verkar inte vara en fungerande väg. Dessa fokuserar på sina aktiva uppdrag och har föga intresse av att upprätthålla arkiv på lediga personer. Att bara svara på annonser räcker inte heller, två tredjedelar av jobben fylls den informella vägen, utan ansökan.

Men svarar man på annonser, kan det vara klokt att ’tona ner’ sitt CV. Detta har flera av våra jobbsökande debattanter faktiskt fått lov att göra. Det gäller att inte skapa reaktioner av rädsla eller avund hos den ofta lågkvalificerade HR-person, som gör den första sorteringen av ansökningar. ‘Skrytiga’ CV:r hamnar lätt i de inte hos oss 5 maj = lan = Sö = = runda mappen, Ö-mappen … Vår kära finlandssvenska ‘roskis’ har många namn.

Vilka lösningar rekommenderas? En alternativ lösning är att grunda ett eget konsultföretag. Man kan få startpenning för att komma igång. Jobbar man hemifrån med låga fasta kostnader, kan det ekonomiska resultatet bli helt acceptabelt. Speciellt i Sverige tycks företagen hellre köpa experttjänster mot faktura, än att förplikta sig till ett långvarigare förhållande med risk för höga pensionskostnader.

I Linked In-diskussionen är man rörande eniga om vikten att upprätthålla sitt nätverk av kontaktpersoner. Under debattens gång fick en av deltagarna faktiskt ett erbjudande, som han kunde tackaja till. Detta via en Linked In-nätkontakt till entidigare bekant, som sökte just en erfaren försäljare. Ett fint bevis på att det lönar sig att synas, att inte ge upp, och att hålla sitt nätverk i skick. m Forum - det finlandssvenska affärsnätverket: www.forum-fet.fi/afforsnatverket Enlänk till sidan finns också på www.forum.fi

Utgiven i Forum nr 2011-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."