Utgiven i Forum nr 1981-07

Finnjet lever - trots pessimisternas spådomar

av Thor Forsskåhl Forum 1981-07, sida 07-08, 15.04.1981

Taggar: Bolag: Finnjet

GTS Finnjet har varit föremål för allmänhetens och massmediers intresse allt sedan det storstilade projektet initierades. Efter att fartyget togs i bruk år 1977, har det stormat en hel del kring det både till sjöss och på landbacken.

Ö Om man frånser de stormar som förorsakats av naturelementen, är stormarna till lands huvudsakligen av ekonomiskt ursprung trots att fartyget marknadsföringsmässigt blivit något av en succé.

Hittills har man inte lyckats särskilt väl med att driva fartyget lönsamt och det har vållat ägaren Enso-Gutzeit Osakeyhtiö förluster. Det har talats om att avyttra fartyget, men tillsvidare tyder alla planer på att man har för avsikt att fortsätta segla Finnjet i Ensos ägo och Oy Finnolines Ltd:s regi. Bland annat det aktiva sökandet efter samarbetspartner på trafiken till Travemönde och Köpenhamn tyder på det. Vem det blir är dock ytterst oklart ännu.

Stora bränsleräkningar

Både intresset för fartyget och roten till de ekonomiska problemen står att finna i det faktum att GTS Finnjet är ett mycket modernt och tekniskt avancerat fartyg. Som namnet Finnjet antyder, är fartyget jetdrivet. De två turbinerna på tillsammans 75000 hk som driver fartyget framåt får sin kraft i form av gas från två Pratt & Whitney-jetmotorer av samma typ som används i flygplan. Den här lösningen valde man för att spara vikt och

FORUM 7/81

Finnjet har egen TV-studio och transportabla svartvita TV-kameror. I själva studion finns också en färg-TV-kamera.

Kongressutrymmet har plats för 377 personer, men kan delas i mindre enheter vid behov.

  1. Plan över kongressutrymmena på Finnjet, 2. Huvudsal, 3. Sidokabinett, 4. Podium, 5. Projektorrum, 6. Bar.

få en tillräckligt hög hastighet. Det 213 meter långa fartyget på 24 600 BRT gör över 3U knop, vilket gör det möjligt att avverka sträckan Helsingfors-Traveminde på ett dygn.

De ekonomiska problemen beror på den mycket bränsledryga gasturbinlösningen. När beslutet om att installera gasturbinerna gjordes, var oljan ännu billig. Men med de höga oljepriserna har förutsättningarna förändrats.

Nya motorer

En hel del har redan gjorts, men i sommar kommer man att övergå till tyngre och billigare bränsle. Nästa hös [mm] 0 3 3 [308 308 Ja08 308

Jeanne AAA fm 3 T tas Finnjet ur trafik för en tid, och då installeras två marindieslar för vintertrafiken. Man räknar med att spara ca 25 miljoner mark i bunkerkostnader på detta sätt. I dag konsumerar Finnjet på en resa tur och retur 600 ton olja. De nya dieselmotorerna är tillverkade av Wärtsilä och generatorerna samt elmotorerna som driver turbinerna kommer från Strömberg. Själva installationsarbetet utförs I Amsterdam.

Strejker bidrog till försvagad lönsamhet Senaste år blev också av andra orsaker svagt för Finnjet. På grund av sjöfartsVänd 7

Transportkonsulten:

Mer än endast speditör

Morgondagens speditör är en transportkonsult. Speditören blir den som inte bara bär ansvaret för att en transport sker från punkt A till punkt B, utan han påtar sig i allt högre grad rollen av en konsult.

Det är systemtänkandet som vinner terräng också i en bransch som inte upplevt så mycket av det ännu — speditionsbranschen. Systemtänkandet breder ut sig, säge expertisen.

Ö Systemtänkande i speditionsbranschen innebär ingenting mindre än att speditören får rollen av en konsult.

Transporter och transportvägar är fortfarande hans specialitet och tack vare sin sakkunskap får han vid sidan av sina traditionella uppdrag även i uppgift att tex ta reda på om en export- eller importaffär överhuvudtaget kan anses lönsam, eller om transporter, allt invecklat papperskrig med tullar och acciser dessutom, skär en oproportionligt stor bit av kakan.

Ingen vet hur stora summor som i dagens läge formligen slängs bort varje år på grund av okunskap och oförutseende. Transporter är ett dyrt nöje, men samtidigt ett nödvändigt ont för många exportörer och importörer som inte insett att det skulle vara skäl att först konsultera en fackman innan man sätter sig ner och besluter ”med flyg” eller ”med bö

Morgondagens speditör

Morgondagens speditör — transportkonsulten — är mer än den som bara arrangerar att ett gods kommer från en punkt till en annan, hans egen önskan är att bli inkopplad på en affär långt innan själva transporten är aktuell.

Traditionellt har speditören i Finland skött, förutom import- och exporttullklareringar, även klarering av fartyg, lagringar. linjeagentur och även haft intressen i stuveriverksamhet. Idag har själva speditionen utvecklats till att omfatta transportverksamhet i vid bemärkelse, allt från flyg, lastbil, trailer, container till båttransporter. Utöver hans traditionella aktiviteter! En viss specialisering kan dock skönjas. Och detta är ju naturligt, så speditören tex skall tillvarata endast avlastarens/importörens intressen, medan linjeagentens uppdragsgivare är redaren.

Redan idag vill speditörerna helst se si själva som konsulter, hellre än att vara de som bara fixar transporterna. Man vill komma bort från den gammalmodiga offerttävlan som går ut på att kunden själv bestämmer färdmedlet, väljer transportvägen och först efter det vänder sig till olika speditörer och ber offerter.

– Vi går mot mer omfattande helhetslösningar, säger Carl-Johan Krogius, VD för Oy Lars Krogius Ab och ordförande för Helsingfors speditörförening. — Det kommer inte att dröja länge innan exportörerna och importörerna upptäcker fördelarna med att speditionsfirman tas med i afärsförhandlingarna redan då en affär planeras eller i offertstadiet.

  • Speditörens yrkeskunskap garanterar vettiga transporter och leveransklausuler och transporternas slutsumma an bli betydligt förmånligare om en finländsk exportör eller importör själv kan påverka kostnadskalkylen än o dryck från de containers de förvaras i vi tfortsätler från sid 7 strejker både på våren och hösten föll passagerarantalet = till 192000 mot 237 000 föregående år. I bruttointäkter förlorade man 35 miljoner mark och omsättningen för Finnlines passagerartrafik blev bara 137 miljoner mark mot 170 miljoner mark 1979, men då bedrev man också kryssningsverksamhet.

Men efterfrågan på Finnjets resor har varit god, vilket visar att satsningen varit marknadsanpassad. Antalet passagerare per avgång ökade senaste år i genomsnitt till 945 och kapacitetsutnyttjandet var 76 procent.

Ett funktionellt fartyg

Finnjet är ett mycket funktionellt fartyg, och många detaljer och lösningar imponerar på detta ”flytande hotell”. Sådana ärt ex ADB-anläggningarna samt styr- och kontrollsystemen på kommandobryggan och nere i maskinrummet, liksom det väl integrerade flödet av mat oc köket till matsalen.

Men när det maximala antalet passagerare, som är 1 544, kommer ombord sätts utrymmena hårt på prov och fartygets besättning på 160 personer får ligga i.

Intendent Harri Schreck som basar för ekonomisidan konstaterar att det gäller att jobba nästan dygnet runt, men till all lycka kör man skiften om två veckor och är sedan ledig i två veckor.

Idealisk kongressplats

Kongressutrymmena ombord på Finnjet är också av mycket hög klass och den audiovisuella utrustningen mångsidig. Därtill är fartyget ett idealiskt ställe att hålla möten på både beträffande service, ro och koncentration. Och så finns alltid möjligheten till strandhugg i Läbeck eller Hamburg för någon dag.

Själva kongressutrymmet har plats för 377 personer, men kan delas i mindre enheter för mindre möten och gruppar beten. Den audiovisuella utrustningen omfattar givetvis sedvanliga ljudåtergivningsanläggningar, olika videokassettsystem (U-matic, VCR), diaprojektorer och möjlighet att visa 16 och 35 mm film. Det som gör Finnjets kongresservice speciell är att det finns en TV-studio ombord och transportabla svartvita TV-kameror. I själva studion finns också en färg-TV-kamera. Den här utrustningen innebär att man inte bara kan sända ut internt allt material kongressdeltagarna har med sig, utan det är också möjligt att spela in filmer på video och visa dem under resan. Tex säljsamtal olika övningssituationer och = mötesförhandlingar.

Ombord på Finnjet har man medvetet gått in för att erbjuda hög standard och mångsidig service åt kongressdeltagare. Det är ett utmärkt marknadsföringsredskap för lågsäsongerna då man också prismässigt är mycket konkurrenskraftig 1 förhållande till andra alternativ.

Thor Forsskåhl OD

FORUM 7/81

Utgiven i Forum nr 1981-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."