Utgiven i Forum nr 2007-04

Efterfrågan på arbetskrafthåller konjunkturen uppe

av Lars-­Erik Ölle Forum 2007-04, sida 32, 26.04.2007

Taggar: Organisationer: EEAG Teman: ekonomi

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2087

Lars-Erik Öller är professor emeritus vid Stockholms universitet.

Efterfrågan på arbetskraf håller konjunkturen upp Är den något oroligare bör sen ett tecken på en förestående lågkonjunktur, som det spekulerats om på vissa håll? Följdfrågan är: förutsäger aktiebörsen alls den reella ekonomiska utvecklingen? På kort sikt är svaret: nej — på lite längre: ja.

Aktiernas framtida avkastning är alltid oviss och på kort sikt beter sig kurserna ungefär som en slumpvandring, de går lite hit och dit. Börsindex har en helt egen dynamik. Ihållande, stark uppgång tyds av en del sparare som ett tecken på att uppgången håller i sig, vilket ökar efterfrågan och därmed priset. Kurserna kan fjärma sig från en realistiskt möjlig framtida avkastning. Så när kloka sparare vill ta hem sina vinster och börjar sälja, utlöses en säljvåg med sjunkande priser. Men någon reaktion i realekonomin behöver inte inträffa,

På lite längre sikt måste börsen följa den förväntade utvecklingen. Blir det en ihållande nedgång har man kunnat påvisa att detta signalerar en framtida nedgång i den reala ekonomin. I Sverige rör det sig om några månaders försprång. En varaktig och stark nedgång i aktieindex tyder på att betydande kapitalplaceringar gått fel.

Finns det några sådana tecken nu? Dow Jones industriindex gick kraftigt ner i slutet av februari, men har sedan dess stabiliserat sig. Det är de dåliga bostadslånen som är det stora bekymret i USA, Än så länge gäller det en myck Våra offentliga sektorer befinner sig i betydligt bättre balans än EU börjat röra på sig efter ett decennium av stagnation. Europa har kört igång lite försiktigt. Men kom ihåg att pruta på de tyska tillväxtsiffrorna från slutet av 2006, för höjd mervärdesskatt vid årsskiftet ledde till köprusch just innan, Det tyska IFO -institutets konjunkturbarometer för mars gick upp.

De nordiska EU-ländernas konjunkturbarometrar pekar också uppåt. Den europeiska ekonomiska rådgivargruppens (EEAG) senaste rapport anser att vi har det ganska väl förspänt för framtiden.

Som vanligt påminner Sverige och Finland mest om varandra, medan Danmark skiljer sig åt en del, Där har sysselsättningen utvecklats bäst, medan produktivitetsökningen sackar efter Sveriges och Finlands. Nedgången i arbetslösheten i Danmark har påståtts bero på försvagningen av uppsägningsskyddet, men det lär vara en myt. Nedgången är mest en följd av att reglerna för stöd successivt gjorts något mindre generösa, även om Danmark fortfarande har ett av de bästa arbetslöshetsskydden i världen.

Förbättringen av sysselsättningen i Sverige och Finland beror tills vidare mest på växande efterfrågan. I våra länder kombineras högt utbildad arbetskraft med starka insatser i forskning och utveckling, vilket resulterat i bättre produktivitetsutveckling än i övriga Europa, Våra offentliga sektorer befinner sig i betydligt bättre balans än EU i genomsnitt och vi har varit snab et liten andel bostadslån utan egen a bare med att avveckla det statliga insats, men det kan tänkas att det ge nomsnitt och ägandet och reglerandet av problir en ytterligare nedgång. Den VI har varit duktionen.

allmänna förväntningen är att det sn. abb are me d Men tillbaka till börsen Man inte blir någon allvarlig krasch (se ska inte bara se på väntad uppThe Economist, vecka 13). Bästa att avveckla det gång, utan också på variansen i tipset är att den ekonomiska till- a z aktieindexet, för den är ett utväxten i USA mattas av, men nå- statliga ägandet tryck för risken, Och variansen gon egentlig recession ligger inte och regle randet verkar ha stigit. Summa summa ikorten, Tillväxttigrarna i Asien ver kar inte bromsa in. Även Japan har tionen.

av produk rum: börsen stiger sannolikt och därmed fortsätter tillväxten, men osäkerheten har ökat något. m

Utgiven i Forum nr 2007-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."