Utgiven i Forum nr 1986-16

Effektivare bilmotorer åter på modet

av Christer Ekebom Forum 1986-16, sida 36-38, 23.10.1986

Taggar: Teman: motorer

R rets bilutställning i Paris, salon de /Aomooie, den 73:e i ordningen, omfattade totalt åtta utställningshallar i Port de Versailles. Två hallar hade reserverats för personbilar. Hela tre hallar inrymde nyttofordon (paketbilar, lastbilar, bussar mm.). Motorcyklarna huserade i en egen hal! och en hall hade reserverats enbart för begagnade bilar. Mässan besöktes, enligt preliminära uppgifter, av cirka en miljon besökare.

Saab, Volvo starkt framme

De skandinaviska biltillverkarna Volvo och Saab framträdde mycket synligt på mässan och detta om någonting bevisar att dessa märken idag har fått ett starkt fotfäste på den internationella bilmarknaden.

Bland alla produkter som Volvo visade upp, märktes bland andra 760 Limousine, en förlängd 750 avsedd för sk executivebruk. Under pressvisningen fanns en 760 Hermes också på plats. Det här är ingen normal modell, utan en modell som görs enbart för den franska marknaden. Den är målad i läckra färger och har en läcker inredning. Vart den tog vägen då mässan öppnades för allmänheten är ett frågetecken.

Säkerhetsstol för barn

Valvo har alltid betonat säkerheten i sin marknadsföring och helt i linje med detta visade man nu upp bland mycket annat ett par nya barnstolar. Volvo torde vara den enda biltillverkaren i hela världen som själv utvecklar och tillverkar dylika säkerhetsdetaljer. Den ena av stolarna är egentligen en form av vagga som kan anpassas till den ställning som barnet för tillfället klarar bäst. Sålunda kan till och med spedbarn transporteras i liggande ställning I stolen. När barnet växer och börjar klara av sittande ställning, behöver man bara ”fälla upp” stolen i sittläge.

Den andra stolen är tänkt för barn som redan sitter upprätt. Den monteras bakom högra framstolens ryggstöd och den kan, då den inte är i användning, fällas upp så att den inte nämnvärt stör den som sitter bak till höger. Denna stol är anpassad till 700-seriens modeller och är enkel att montera.

Båda stolarna är avsedda att användas. Därför är monteringen så enkel som möjligt. En barnstol som är besvärlig att montera, används inte, resonerar man helt riktig 36

Effektivare bilmotore åter p modet

Den 73:e bilutställningen i Paris visade tydligt att motoreffekten igen börjar vara ett starkt säljargument. Det låga bensinpriset har mycke snabbt ändrat bilköparna på Volvo. Stolarna ökar kännbart barnens säkerhet i händelse av en olycka. De är dessutom så utformade att de inte heller ska utgöra någon fara för de andra passagerarna i bilen.

Saab 9000 med ABS

Saab kunde visa upp modell 9000 med låsningsfria bromsar. Det nya bromssystemet preferenser.

som kallas ABS +3, har utvecklats tillsammans med det tyska företaget Alfred Teves GmbH. Systemet är mycket avancerat och anpassat till framhjulsdrift. +3 innebär att systemet innehåller hela tre bromskretsar, en krets för de båda bakhjulen och en krets för vart och ett av framhjulen. Systemet är konstruerat så at det fungerar som en integrerad del av bilens bromssystem. Det är således inte något extra påhäng. Funktio 16/1986 FORU nen styrs och övervakas elektroniskt och är säkrad på flera olika sätt. Om hela bromssystemet skulle klappa ihop, fungerar bilen som en bil med normala bromsar utan servo.

Saab har försökt minimera oljudet från systemet. ABS-bromsarnas funktion brukar förorsaka ett rätt kraftigt ljud och starka vibrationer i bromspedalen vid häftiga inbromsningar. Vibrationenrna återfinns också | Saabs system, men de är mycket ”fina” och ger egeniligen bara föraren information om att systemet trätt i funktion. Ljudet är svagt, men ändå distinkt. 9000 med ABSbromsar kommer med säkerhet att ytterligare stärka Saabs ställning på denna exklusiva marknad.

Nya Audi 80

Tyska Audi visade upp den totalt förändrade Audi 80. Audi-familjens minsting har nu fått en design som sammanfaller med Audi 100 och 200. Bilen är starkt strömlinjeformad och utvecklingsarbetet i vindtunneln har gett bilen ett rekordlågt luftmotstånd. Cx = 0,29! Detta värde får anses vara exceptionellt gott för en standarabil i den här storleksklassen. Det låga luftmotståndet inverkar positivt framför allt på bränsleförbrukningen vid högre hastigheter och på vindkänsligheten.

Trots att modellen förkortats med 13 millimeter jämfört med föregångaren, har utrymmet kunnat disponeras så att passagerarutrymmet rentav blivit rymligare.

Ny säkerhetsratt

Audi 80 har också försetts med en ny rattkonstruktion. Praktiskt taget alla bilar är idag utrustade med en hopfällbar rattstång. Den är normalt uppbyggd så att den vid en eventuell kollision trycks ihop, förkortas, så att ratten inte pressar ihjäl föraren. Audi har gått ett steg vidare. Man förhindrar att ratten överhuvudtaget träffar föraren. Genom en sinnrik, men enkel konstruktion har man åstadkommit en ratt som vid en kollision i samma ögonblick då krocken inträffar, trycks in mot instrumentpanelen — bort från föraren! Konstruktionen är helt mekanisk och består i all sin enkelhet av en vajer som är fäst i rattstången och i växellådans framsida. Vid en kraftig kollision trycks motor och drivsystem in mot kupén. Motorn förskjuts således i förhållande till ramen. Vajern drar därmed med ett kraftigt ryck ratten neråt mot instrumentpanelen!

På motsvarande sätt stramas bilbältena blixtsnabbt åt vid en krock för att ge ett ännu effektivare skydd åt passagerarna. Bältena hinner låsas innan de utsätts för passagerarnas fulla stötkraft.

Audi 80 tillverkas, liksom sina syskon, också med fyrhjulsdrift där fyrhjulsdriften justeras automatiskt. Audi 80 har en ny differential för ändamålet som kallas Torsendifferential. Namnet antyder inte någon

FÖORUN 16/1986

Volvos nya säkerhetsstolar för barn är ett stort steg mot tryggare bilfärder också för små barn.

dansk upphovsman, utan är en förkortning av torque - sensing.

Liten Citroän

De franska bilfabrikanterna var, som sig bör, välrepresenterade. Citroén premiärvisade modell AX. Nu finns det CX, BX och AX. AX är egentligen en Peugeot 205 i Citroénversion. Bilarna liknar till en del varandra och storleksklassen är densamma. Ett resultat av samarbetet mellan de två, numera fusionerade, tillverkarna. Lilla AX bör definitivt inte betraktas som en ny ”rätti-sitika”. Den är en helt gedigen småbil med alla de egenskaper man kan vänta sig att finna i en bil av det här slaget. Idealisk som stadsbil.

Fe sat

Renault har utökat sitt redan tidigare enorma modellsortiment med en herrgårdsvagnsversion av Renault 21. Den går under namnet Nevada

De japanska tillverkarna spelade inte någon starkt framträdande roll på mässan. Stort intresse tilldrog sig givetvis Honda Legend och framför allt nya Nissan Sunny, som nu genomgått en ordentlig ansiktslyftning i alla avseenden.

Britterna på bettet

Engelsmännen, som redan en tid lyst med sin totala frånvaro på den finländska mark vänd

Japanska Nissan Sunny har genomgått en total ansiktslyftning. På bilden en SLX.

37

Fransmännen var naturligtvis välrepresenterade. Bland nyheterna kan nämnas Renault 21 Nevada (ovan) och Citroén AX (nedan). Peugeot 309 (nederst) väntas bli en stor framgång.

a fortsättnin naden, har av allt att döma nått framgångar på den centraleuropeiska bilmarknaden. Austin-Rover dermonstrerade flera intressanta modeller som säkert kunde gå bra också i Finland. Största intresset tilldrog sig dock Rover 800, ett samarbetsprojekt mellan Austin-Rover och japanska Honda.

BMW retas med Mercedes

De tyska bilfabrikanterna var självfallet välrepresenterade. BMW visade upp bland annat sin 700-serie i vilken ingick 750iL med den nya 12-cylindriga motorn. Det är uppen 3 bart att man kommer att ställa till förtret för Mercedes med dessa modeller. Mercedes har utökat 190-modellens motoralternativ med en motor på 2,3 liter och en på 2,6 liter.

Opels stora dragplåster var naturligtvis nya Omega, som ersätter Record-rnodellerna. Det nya flaggskeppet heter Omega 3000, som kännetecknas av en ypperlig strömlinjeform och en motor med ordentligt med krut i.

Utställningen bjöd också på delikatesser som Porsche 9285 och 959 samt Ferraris skapelser.

Christer Ekebom fortsättning från s 16

EG-avtalet har inte haft lika dramatiska effekter. En av orsakerna är att företagen redan under EFTA-perioden byggt upp en konkurrenskraft som höll för EG-marknaden. Dessutom har inte tillväxttakten varit lika snabb under EG-perioden. Det kan till och med sägas att Finland och de andra länderna som slöt frihandelsavtal på 70-talet med EG har haft fördelar av detta arrangemang. Alla EG-medlemmar har fått ta del i Gemenskapens mycket hårda rationaliseringar och saneringar inom tex varvs- och stålindustrin.

Går EFTA ihop med EG?

EFTA-länderna håller som bäst på att göra upp sina planer för att möta EG:s fortsatta integration.

— Vi lusläser EG:s Vita bok för att se var nya handelshinder kan uppstå, och hur de kan undvikas. EFTA:s politik går helt enkelt ut på att undvika nya handelshinder. De kan äventyra hela den europeiska frihandeln, varnar Antti Satuli på UM:s handelspolitiska avdelning.

Inställningen till den ökande integrationen i Västeuropa skiljer sig en aning i de nordiska länderna. Sverige och Norge försöker via Danmark hålla ett öga på EG-integrationen. De vill se till att deras egen lagstiftningen följer utvecklingen inom EG, och att inga nya handelshinder uppstår. Med en annan politisk regering i Norge är det inte otänkbart att danskarna kunde locka norrmännen med i EG.

I Finland är inställningen en annan.

— Ur vår synpunkt har EFTA fått ny bety delse, och det gäller de flesta EFTA-länder. EG:s nya övernationella karaktär har fått de flesta att tänka om. — EG utvecklar visserligen sin egen marknad fram till år 1992. Men inte kommer EFTA-länderna att hamna utanför, konstaterar avdelningschef Satuli optimistiskt.

Det är klart att EG också har ett intresse av att inte EFTA-marknaderna blir besvärligare att nå. EFTA-länderna är goda konsumenter, och tillväxten inom EFTA betyder en växande marknad för EG:exporten. Därmed är det klart att den europeiska integrationen fortsätter på det konkreta vardagsplanet.

— Vi är ute efter att hitta en ”stöpsel" som passar lika bra i EG som i Finland

Så utrycker direktör B O Johansson saken. Han leder den arbetsgrupp inom EFTA som nu skall se till att EG:s framtidsplaner inte innebär nya handelshinder för EFTAländerna.

De principiella frågorna om frihandelsavtalen diskuterades för 15 år sedan. I dag kopplas vi till den centraleuropeiska marknadskrafterna utan diskussion.

Christian Sundgre 16/1986 FRUN,

Utgiven i Forum nr 1986-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."