Utgiven i Forum nr 1981-07

Dyrare olja - transporterna i blickpunkten

av Håkan Nylund Forum 1981-07, sida 12, 15.04.1981

Taggar: Teman: olja

. € Redan de långa transportsträckorna D ol d till våra huvudmarknadsområden i Euy ra re J ropa och de stora avstånden i vårt land medför ett starkt tryck på transportkostnaderna, vilka svarar för en avsevärd del av varornas slutpris. Industrins transrans O e rna portkostnader uppgår till ca 10 miljarder mark, varav ca 4 mrd faller på e . landsvägstransporterna. Förutom de högre oljepriserna leder hela produk|| bl ick U n kten tionsuppläggningen idag till ökad betydelse för transport- och materialfunktionerna i företaget.

Begreppet ”lager på hjul” håller på att bli alltmer konkret, i och med att man De stigande oljepriserna — och därmed transportkostna- strävar till ett obrutet materialflöde från derna — har fått företagen att rikta ett större intresse råvarukällan via produktionen ända mot transporterna och materialhanteringen. Det synligaste fram till konsumenten utan stora oc 2 ” kapitalbindande lager. Även om transtecknet på detta har under de senaste veckorna varit portkostnaderna stiger är det ändå frågan om liberaliseringen av landsvägstransporterna, där främst tack vare minskade kapital- oc trafikminister Saarto väckt ont blod bland lastbilsfolket räntekostnader — lönsamt, förutsatt att genom att liberalisera trafiktillståndssystemet. Frågan har materialhenteringen sker effektivt och fått extra färg genom att handeln och industrin stött rationellt.

trafikministern i hans strävanden, medan Saartos eget Utbytbara lastutrymmen ministerium tillsammans med Lastbilsförbundet hållit fast Ett led i denna rationalisering är vid det nuvarande systemet. enhetslasterna och de utbytbara lastut rymmena. Tanken bakom det är enkel; i stället för att låta dyrbara fordon stå eller transporteras med andra transportmedel så byter man ut lastutrymmet, tomma mot fulla eller helt olika lastutrymmen sinsemellan. Lastutrymmena fungerar som uppsamlingspunkter eller som lager och kan smidigt växlas mellan olika transportmedel. Containern är det mest kända utbytbara lastutrymmet, men möjligheterna är många. Problemen gäller främst standardiseringen av fordonen och lastutrymmena.

För att råda bot på detta genomfördes i slutet av 1970-talet ett större utredningsprojekt, som syftade till att utarbeta lösningar och standarder för lastbilarnas och släpvagnarnas lastutrymmen. Det slutgiltiga projektet, som igångsattes av Industrins Centralförbund och Metallindustrins Centralförbund i samarbete med fraktgivare och -förare, myndigheterna, bilfirmorna och branschens industri. förde fram till en omfattande utredning med förslag till standarder och tekniska lösningar. En stor del av dessa har nu fastslagits av Standardiseringsförbundet.

Större fordon Ett annat utvecklingsdrag på den tekniska sidan är strävan till större fordon med högre totalvikt. Den nuvarande högsta totalvikten för lastbilssläp är 42 ton. En höjning av totalvikten till 48 ton är dock förestående. Från industrins sida har man förespråkat en höjning till 52 ton, vilket jämfört med den nuvarande totalvikten skulle ge en energiinbesparing på ca 15 procent inom lastbilstrafiken. Höjningarna kan ännu ske utan att (Fortsätter på sid 23 12 FORUM 7/81

Utgiven i Forum nr 1981-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."