Utgiven i Forum nr 2011-03

Fler kvinnor som vd

av Patrik Lindfors Forum 2011-03, sida 07, 31.03.2011

Taggar: Teman: kvinnor

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2011

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Det är inte så märkligt att det är svårt att få fler kvinnor till styrelsern i de stora bolagen. Orsaken är att så få kvinnor har arbetat som vd. Kvinnobristen i styrelserna löser sig själv den dag när fler kvinnor samlat erfarenhet i ledningen också för större bolag.

Fler kvinnor som vd

Endast ett börsbolag i

Finland har en kvinn som vd, Situationen är inte mycket bättre i övriga Norden, men till exempel i Sverige är sex kvinnor chef för ett börsbolag. Med tanke på hur länge och hur mycket det talats om att kvinnor bör få mer inflytande i näringslivet är det alltså någonting som gått snett.

För några år sedan var antalet kvinnliga börs-vd:ar fler, då bolag som Aspocomp, Evox Rifa och Marimekko hade kvinnor som chefer. I dag är Marina Vahtola på Oral Hammaslääkärit ensam om att vara kvinna och vd för ett börsbolag i Finland.

Det är förvånansvärt att kvinnornas obetydliga andel bland börsbolagscheferna fått så liten uppmärksamhet. En orsak är att en stor del av debatten handlar om fördelningen mellan män och kvinnor i styrelserna. Tyvärr är det en infallsvinkel som snedvrider perspektivet.

Nyttigare är att i stället ta en titt på antalet kvinnor i bolagens ledningsgrupper. De beslut som bolagets direktörer dagligen fattar har större betydelse för hur järnlikheten förverkligas i praktiken än de rikt linjer som styrelsen drar upp.

De kvinnor som arbetar i den högsta ledningen för de största bolagen kvalificerar sig rätt snabbt också för krävande styrelse Har ditt husbolag en strategi » Kaj Hedvall skriver i sin Placering-kolumn om husbolag och disponentens roll. Den egna lägenheten är som känt den överlägset största investeringen för många, och den som har en styrelseplats iett husbolag har ett betydande ansvar för hur den gemensamma egendomen förvaltas. Kaj Hedvall förespråkar i sin kolumn att husbolagen utarbetar en strategi för sitt hus. En klart uttalad strategi gör det lättare att definiera disponen uppdrag. När fler kvinnor får titeln vd i börsbolagen löser sig könsfördelningen på styrelsenivå småningom av sig själv. I det skedet behöver ingen längre tala om kvoteringar i styrelserna.

Men först gäller det som sagt att rikta uppmärksamheten på att fler kvinnor får möjlighet att avancera inom bolagen, även till den högsta ledningen. Vägen blir dock antagligen lång, eftersom varken regeringar eller EU kan införa kvoter för den operativa ledningen i privata företag. I Gå in på Forum - det finlandssvenska affärsnätverket på Linked In och kommentera. En länk till gruppen finns på www.forum-fet.fi/affarsnatverket.

Studerande tar initiativet Aalto Entrepreneurship Society arrangerade tillsammans med några andra studerandeorganisationer en paneldebatt med temat ‘Finland efter välfärden" den 21 mars 207. Syftet med tillställningen var att diskutera företagandets betydelse för välfärdens framtid. Till deltagarna i debatten hörde Jorma Ollila, Björn Wahlroos och Risto Siilasmaa, som utmanades av några yngre och framgångsrika entreprenörer. Forum var som enda media officiell samarbetspartner för tillställningen.

Läs mer på sidorna 38-39 och gå in på Forums Linked In-grupp och kommentera tensroll, och kan antagligen skapa en ökad enighet bland aktieägarna. Se Kajs kolumn på sid 29. » Nu har vi drygt 2 200 medlemmar i Forumgruppen på Linked In! I gruppen finns också en anslagstavla för lediga jobb, under sektionen Jobs! Läggut ett meddelande där om du vill anställa eller själv söker jobb (även sommarjobb) eller uppdrag. Mer information finns på www.forum-fet.fi/ affarsnatverke www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNI ‘OBS! Forum har nya telefonnummer

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Webbplats: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20A 00100 Helsingfors

Telefon: 010 322 5250

Fax: 010 296 23 92

Prenumeration: 010 322 5250 Helårsprenumeration inom Norden: 88 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör och ansv. utgivare 010 322 5253, patrik .lindforseforum.fi

Heidi Furu, redaktionsche 010 322 5254, heidifurugdforum.fi

Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker)

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Tänk själv)

Carl Haglund (kolumnist, EU-frågor)

Henry Clay Ericsson (referat av diskussione i Forums affärsnätverk på Linked In)

Annonser och prenumerationer: MikaelLönnqvist: 010 322 5251 mikaellonnqvist&forum.fi

Katja Lönnqvist: 010 322 525 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvist&forum.f örsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Mikael Lönnqvist: 010 322 5250, mikaellonnqvist&forum.fi

Nettoupplaga: 10 947 exemplar (jan-dec 2010) Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 20N

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på

Gloss 130 g/mzoch Galerie One Silk 90 g/m? na

Medlemi Tidskrifternas Förbund rf =

Utgiven i Forum nr 2011-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."